Informācija par Poliju

02.12.2014. 19:09

Polijas Republikas Prezidents http://www.prezydent.pl/

Polijas Republikas Parlaments

Senāts http://www.senat.gov.pl/

Sejms http://www.sejm.gov.pl/english.html

Polijas Republikas valdība http://www.premier.gov.pl/

Polijas vēstniecība Rīgā http://www.ryga.msz.gov.pl/lv/

MINISTRIJAS

Infrastruktūras un attīstības ministrija: http://www.mir.gov.pl/english/Strony/main_mrr_eng.aspx

Ekonomikas ministrija: http://www.mg.gov.pl/#

Veselības ministrija: http://www.mz.gov.pl/en

Tieslietu ministrija: http://ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

Tūrisma un sporta ministrija: http://en.msport.gov.pl/

Vides ministrija: http://www.mos.gov.pl/?j=en

Valsts kases ministrija: http://www.msp.gov.pl/en

Nacionālās izglītības ministrija: http://www.men.gov.pl/

Zinātnes un augstākās izglītības ministrija: http://www.nauka.gov.pl/en/

Darba un sociālās politikas ministrija: http://www.mpips.gov.pl/en/

Kultūras un nacionālā mantojuma ministrija: http://www.mkidn.gov.pl/pages/the-ministry-of-culture-and-national-heritage.php?lang=EN

Lauku attīstības un lauksaimniecības ministrija: http://www.minrol.gov.pl/eng/

Nacionālās aizsardzības ministrija: http://en.mon.gov.pl/

Iekšlietu ministrija: https://www.msw.gov.pl/en

Ārlietu ministrija: http://www.msz.gov.pl/en/ministry_of_foreign_affairs

Finanšu ministrija: http://www.mf.gov.pl/en/news

Administrācijas un cifrizācijas ministrija: http://mac.gov.pl/en/the-areas-of-our-activity

POLIJAS PILSĒTAS

Varšava: http://www.um.warszawa.pl/en

Informācija par Varšavu: http://www.e-warsaw.pl/index.php

Krakova: http://www.krakow.pl/english/

Gdaņska: http://www.gdansk.pl/en/

Lodza: http://en.uml.lodz.pl/

Vroclava: http://www.wroclaw.pl/en

Poznaņa: http://www.poznan.pl/mim/main/en/

DAŽĀDI

Ārvalstnieku lietu pārvalde: http://www.udsc.gov.pl/index.php?documentName=main

Galvenais Ceļa transporta inspektorāts: http://www.gitd.gov.pl/

Polijas Valsts dzelzceļš: http://pkpsa.pl/en/

F.Šopēna lidosta Varšavā: http://www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger

Tūrisma informācija par Varšavu: https://www.warsawtour.pl/en/warsaw-essentials/tourist-information/warsaw-tourist-information-1809.html

Eiropas kultūras galvaspilsēta – Vroclava 2016: http://wroclaw2016.pl/en/

Culture.pl: http://culture.pl/en

Polijas Galvenā statistikas pārvalde: http://www.stat.gov.pl

Polijas Nacionālā banka: http://www.nbp.pl

Polijas dzelzceļa pakalpojumu serviss: http://polrail.com/

Informācija par aktuāliem ceļa remontdarbiem Polijas teritorijā: http://www.gddkia.gov.pl/pl/10/serwis-dla-kierowcow/

Aktuāla informācija par Poliju: http://www.poland.gov.pl/

Noderīga praktiskā informācija par Poliju: http://www.inyourpocket.com/poland/

Polijas Informācijas centrs Latvijā: http://www.polinfo.lv/

MEDIJI

Polijas Radio: http://www.thenews.pl/

Polijas Preses Aģentūra: http://www.pap.pl/eng

Krakow Post: http://www.krakowpost.com/

The Warsaw Voice: http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php

Warsaw Business Journal: http://wbj.pl/