Valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu

09.02.2021. 18:11

Valsts nodeva par vīzas pieteikuma izskatīšanu

Vīzas veids

Nodeva

Īstermiņa vīza (C kategorija)

80 EUR

Īstermiņa vīza (C kategorija) – bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem

40 EUR

Lidostas tranzītvīza (A kategorija)

80 EUR

Vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu (C kategorija)

80 EUR

Ilgtermiņa vīza (D kategorija)

60 EUR

   

Valsts nodeva par C kategorijas vīzas pietiekuma izskatīšanu to valstu pilsoņiem, ar kurām ES ir nolīgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu

  • Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzas pieteikuma izskatīšanu vispārējā kārtībā (10 kalendāro dienu laikā) – 35 EUR
  • Krievijas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzas pieteikuma izskatīšanu steidzamā kārtībā (3 dienu laikā) - 70 EUR
  • Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzas pieteikuma izskatīšanu steidzamā kārtībā (2 darba dienu laikā) - 70 EUR
  • Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Serbijas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Moldovas pilsoņiem valsts nodeva par C kategorijas vīzām – 35 EUR.

Atbrīvojums no valsts nodevas samaksas par vīzu pieteikuma izskatīšanu

Valsts nodevu neiekasē par vīzas pieteikuma izskatīšanu:

  • no bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem,
  • no skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un to pavadošajiem pedagogiem, kuru uzturēšanās mērķis ir saistīts ar mācībām vai izglītošanos,
  • no pētniekiem no trešajām valstīm, kuri ieceļo Eiropas Kopienā zinātniski pētnieciskā nolūkā,
  • no bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kas jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizē bezpeļņas organizācijas.