Sākot ar 24. jūliju no ASV Latvijā atkal var ieceļot tikai ierobežotas personu kategorijas

24.07.2021. 00:56

Informējam, ka saskaņā ar 2021.gada 23.jūlijā publicēto Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) informāciju Amerikas Savienotās Valstis ir iekļautas trešo valstu sarakstā ar augstiem saslimstības ar Covid-19 rādītājiem.

Līdz ar to no 2021.gada 24.jūlija ieceļošana Latvijā no ASV ir atļauta tikai ierobežotām personu kategorijām:

1)      personām, kuras ir vakcinējušās, un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām, kā arī personām, kuras pārslimojušas Covid-19, un to var droši un ticami apliecināt ar elektroniski viedierīcē vai papīra formātā izdrukātu ES sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu (pārslimošanas apliecinājums ir derīgs 11 līdz 180 dienu kopš saslimšanas sākuma). Lūdzam skatīt informāciju Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.39 un 38.40 punktos, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā. Ja personas rīcībā nav šāda sertifikāta, personai, lai ieceļotu Latvijā, ir jāatbilst kādai no t.s. būtisko ceļotāju kategorijām (lūdzam skatīt zemāk 2) punktu).

2)      t.s. būtiskiem ceļotājiem – galvenokārt Latvijas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem. Pilns saraksts ar būtisko personu kategorijām, kurām ir atļauts ieceļot Latvijā, ir pieejams 2020. gada 9.jūnija Ministru kabineta Noteikumu Nr. 360. "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.48 punktā.

Visām personām pirms ieceļošanas Latvijā jāuzrāda kvadrātkods (QR kods) par aizpildītu covidpass.lv anketu. Anketu informācijas sistēmas tīmekļvietnē iesniedz ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas. Papildu informācija par covidpass.lv anketu ir pieejama Ministru kabineta 09.06.2020. Noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.52 punktā.

Attiecībā uz būtiskiem ceļotājiem no 2021.gada 24.jūlija ieceļošanai Latvijā no ASV ir spēkā šādi nosacījumi:

1)      nepieciešams Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā testa ar polimerāzes ķēdes reakciju jeb PCR testa negatīvs rezultāts. Tests ir jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī, kas dodas uz Latviju. Apliecinājums par negatīvu testa rezultātu vai cits medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza (piemēram, ārsta izziņa) ir jāuzrāda pārvadātājam, piemēram, lidsabiedrībai. Pretējā gadījumā personai tiks atteikta ceļošana uz Latviju. Šī negatīvā Covid-19 testa prasība neattiecas uz bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu. Par citiem izņēmumiem lūdzam skatīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.46 punktu.

2)      pēc ieceļošanas Latvijā par saviem līdzekļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā jāveic Covid-19 tests tuvākajā pieejamajā testēšanas punktā un nekavējoties jādodas uz pašizolācijas vietu līdz brīdim, kamēr saņemts testa rezultāts. Arī šī testa prasība neattiecas uz bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu. Par citiem izņēmumiem lūdzam skatīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.46 punktu.

3)      ieceļojot Latvijā 10 dienas pēc izbraukšanas no ASV jāievēro pašizolācija. Pašizolāciju var pārtraukt, ja septītajā dienā pēc izbraukšanas no ASV tiek veikts Covid-19 tests, un tā rezultāts ir negatīvs. Papildu informācija par pašizolācijas nosacījumiem ir pieejama 2020. gada 9.jūnija Ministru kabineta Noteikumu Nr. 360. "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 56.punktā. Informācija par izņēmumiem pašizolācijai pēc ieceļošanas Latvijā ir pieejama Ministru kabineta 09.06.2020. Noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38.46 punktā.

Papildus informējam, ka gan ES, EEZ, Šveice un Apvienotā Karaliste, gan trešās valstis (kā ASV) tiek iedalītas zema riska, augsta riska un īpaši augsta riska valstīs. Par to, kāda riska grupai ir piederīga katra atsevišķa valsts, var pārliecināties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā.