Personas koda piešķiršana un maiņa

05.02.2024. 19:34

Persona, kurai personas kodā ir dzimšanas dati (personas kods piešķirts līdz 2017. gada 30. jūnijam) ir tiesīga vienu reizi mainīt personas kodu uz tādu personas kodu, kurā netiek norādīts dzimšanas datums.

Personas koda maiņu veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk PMLP). Ja personai nav iespējams personīgi ierasties PMLP, vēstniecībā personīgi jāiesniedz dokumenti, kas norādīti PMLP mājaslapā:

https://www.pmlp.gov.lv/lv/personas-koda-maina

·         PMLP pakalpojumu sniedz bez maksas. Ja dokumenti personas koda maiņai tiek iesniegti Latvijas vēstniecībā, tiek iekasēta samaksa par dokumentu pārsūtīšanu 40EUR apmērā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 22.06.2021. noteikumiem Nr.412 „Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā”.