Vēstniecība Varšavā pirmskara laikā

04.06.2018. 14:26

1927. gadā Latvijas valsts (ministru prezidents Marģers Skujenieks, ārlietu ministrs Felikss Cielēns) nopirka sūtniecībai namu Szkolna, 6 Varšavā. Līdz tam sūtniecība īrēja telpas Varšavā, Jasna, 17.

  sv 1

Latvijas sūtniecības Polijā personāls.
No labās: A. Langins, P. Priedītis, S. Ēķis, sūtnis L. Ēķis, A. Ēķe.
Varšava, 1939. gada aprīlis – jūnijs.
Ārlietu ministrijas arhīvs, A. W. Uijterlindes (Austrija) dāvinājums. Foto autors nezināms.

 sv 2

Latvijas sūtniecības Polijā personāls.
Pirmajā rindā no labās: A. Langins, P. Priedītis, sūtnis L. Ēķis, A. Ēķe. Otrajā rindā aiz L. Ēķa stāv S. Ēķis.
Varšava, 1939. gada aprīlis – jūnijs.
Ārlietu ministrijas arhīvs, A. W. Uijterlindes (Austrija) dāvinājums. Foto autors nezināms.

 sv 3

Latvijas sūtniecības nams Varšavā, Szkolna, 6.
1938. gada septembris – 1939. gada vasara.
Ārlietu ministrijas arhīvs, A. W. Uijterlindes (Austrija) dāvinājums. Foto autors nezināms.

 sv 4

Latvijas sūtniecības Polijā interjers.
Varšava, 1938. gada septembris – 1939. gada vasara.
Ārlietu ministrijas arhīvs, A. W. Uijterlindes (Austrija) dāvinājums. Foto autors nezināms.

 sv 5

Vācijas bombardēšanas laikā 1939. gada septembra sākumā sagrautais Latvijas sūtniecības nams Varšavā, Szkolna, 6.
Foto redzamās personas nav atpazītas.
Ārlietu ministrijas arhīvs, A. W. Uijterlindes (Austrija) dāvinājums. Foto autors nezināms.

 

sv 6

Vācijas bombardēšanas laikā 1939. gada septembra sākumā sagrautais Latvijas sūtniecības nams Varšavā, Szkolna, 6.
Foto redzamās personas nav atpazītas.
Ārlietu ministrijas arhīvs, A. W. Uijterlindes (Austrija) dāvinājums. Foto autors nezināms.

 

sv 7

Sanāksme Latvijas sūtniecībā Polijā.
Pie prezidija galda sēž otrais no kreisās sūtnis O. Grosvalds. Stāv ceturtajā rindā no labās pirmais P. Priedītis.
Varšava, 1930. gada marts – 1934. gada septembris
Foto Polska Ajecncja Fotograficzna “PRASA”, Warszava.

No biogrāfiskās vārdnīcas “Latvijas ārlietu dienesta darbinieki. 1918–1991”. Sast. Ē. Jēkabsons, V. Ščerbinskis. Rīga: Zinātne, 2003, 23. lpp.

 

Valters Mikelis

Latvijas sūtnis Dr. Miķelis Valters pie Latvijas sūtniecības nama, dodoties uz Polijas Valsts Prezidenta pili iesniegt akreditēšanas dokumentus.
No kreisās: 1. Latvijas militārais atašejs pulkvežleitnants Eduards Klūge, 2. Sūtniecības atašejs Varšavā Voldemārs Āboltiņš, 3. Polijas Valsts Prezidenta adjutants kapteinis Gruževskis, 4. Latvijas sūtnis Dr. Miķelis Valters, 5. Sūtniecības sekretārs Varšavā Nikolajs Āboltiņš, 6. Polijas ārlietu ministrijas protokola šefs grāfs Romers, 7. ?.
Varšava, 1934. gada oktobris
Fotogrāfs: Edvards Fikus. Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēkas arhīvs

 

sv 8

 Latvijas sūtņa L. Ēķa akreditācija Polijā.
Stāv pirmajā rindā vidū L. Ēķis, no viņa pa kreisi otrais – N. Āboltiņš. Pirmajā rindā pirmais no labās – P. Priedītis.
Varšava, 1938. gada 7. septembris
Ārlietu ministrijas arhīvs, Pētera Priedīša radinieku dāvinājums Ārlietu ministrijai.

 

sv9

Raksts “Stosunki Polsko-Lotewskie” ar L. Ēķa foto
Žurnāls Rodzina Polska, Warszava. Listopad 1938. 448. S.
 
Ārlietu ministrijas arhīvs

Ziņas par anotācijās minētajām personām. 

 Ludvigs Ekis  ĒĶIS Ludvigs (1892 Dobele – 1943 Vašingtona) – ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Polijā un Ungārijā ar rezidenci Varšavā 1938. gada septembris – 1939. gada septembris. Vācijas armijai iebrūkot Polijā un sākoties Otrajam pasaules karam, 1938. gada 5.  septembrī kopā ar Polijas valdību un diplomātisko korpusu devies uz Polijas robežu ar Rumāniju. (Vairāk par L.Ēķi)

ĒĶE Alma (1901 Jelgava – 1983 Zalcburga) – Ludviga Ēķa sieva

ĒĶIS Sigurds (1922 Latvija – 1981 ASV) – Ludviga un Almas Ēķu dēls 

grosvalds olgerts   GROSVALDS Olģerds (1884 Rīga – 1962 Parīze) – ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Polijā un Rumānijā ar rezidenci Varšavā 1930. gada marts – 1934. gada septembris (līdz 1933. gada janvārim arī Austrijā, no 1932. gada septembra līdz 1934. gada septembrim arī Ungārijā). (Vairāk par Grosvaldu ģimeni)
Valters Mikelis  

VALTERS Miķelis (1874 Liepāja – 1968 Nica) – ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs Polijā no 1934. gada oktobra līdz 1938.gada septembrim (vairāk par Miķeli Valteru)

ĀBOLTIŅŠ Nikolajs (1895–1982) – I šķ. sekretārs sūtniecībā Polijā 1934. gada marts – 1939. gada februāris

LANGINS Arnolds (1905–1993) – I šķ. sekretārs sūtniecībā Polijā 1939. gada aprīlī – 15. oktobrī. No 1939. gada 21. septembra līdz 15. oktobrim – sūtniecības vadītājs

PRIEDĪTIS Pēteris (1896–1974) – ārštata darbvedis sūtniecībā Polijā (1929. gada oktobris–1930. gada aprīlis), I šķ. darbvedis (1930.gada aprīlis – 1931.gada janvāris), sūtniecības preses atašejs (1931. gada janvāris – 1939. gada jūnijs). Vienlaicīgi no 1929. gada līdz 1931. gada maijam un no 1933. gada līdz 1939. gada jūnijam LTA un laikraksta Brīvā Zeme korespondents Varšavā.