Atgriešanās apliecības noformēšana

14.04.2022. 11:50

Latvijas valstspiederīgajiem (Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem), kuri īslaicīgi uzturas Polijā un kuru pase  vai personas apliecība ir zudusi vai bojāta,  Latvijas vēstniecībā Polijā var tikt noformēts pagaidu ceļošanas dokuments - atgriešanās apliecība.

Atgriešanās apliecība ir Latvijas Republikas pagaidu ceļošanas dokuments, kas ļauj tā turētājam – Latvijas pilsonim vai nepilsonim – atgriezties Latvijā vai savā dzīvesvietas valstī.

Atgriešanās apliecība Latvijas vēstniecībā Polijā tiek izsniegta 1 darba dienas laikā.

Lai vēstniecībā noformētu atgriešanās apliecību, persona vēršas vēstniecībā personīgi, iesniedzot šādus dokumentus:

  • Iesniegums;
  • Nederīgais personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība);
  • Ja pase vai personas apliecība ir nozagta vai nozaudēta, jāiesniedz paskaidrojums par personu apliecinoša dokumenta nolaupīšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas apstākļiem;
  • Divas fotogrāfijas 3x4 cm formātā;
  • Ja atgriešanās apliecība nepieciešama bērnam, jāuzrāda vecāka (Latvijas valstspiederīgā) personu apliecinošs dokuments vai tā kopija;
  • Jāveic samaksa  - valsts nodeva par dokumenta izsniegšanu 15 EUR apmērā.

Pēc atgriešanās Latvijā vai savā mītnes valstī personai atgriešanās apliecība jānodod jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, piesakot jaunu personu apliecinošu dokumentu. Gadījumā, ja personas dzīvesvieta ir ārvalstīs, atgiešanās apliecība ir jānodod attiecīgajā Latvijas pārstāvniecībā.

Atgriešanas apliecību izsniegšanu un lietošanu regulē Personu apliecinošu dokumentu likuma 7. pants.