Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR/NEVAR palīdzēt

27.09.2021. 12:12

Ārlietu ministrija var

 Ārlietu ministrija nevar

I k d i e n ā

-          sniegt padomu, kā rīkoties konkrētā ārkārtas situācijā ārvalstīs

-          sniegt ārlietu dienesta rīcībā esošo informāciju par ieceļošanas kārtību ārvalstīs, kā arī noderīgu informāciju ceļotājiem uz ārvalstīm

-          izsniegt atgriešanās apliecību, lai atgrieztos dzīvesvietas valstī, ja zudis/nozagts personu apliecinošs dokuments

-          sazināties ar tuviniekiem vai draugiem Latvijā, lai konsultētu un rastu risinājumu nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanai ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību, ja persona ārvalstīs palikusi bez iztikas līdzekļiem

-          izsniegt valsts aizdevumu, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja ceļotājam nav citu finanšu līdzekļu saņemšanas iespēju

-          sazināties ar Latvijas pases turētājiem ieslodzījuma vietās viņu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai

-          pārstāvēt Latvijas pases turētāju tiesības un likumīgās intereses saziņā ar vietējām institūcijām, ja pašai personai tas nav iespējams

-          informēt tuviniekus, ja noticis nelaimes gadījums, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā nelaimes sakarā.

-          iejaukties ārvalsts tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja Latvijas pases turētājs ārvalstī ir izdarījis likumpārkāpumu

-           veikt personu meklēšanu ārvalstīs. Par personas bezvēsts prombūtni jāinformē Latvijas Valsts policija

-          sniegt juridiskas konsultācijas un advokāta pakalpojumus

-          sniegt tulka pakalpojumus

-          apmaksāt Latvijas pases turētāju rēķinus, tai skaitā par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību

-          kārtot ceļotājiem nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma kompāniju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbību

-          palīdzēt ceļotājiem atrast apmešanās vietu vai darbu, vai nokārtot darba atļauju ārzemēs

-          panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā, nekā tie ir vietējiem iedzīvotājiem.

K r ī z e s    g a d ī j u m o s   

-          ja ziņas par ceļojumu ir iekļautas Konsulārajā reģistrā, sazināties ar ceļotāju krīzes skartajā valstī vai ar tā kontaktpersonu Latvijā un pārliecināties, vai nepieciešama konsulārā palīdzība

-          izvērtējot situāciju, nosūtīt SMS ar aktuālo informāciju par krīzi un vēstniecības/Konsulārā departamenta kontaktinformāciju

-          ministrijas, pārstāvniecības mājaslapā vai sociālajos tīklos publicēt aktuālo informāciju par krīzi un kontaktinformāciju saziņai ar ārlietu dienestu

-          sniegt informāciju par izceļošanas iespējām no krīzes skartās valsts ar citu valstu nodrošinātiem transportlīdzekļiem, ja tādi tiek organizēti

-          sniegt informāciju par pulcēšanās vietām krīzes skartajā valstī.

-          ja nav izsludināta evakuācija, nevar nodrošināt personu izceļošanu no krīzes skartās valsts vai teritorijas

-          Latvijas valstspiederīgajiem nodrošināt labākus apstākļus, nekā tie ir citām krīzē iesaistītajām personām

-          nodrošināt finanšu līdzekļus atpakaļceļam uz Latviju, ja krīzes apstākļu dēļ iegādātā biļete nav izmantojama

-          izsniegt apliecinājuma dokumentus, ka krīzes apstākļu dēļ ceļotājs kavējis darbu vai mācības

-          segt izdevumus, kas krīzes dēļ saistīti ar papildu uzturēšanos krīzes skartajā valstī.