Nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā

28.12.2020. 10:56

Nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir šāds:

1.      Ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijā nepārsniedz 30 dienas, finanšu līdzekļu apmērs ārzemniekam, kurš Latvijā ieceļo ar vīzu, vai tādas valsts pilsonim, kuram vīza nav nepieciešama, ir ne mazāks par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai.

2.      Ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijā pārsniedz 30 dienas, finanšu līdzekļu apmērs ārzemniekam, kurš Latvijā ieceļo ar vīzu, vai tādas valsts pilsonim, kuram vīza nav nepieciešama, ir ne mazāks par 500 EUR (minimālā mēneša darba alga Latvijā).

3.      Ja ārzemnieks vēlas saņemt vīzu un darba atļauju sakarā ar nodarbinātību, nepieciešamajam iztikas nodrošinājumam jābūt ne mazākam par darba samaksu atbilstoši Latvijā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai gadā jeb 1076 EUR mēnesī (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju).