Latvijas pilsonības pieprasīšana

05.02.2024. 19:50

Latvijas pilsonībai var pieteikties sekojošas personas:

I.      Trimdinieki (personas, kuras 1940. gada 17. jūnijā bija Latvijas pilsoņi, un kuri bija spiesti atstāt Latviju, glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma, un neatgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīvi līdz 1990. gada 4. maijam, kā arī viņu pēcnācēji, kuri dzimuši līdz 2014. gada 1. oktobrim);

II.      Persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis ar personas kodu;

III.     Bērns, kas jaunāks par 15 gadiem un kura dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis;

IV.      Citi gadījumi.

Dubultpilsonība ir pieļaujama ar ASV, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību, citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts pilsonību, Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas vai Jaunzēlandes pilsonību. Saskaņā ar Pilsonības likumā noteikto, Latvijas pilsonis, kuram līdz pilngadības sasniegšanai ir izveidojusies dubultā pilsonība ar neatļauto valsti, pēc pilngadības sasniegšanas līdz 25 gadu vecumam būs jāizdara izvēle saglabāt Latvijas vai neatļautās valsts pilsonību. 

 

*         *         *         *         *        *  

I. Ja piesakāties pilsonībai kā trimdinieks vai trimdinieka pēcnācējs, Jums uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, Rīga, Latvija, jānosūta sekojoši dokumenti: 

1.    Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni. Iesniegumu bērnam līdz 15 gadu vecumam aizpilda vecāki. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

iesnieguma veidlapa no 15 gadiem;

iesnieguma veidlapa par bērnu, kurš iegūst pilsonību kopā ar vecāku

2Apliecinājuma forma, kura jāaizpilda visām personām no 15 gadu vecuma, kas piesakās Latvijas pilsonībai, balstoties uz to, ka ir trimdinieks vai viņa pēcnācējs. Minēto apliecinājumu par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniedz tā likumiskais pārstāvis. Apliecinājuma veidlapa

3. Personu apliecinošs dokuments – derīgas ASV pases kopija (tikai datu lapa)

4. Dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra).

Ja dzimšanas apliecība izdota ASV, tad tai jābūt apliecinātai ar Apostille (dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izdota dzimšanas apliecība).

5. Dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu, laulātā miršanas apliecība).

Ja dokuments izsniegts ASV, tad tam jābūt apliecinātam ar Apostille (dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izdots dokuments).

6. Bērna,-u dzimšanas apliecības oriģināls vai notariāli apliecināta kopija. Ja dokumenti izdoti ASV, tad dokumentiem jābūt apliecinātiem ar Apostille.

7. Dokumenti, kas apliecina personas vai viņa priekšteču piederību Latvijas pilsoņu kopumam līdz 1940. gada 17. jūnijam. Šie dokumenti varētu būt:

·         Dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Latvijas Republikas Dzimtsarakstu departaments (adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; tālrunis: +371 67226222) vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs. Civilstāvokļa aktus iespējams izprasīt arī ar vēstniecības starpniecību;

·         Pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase;

·         Ja persona dzimusi vairāk kā pirms 100 gadiem, dokumentus var izprasīt no Latvijas Nacionālā arhīva un tie varētu būt dokumenti par 1935. gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Latvijas Nacionālais arhīvs (adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis: +371 67613118, www.archiv.org.lv);

·         Trimdinieku pēcnācējiem jāiesniedz dokumenti, kas pierāda viņu radniecisko saikni ar trimdinieku.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Nosūtot dokumentu kopijas, tām jābūt notariāli apliecinātām Public Notary un šim notariālajām apliecinājumam ir jābūt apliecinātam ar Apostille.

Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 4 mēneši. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts. 

 

II.    Ja piesakāties pilsonībai kā persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu un kurai dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis ar personas kodu Jums jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Jums uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026, Rīga, Latvija, jānosūta sekojoši dokumenti:

1.    Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni. Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda pretendenta vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

2.    Dzimšanu apliecinošs dokuments. Ja dzimšanas apliecība izdota ASV, tad tai jābūt apliecinātai ar Apostille (dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izdota dzimšanas apliecība).

3.    Pases datu lapas kopija;

4.    Vecāku pasu datu lapu kopijas. Vecāka, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas pilsonību apliecinoša dokumenta kopiju (Latvijas pase vai lēmums par Latvijas pilsonības piešķiršanu;

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Nosūtot dokumentu kopijas, tām jābūt notariāli apliecinātām Public Notary un šim notariālajām apliecinājumam ir jābūt apliecinātam ar Apostille.

Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 1 mēnesis. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts. 

  

III.  Ja pilsonībai piesaka bērnu, kas jaunāks par 15 gadiem un kura dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis, Jums ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē dokumentus iesniedz vienā no sekojošiem veidiem:

·         nosūtot pa pastu uz adresi: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, Latvija vai

·         izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi vai

·         ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

1.    Iesniegums ar lūgumu reģistrēt bērnu par Latvijas pilsoni.  Iesniegumā (vēlams drukātiem burtiem) jānorāda bērna vārds/i un uzvārds latviešu valodā. Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru (www.valoda.lv, tālrunis: +371 67225879, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

2.    Dzimšanu apliecinošs dokuments. Ja dzimšanas apliecība izdota ASV, tad tai jābūt apliecinātai ar Apostille (dokumentu ar Apostille apliecinās tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izdota dzimšanas apliecība).

Sūtot dzimšanas apliecības kopiju jāuzraksta uz tās: KOPIJA PAREIZA, savs vārds, uzvārds, personas kods, datums un paraksts.

3.    Bērna pases datu lapas kopija (ja tāda ir izsniegta);

4.    Abu vecāku pasu datu lapu kopijas;

Dokumentu izskatīšanas termiņš ir aptuveni 1 mēnesis. Gadījumā, ja PMLP netiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, pilsonības piešķiršanas lēmums var tikt pagarināts. 

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni  +1 (202) 328-2884  (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.