Dokumentu izprasīšana

29.03.2023. 18:52

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ASV.

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošus dokumentus – dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības var saņemt:

·         Portālā www.latvija.lv (Mana Latvija.lv Dari digitāli!)

·         vēršoties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai dzimtsarakstu nodaļās

·         ar vēstniecības starpniecību

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai dzimtsarakstu nodaļās dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības var pieprasīt:

·         nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi. Sīkāka informācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā: https://www.tm.gov.lv/lv/pakalpojumi-0

·         nosūtot iesniegumu pa pastu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas norādīto adresi;

·         Dari digitāli! Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības var pieprasīt e-pakalpojuma portālā www.latvija.lv.

Ar vēstniecības starpniecību

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ASV.

Lai izprasītu atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu, personai jāaizpilda un vēstniecībā jāiesniedz iesniegums:

1.    Iesniegums atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra saņemšanai.

       Iesniegums atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra saņemšanai.

       Iesniegums par izziņas par laulības šķiršanu no laulību reģistra saņemšanai.

      Iesniegums atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra saņemšanai.

       Informācija ir jāsniedz precīzi un skaidri salasāmā rokrakstā.

2. Samaksa par dzimšanas apliecības, laulības apliecības vai miršanas apliecības izprasīšanu sev, savam nepilngadīgajam bērnam vai arī par mirušu radinieku – 10 USD (samaksa Money Order payable to the Embassy of Latvia  formā). Citos gadījumos tiek izsniegta izziņa un samaksa ir 50 USD (Money Order formā);

3. Pases vai eID kopija ar uzrakstu "Kopija pareiza" un savu parakstu;

4. pilnvara, ja tiek izprasīta dzimšanas vai laulības apliecība par radinieku, kurš ir dzīvs;

5. radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu.

6. Ja persona nesaņem minēto konsulāro pakalpojumu klātienē, papildus jāveic samaksa 30 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar kurjerpastu, vai 20 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar ierakstītu sūtījumu.

Laulības apliecība nav izsniedzama, ja laulība ir šķirta vai laulātais ir miris; dzimšanas apliecība nav izsniedzama, ja persona ir mirusi. Šajos gadījumos ir izprasāma izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Dokumentu izprasīšanas process vēstniecībā ilgst apmēram 2 nedēļas.

Vēstniecība neuzņemas atbildību par anketās norādītajiem datiem, kā arī informē, ka iekasētā samaksa par dokumenta izprasīšanu netiks atgriezta gadījumā, ja dokuments Latvijas Republikā nav atrodams. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti (apliecības un izziņas) tiek sastādīti tikai latviešu valodā.

Dokumentus lūdzam sūtīt uz adresi:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008

Ar vēstniecība starpniecību var izprasīt tikai ģimenes dokumentus (dzimšanas, laulības, miršanas faktu apliecinošus, u.c.) par pēdējiem 100 gadiem. Lai izprasītu senākus dokumentus, ir jāvēršas Latvijas Valsts arhīvā.

Latvijas Valsts arhīva kontaktinformācija:

Telefons: + (371) 67226532
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: https://www.arhivi.gov.lv/

 * Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.

Izziņas par ziņām no Fizisko personu reģistra un CSDD Transportlīdzekļu reģistra var arī pieprasīt e-pakalpojuma veidā ar portāla www.latvija.lv starpniecību.

Izziņu izprasīšana ar vēstniecības starpniecību

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas Republikas vēstniecība ASV sniedz konsulāros pakalpojumu, tajā skaitā izsniedz izziņas, tikai personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā norādījušas, ka dzīvo ASV.

Izziņas izprasīšana no Fizisko personu reģistra

Lai izprasītu izziņu no Latvijas Republikas Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli, pases datiem, pilsonību u.c.), personai vēstniecībā jāiesniedz:

1.      vēstniecībai adresēts un parakstīts iesniegums;

2.     pases vai eID kopija ar uzrakstu "Kopija pareiza" un savu parakstu;

3.      samaksa - 10 USD par izziņu latviešu valodā vai 60 USD par izziņu angļu valodā (samaksa Money Order payable to the Embassy of Latvia  formā);

4. Ja persona nesaņem minēto konsulāro pakalpojumu klātienē, papildus jāveic samaksa 30 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar kurjerpastu, vai 20 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar ierakstītu sūtījumu.

Izziņas izsniegšanas termiņš - 5 darba dienas.

Dokumentus lūdzam sūtīt uz adresi:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

Izziņas par personas (ne) sodāmību izprasīšana

Lai izprasītu minēto izziņu, personai vēstniecībā jāiesniedz:

1.      aizpildīts un parakstīts iesniegums;

2.      pases vai eID kopija ar uzrakstu "Kopija pareiza" un savu parakstu;

3.     Uz pases vai eID kopijas brīvas formas apliecinājums, kurā norādīts: "Es, (Vārds, Uzvārds), piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne)sodāmību izprasīšanas procesā. Datums un paraksts";

4.      samaksa – 70 USD (izziņa latviešu valodā) vai 80 USD (izziņa angļu valodā), ja izziņa tiek izsniegta 5 darba dienu laikā, vai 80 USD (izziņa latviešu valodā) vai 100 USD (izziņa angļu valodā), ja izziņa tiek izsniegta 2 darba dienu laikā (samaksa Money Order payable to the Embassy of Latvia  formā);

5.      Ja persona nesaņem minēto konsulāro pakalpojumu klātienē, papildus jāveic samaksa 30 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar kurjerpastu, vai 20 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar ierakstītu sūtījumu.

Dokumentus lūdzam sūtīt uz adresi:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008

*Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 23.09.2014 noteikumiem Nr.563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.

Izziņa angļu valodā par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra

1.   vēstniecībai adresēts un parakstīts iesniegums 

2.   pases vai eID kopija ar uzrakstu "Kopija pareiza" un savu parakstu;

3.    samaksa - 50 USD par izziņu angļu valodā (samaksa Money Order payable to the Embassy of Latvia  formā);

4.   Ja persona nesaņem minēto konsulāro pakalpojumu klātienē, papildus jāveic samaksa 30 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar kurjerpastu, vai 20 USD (Money Order formā) dokumentu nosūtīšanai ar ierakstītu sūtījumu.

Dokumentus lūdzam sūtīt uz adresi:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu izziņā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 30.04.2019. noteikumiem Nr.185 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi”.

Sīkāka informācija par dokumentu izprasīšanu no Latvijas iestādēm ir pieejama šeit.