Latvijas pases, personas apliecības un ārzemnieku eID kartes izsniegšana

08.04.2024. 21:40

Lai pieteiktos jaunas Latvijas Republikas pases un/vai eID kartes saņemšanai, personīgi jāierodas Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, iepriekš piereģistrējoties (jāraksta TIKAI tās personas vārds, kurai jānoformē pase/ eID karte (piemēram, ja pase tiek pieteikta bērnam, tad sistēmā jānorāda TIKAI bērna vārds un uzvārds, savukārt pavadošā vecāka vai aizbildņa vārds sistēmā NAV jāraksta):

ELEKTRONISKAJĀ PIERAKSTA SISTĒMĀ

SVARĪGI!

  • Pieteikties Latvijas pasei un/vai eID kartei var Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuriem ir personas kods un kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs.
  • Pirms pieteikties jaunas Latvijas Republikas pases un/vai eID kartes saņemšanai lūdzam pārliecināties, ka Latvijas Fizisko personu reģistrā ir aktualizētas visas izmaiņas, kas veiktas ārvalstu iestādēs (piemēram, vārda/uzvārda maiņa).

SASKAŅĀ AR LIKUMA “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” 6. PANTA PIRMO DAĻU LATVIJAS NEPILSONIM, KURŠ IEGUVIS CITAS VALSTS PILSONĪBU (PAVALSTNIECĪBU), IR PIENĀKUMS ATTEIKTIES NO NEPILSOŅA STATUSA 30 DIENU LAIKĀ PĒC ŠĀDAS PILSONĪBAS (PAVALSTNIECĪBAS) IEGŪŠANAS. Sīkāka informācija sadaļā “Atteikšanās no nepilsoņa statusa”.

 

LAI SAŅEMTU LATVIJAS PASI UN/VAI eID, apmeklējuma laikā vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti

  • personu apliecinošs dokuments – pase un/vai eID karte (ja ir un ja arī dokumentiem beidzies/ drīz beigsies derīguma termiņš);
  • iesniegums pases un/vai eID kartes pieprasīšanai un anketa e-paraksta aktivizēšanai (obligāti jāņem līdzi);
  • iesniegums, lai informētu par dzīvesvietu ārvalstīs; 
  • ja pase un/vai eID karte nozaudēta, nozagta vai iznīcināta, tad papildus jāiesniedz paziņojums par personu apliecinoša dokumenta zudumu – iesniegums
  • ja dokumentus saņem pirmo reizi – PMLP lēmums par Latvijas pilsonības piešķiršanu;
  • dokuments, kas apliecina personas pastāvīgo uzturēšanos ASV (ASV pase, ASV vīza vai uzturēšanās atļauja, darba atļauja, I-94 vai I-20 formas vai cita dokumenta kopija).

Samaksa veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti).

Jaunas pases un/vai eID kartes saņemšana aizņem aptuveni 8 nedēļas.

Jautājumu gadījumos lūdzam vērsties vēstniecības Konsulārajā nodaļā pa konsultāciju tālruni +1 202-328-2884 (no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00 pēc ASV Austrumu zonas laika) vai pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Dokumentu noformēšana bērnam līdz 15 gadu vecumam

Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna pases izsniegšanai, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, iesniedz viens no bērna vecākiem, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā vai arī persona, kurai ir notariāli apliecināta šī vecāka pilnvara dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai. Pilnvara nav nepieciešama, ja neviens no bērna Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa likumiskajiem pārstāvjiem nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks. No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.

Lūdzam ievērot!

1992. gada parauga pilsoņa pases (ar līmēto fotokartīti, t.sk. "beztermiņa" pases) nav derīgas ceļošanai no 2008. gada 1. jūlija.

Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 1997. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010. gada 1. novembri nav derīga ceļošanai.

Fotogrāfijas:

Gan bērnu, gan pieaugušo fotografēšana notiek vēstniecībā uz vietas. Ja pasi vai personas apliecību noformē bērnam, tad vecākiem pašiem jāizvērtē, vai viņu bērns spēs patstāvīgi sēdēt un būs ar mieru fotografēties tam paredzētajā brīdī. Pretējā gadījumā jāiesniedz pasei paredzētas fotogrāfijas.

Cenrādis:

·         Pase – 74 EUR

·         Pase un eID karte – 89 EUR

·         Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2024. gadā 64 gadi un 9 mēneši), kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 55 EUR

·         Pase un eID karte personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2024. gadā 64 gadi un 9 mēneši), kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 60 EUR

·         eID karte - 55 EUR

·         eID karte personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2024. gadā 64 gadi un 9 mēneši), kā arī personām, kurām ir I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda attiecīgu dokumentu - 45 EUR.

.           25 EUR par kurjerpasta FedEx izdevumiem par katras pases un eID kartes nosūtīšanu

.           25 EUR par kurjerpasta FedEx izdevumiem par katras PIN/PUK aploksnes nosūtīšanu

 

Ārzemnieka eID karte

Ārzemnieka personas apliecību izsniedz ārzemniekam, kurš Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2. punkta d, e, f, un i apakšpunktā minētajos gadījumos reģistrēts Fizisko personu reģistrā un personai ir piešķirts Latvijas personas kods.

Ārzemnieka personas apliecības derīguma termiņš 5 gadi.

Lai pieteiktos Ārzemnieka eID kartes saņemšanai, personīgi jāierodas Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, iepriekš piereģistrējoties elektroniskajā pieraksta sistēmā.

SVARĪGI! Ja personai nav personas koda, tad nepieciešami 2 pierakstu laiki, lai aktualizētu ziņas par ārzemnieku un noformētu ārzemnieka eID karti.

Samaksa par Ārzemnieka eID kartes noformēšanu ir 170 EUR un veicama ar bankas karti (debetkarti vai kredītkarti). Samaksā iekļauta jaunās eID kartes nosūtīšana ar Federal Express.

Nepieciešamie dokumenti:

1.    Noteikta parauga anketa

2.    Derīgs personu apliecinošs dokuments.

Plašāka informācija par ārzemnieka eID karti pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.