Vīzas pieteikuma iesniegšana

20.02.2020. 16:24

Lai saņemtu vīzu, ārzemniekam ir jāvēršas tajā Šengenas dalībvalsts pārstāvniecībā, kuras teritoriālajā kompetencē atrodas ārzemnieka likumīgā pastāvīgā dzīvesvieta.

Ja ārzemnieks vēlas iesniegt dokumentus vīzas saņemšanai valstī, kurā tas uzturas likumīgi, bet pastāvīgi nedzīvo, un var pamatot, kādēļ vīzas pieteikumu iesniedz tieši šajā pārstāvniecībā, vīzas pieteikumu var pieņemt izņēmuma kārtībā, iepriekš saskaņojot to ar attiecīgo pārstāvniecību.

Vīzas saņemšanai jāvēršas:

Latvijas vēstniecībā, konsulātā vai ģenerālkonsulātā, ja ārzemnieka likumīgajā dzīvesvietā ir šāda Latvijas pārstāvniecība. Ja attiecīgajā valstī Latvijas pārstāvniecība, kas izskatīs vīzu pieteikumu, sadarbojas ar ārpakalpojumu sniedzējiem, dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt šajos ārpakalpojumu birojos. Latvijas pārstāvniecības sadarbojas ar ārpakalpojumu sniedzējiem Pony Express un VFS Global. Tuvāka informācija par ārpakalpojumu birojiem pieejama attiecīgajās Latvijas pārstāvniecībās.

Ja ārzemnieka likumīgajā dzīvesvietā nav ne Latvijas pārstāvniecības, ne Latviju vīzu jomā pārstāvošas citas Šengenas valsts pārstāvniecības vai ja ārzemnieks vēlas pieteikties ilgtermiņa vīzai (atļautais uzturēšanās termiņš pārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā), viņam jāvēršas tajā Latvijas pārstāvniecībā, kuras teritoriālajā kompetencē atrodas viņa likumīgā dzīvesvieta.

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci nosaka 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.725 „Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai''

  • īstermiņa vīzas (atļautais uzturēšanās termiņš nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā) saņemšanai skatīt Noteikumu 1.pielikumu,
  • ilgtermiņa vīzas (atļautais uzturēšanās termiņš ir vairāk par 90 dienām 180 dienu laikposmā) vai uzturēšanās atļaujas saņemšanai skatīt Noteikumu 2.pielikumu. 
  • Citas Šengenas valsts pārstāvniecībā, ja ārzemnieka likumīgajā pastāvīgajā dzīvesvietā nav Latvijas pārstāvniecības un Latviju vīzu izsniegšanā pārstāv kāda cita Šengenas dalībvalsts pārstāvniecība. Citu Šengenas valstu pārstāvniecības Latvijas vārdā izsniedz tikai īstermiņa vīzas (vienotās vīzas, ierobežota teritoriālā derīguma vīzas un lidostas tranzītvīzas), kuru atļautais uzturēšanās termiņš Šengenas zonā nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikposmā.