Palīdzība ārkārtas situācijās

12.05.2022. 16:01

Nonākot ārkārtas situācijā ASV, lūdzam zvanīt uz Latvijas vēstniecības ASV Konsulāro nodaļu pa tālruni (202) 328-2881  vai rakstīt e-pastu uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ārpus vēstniecības darba laika ārkārtas situācijās lūdzam zvanīt uz Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts tālruni: (+371) 26 33 77 11 vai rakstīt e-pastu uz: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta dežurants nepieciešamības gadījumā sazināsies ar Latvijas vēstniecības ASV konsulāro amatpersonu palīdzības sniegšanai.

PALĪDZĪBA PASES ZUDUMA GADĪJUMĀ

Ja Jums nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments (pase), un Jūs īstermiņā uzturaties ASV, vēstniecībā iespējams saņemt Atgriešanās apliecību.

MATERIĀLĀ PALĪDZĪBA

Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi neatmaksājamas materiālās palīdzības sniegšanai personām, kuras ārvalstīs palikušas bez iztikas līdzekļiem. Ņemot vērā šādu situāciju, ir izstrādāta procedūra, kādā risināt jautājumu par personas nodrošināšanu ar nepieciešamo naudas summu, lai persona varētu atgriezties Latvijā vai arī turpinātu savu uzturēšanos ASV.

Latvijas valstspiederīgajam, kurš ASV ir palicis bez iztikas līdzekļiem ir iespējams vērsties pēc palīdzības Latvijas vēstniecībā ASV un ar vēstniecības starpniecību sazināties ar saviem radiniekiem, draugiem vai paziņām Latvijā, kuriem steidzamības gadījumā finanšu līdzekļus iespējams nosūtīt ar iestāžu, kas nodrošina starptautiskos naudas pārskaitījumus, starpniecību.

PALĪDZĪBA CITOS GADĪJUMOS

·         Gadījumā, ja esat nokļuvis ārkārtas situācijā vai esat briesmās ASV teritorijā, zvaniet uz ārkārtas palīdzības tālruni: 911.

·         Citi ārkārtas situāciju diennakts palīdzības tālruņi

·         Patversmes ASV teritorijā

Tāpat ASV esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem vēlams:

·         nodrošināties ar Latvijas vēstniecības ASV koordinātēm;

·         reģistrēt konsulārajā reģistrā savu uzturēšanos ASV;

·         nodrošināties ar ceļošanas dokumenta (pases) kopiju, vai ar cita personas apliecinoša dokumenta kopiju.

Šādi pasākumi dod iespēju saņemt ātrāku un efektīvāku palīdzību ekstremālās situācijās. Tie palīdz arī samazināt vai pat izvairīties no finansiālā un morālā kaitējuma.

PALĪDZĪBA AIZTURĒŠANAS VAI ARESTA GADĪJUMĀ

Gadījumā, kad Latvijas valstspiederīgais tiek aizturēts vai apcietināts, vēstniecība var iesaistīties šīs personas tiesību un interešu aizstāvībā tikai tādā apmērā, kādā tas ir pieļaujams saskaņā 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvenciju par konsulārajiem sakariem.

Saskaņā ar 1963. gada Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām, ārvalsts kompetento institūciju pienākums ir pēc personas lūguma nekavējoties informēt Latvijas vēstniecību par Latvijas valstspiederīgā aizturēšanu, arestēšanu vai personas brīvības atņemšanu jebkādā citā veidā.

Atbilstoši starptautiskajai praksei konsulārā aizsardzība aizturētajai personai pamatā saistās ar trim aspektiem:

1.      humāno – konsulārā amatpersona nodrošina ieslodzītās personas kontaktus ar ārpasauli – radiem un draugiem, kā arī pārliecinās, ka ir nodrošinātas personas pamatvajadzības;

2.      aizsargājošo – konsulārā amatpersona, piemēram, palīdz nodrošināt, ka pret personu ieslodzījumā neizturas slikti, ieslodzījuma apstākļi atbilst starptautiskajiem standartiem par ieslodzīto uzturēšanās apstākļiem ieslodzījuma vietās;

3.      tiesisko – konsulārā amatpersona pārliecinās, ka ieslodzītajam ir piešķirts advokāts, kas var īstenot personas aizstāvību, kā arī pārliecinās, vai persona ir informēta par lietas izmeklēšanas gaitu un turpmākajām procesuālajām darbībām.

Ņemot vērā minēto, lūdzam informēt Latvijas vēstniecību ASV, ja kāds no trim aspektiem tiek pārkāpts, lai konsulārā amatpersona, sazinoties ar rezidences valsts kompetentajām iestādēm, varētu novērst minētos pārkāpumus.

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka konsulārā palīdzība neaizstāj aizstāvību un konsulārā amatpersona nav tiesīga darboties kā advokāts kriminālprocesa ietvaros. Tāpat konsulārās palīdzības mērķis nav atbrīvot personas no atbildības, ko tām uzliek uzņemošās valsts normatīvie akti.

PALĪDZĪBA NĀVES GADĪJUMĀ

Vēstniecība iesaka visām personām, kuras plāno doties uz ASV, savlaicīgi apdrošināt savu veselību un dzīvību. Visas izmaksas sakarā ar mirušā transportēšanu jāsedz personas tuviniekiem, jo Latvijas valsts budžetā netiek paredzēti līdzekļi šim nolūkam.

Mirstīgo atlieku transportēšanai nepieciešamie dokumenti

Lai izvestu Latvijas valstspiederīgā mirstīgās atliekas no ASV, nepieciešami šādi dokumenti:

·         ASV medicīnas iestādes izsniegta izziņa par personas nāves cēloni, kuras īstumu apliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā izziņa ir izsniegta;

·         personas miršanas apliecība, kuras īstums jāapliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā apliecība ir izsniegta;

·         dokuments, kas apliecina mirstīgo atlieku iezārkošanas atbilstību uzturēšanās valsts sanitārās kontroles dienestu izvirzītajām prasībām (Embalming Certificate – to certify that the remains of the late have been properly embalmed and are in a sanitary condition – ja līķis tiek pārvests zārkā; Cremation Certificate – ja pīšļi tiek pārvesti urnā), kura īstumu apliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dokuments ir izsniegts;

·         dokuments, kas apliecina muitas formalitāšu nokārtošanu (declaration that the late is not known to be of an infectious nature or Certificate in Relation to removal of the body outside the state; declaration that the coffin/urn contains the remains/ashes and only the remains/ashes of the late), kura īstumu apliecina ar Apostille tās pavalsts Office of the Secretary of State, kurā dokuments ir izsniegts.

Kremētas mirstīgās atliekas jātransportē stingri noslēgtā, izturīgā un aizzīmogotā urnā. Ja mirstīgās atliekas tiek sūtītas zārkā ar lidmašīnu, parasti tiek pieprasīta kontaktinformācija par Latvijas apbedīšanas biroju, kura pārstāvji ar speciālo transportu zārku sagaidīs. Šī kontaktinformācija, ko sniedz mirušā tuvinieki, nododama attiecīgajam apbedīšanas birojam ASV.

Vēršam uzmanību, ka konsuls nevar palīdzēt šādos gadījumos.