Vīzas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti

17.04.2019. 14:43

Vīzas pieprasīšanai jāiesniedz šādi dokumenti: 

1. pase vai cits ceļošanas dokuments:

  • kas izdots pēdējo 10 gadu laikā;
  • kura derīguma termiņš ir par trīs mēnešiem garāks nekā pieprasītās vīzas termiņš;
  • kurā ir brīvas vismaz divas vīzām paredzētas lappuses.

2. aizpildīta vīzas pieteikuma veidlapa (E-anketa vīzas saņemšanai), kuru vīzas pieteicējs ir pašrocīgi parakstījis,

3. viena krāsaina fotogrāfija (35 mm x 45 mm),

4. visā Šengenas teritorijā derīga ceļojuma medicīniskās apdrošināšanas polise par periodu, kuru ārzemnieks gatavojas pavadīt Šengenas valstīs.

Vīzas pieprasīšanai jāsamaksā valsts nodeva par vīzu pieteikuma izskatīšanu vai jāiesniedz apliecinājums par valsts nodevas samaksu.

Ja ārzemnieks pieprasa Šengenas vīzu tranzītam, viņam ir jābūt derīgai vīzai ieceļošanai tajā valstī, kurā viņš ieceļos, pametot Šengenas telpu. Izņēmums šim nosacījumam ir tad, ja ārzemniekam vīza ieceļošanai galamērķa valstī nav nepieciešama.

Vīzas pietiekuma iesniedzējam papildus jāiesniedz arī apliecinošie dokumenti:

  1. dokumentus, kuros norādīts ceļojuma iemesls,
  2. dokumentus par apmešanās vietu Latvijā vai apliecinājumu, ka viņam ir pietiekami līdzekļi, lai segtu izdevumus par apmešanās vietu,
  3. dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami līdzekļi gan iztikai plānotās uzturēšanās laikā, gan, lai atgrieztos izcelsmes vai dzīvesvietas valstī vai tranzītā dotos uz kādu trešo valsti, kurā viņu noteikti uzņems, vai arī, ka viņš var likumīgi iegūt šādus līdzekļus,
  4. informāciju, kas ļauj izvērtēt pieteikuma iesniedzēja nodomu atstāt Šengenas valstu teritoriju, pirms beidzas tās vīzas termiņš, kuras pieteikumu viņš iesniedz.

Par precīzu sarakstu ar vīzas pieteikumam pievienojamajiem dokumentiem lūdzam interesēties konkrētajā Latvijas pārstāvniecībā, kurā ārzemnieks ir paredzējis vērsties vīzas saņemšanai.

Pamatojuma dokumenti, pieprasot vīzu ieceļošanai Latvijā citas Šengenas valsts pārstāvniecībā

Ja vīzu ieceļošanai Latvijā pieprasa citas Šengenas valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kurā Latvija tiek pārstāvēta Šengenas vīzu izsniegšanā, jāņem vērā, ka:  

  • iesniedzamajiem dokumentiem, kas ir latviešu valodā, ir jāpievieno tulkojums angļu valodā vai par vīzas izsniegšanu atbildīgās pārstāvniecības valsts valodā,
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprinātais ielūgums ir jāiesniedz pārstāvniecībā drukātā veidā. Uzaicinātājam šāds ielūgums tiks izsniegts, ja kā vīzas pieprasīšanas vieta tiks norādīta attiecīgā citas Šengenas valsts pārstāvniecība. Ielūguma oriģināls drukātā veidā ir jānosūta vīzas pieprasītājam.

Normatīvos aktus, kas regulē vīzu pieteikumu iesniegšanu un nosaka pieteikumā iesniedzamos dokumentus skatīt šeit.