Latvijas Republikas un Polijas Republikas divpusējās attiecības

26.03.2024. 16:27

Latviju un Poliju vieno kopīga vēsture un daudzpusīgas attiecības. Latvija un Polija ir stratēģiskie partneri drošības jomā – mūs vieno līdzīgs redzējums par reģiona un Eiropas drošību, par transatlantisko sadarbību, NATO lomu un attīstību nākotnē. Ar Poliju notiek regulāri kontakti reģionālajos formātos.

2021.gada vasarā, sākoties Baltkrievijas hibrīduzbrukumam uz robežām ar Latviju, Lietuvu un Poliju, aktivizējās ne tikai Latvijas un Polijas divpusējā sadarbība, bet arī sadarbība 3+1 formātā (Baltijas valstis un Polija). Krievijas kara Ukrainā kontekstā šī sadarbība kļuvusi vēl ciešāka. Baltijas valstu un Polijas sadarbības nozīme ir ievērojami pieaugusi arī enerģētiskās drošības jomā – nepieciešamība kļūt neatkarīgiem no Krievijas resursiem veicinājusi reģionālo infrastruktūras projektu attīstīšanu. 2023.gadā tika parakstītas deklarācijas par ciešāku sadarbību starp Baltijas un Polijas parlamentu priekšsēdētājiem, kā arī starp minēto valstu ārlietu ministriem.

Polija ir nozīmīgs Latvijas ārējās tirdzniecības partneris. Aktīva un daudzpusīga ir sadarbība izglītībā un kultūrā. Abu valstu parlamentos izveidotas deputātu grupas starpparlamentārās sadarbības veicināšanai, un aktīvi sadarbojas Latvijas un Polijas pašvaldības.

DIPLOMĀTISKĀS ATTIECĪBAS

Polija Latvijas valsts neatkarību atzina 1921. gada 27. janvārī (Polijas nota par Latvijas atzīšanu de iure ir datēta ar 1920. gada 31. decembri, bet Latvijas Ārlietu ministrijā tā tika iesniegta 1921. gada 27. janvārī).

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas diplomātiskās attiecības tika atjaunotas 1991. gada 30. augustā. Līgumi par Latvijas vēstniecības atvēršanu tika noslēgti 1992. gada novembrī, bet pilnvērtīgu darbību Latvijas vēstniecība Polijā uzsāka 1993. gadā. Polijas vēstniecība Latvijā tika atvērta 1991. gada 12. novembrī.

Latvijas pārstāvība Polijas Republikā

Latvijas Republikas vēstniecība atrodas Varšavā

Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Polijā kopš 2021. gada 1. oktobra ir Juris Poikāns.

Polijā darbojas pieci Latvijas goda konsuli: Tadeušs Bedzkis (Tadeusz Biedzki) Katovicē, Rafals Bžoska (Rafał Brzoska) Krakovā, Martins Kačmarskis (Martin Kaczmarski) Vroclavā, Arturs Olehno (Artur Olechno) Bjalistokā un Tomašs Limons (Tomasz Limon) Gdaņskā.

Polijas Republikas pārstāvība Latvijā

Polijas Republikas vēstniecība atrodas Rīgā, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā kopš 2018. gada 4. septembra ir Monika Mihališina (Monika Michaliszyn).  

NOZĪMĪGĀKĀS VIZĪTES

Latvijas augstāko amatpersonu vizītes Polijā

2022.g. 19.–20.decembris

Saeimas priekšsēdētāja E.Smiltēna oficiālā vizīte Polijā

2023.g. 16.janvāris

Saeimas priekšsēdētāja E.Smiltēna vizīte Polijā, dalība Baltijas valstu un Polijas parlamentu priekšsēdētāju sanāksmē

2022. g. 22.jūnijs

ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Polijā

2022. g. 19.–21.aprīlis

Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces darba vizīte Polijā, dalība ES valstu parlamentu priekšsēdētāju – sieviešu sanāksmē par atbalstu Ukrainai
2022. g. 12. aprīlis Valsts prezidenta E.Levita darba vizīte Polijā, dalība Baltijas valstu un Polijas prezidentu sanāksmē

2022.g. 19.–21.aprīlis

Saeimas priekšsēdētājas I.Mūrnieces darba vizīte Polijā, dalība ES valstu parlamentu priekšsēdētāju – sieviešu sanāksmē par atbalstu Ukrainai
2021. g. 8. decembris Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Polijā
2021. g. 2.–3. maijs Valsts prezidenta Egila Levita darba vizīte Polijā
2020. g. 27. janvāris Valsts prezidenta Egila Levita darba vizīte Polijā, dalība Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 75. gadadienas atceres pasākumos Polijā

2019. g. 10.–11. septembris

Valsts prezidenta Egila Levita oficiālā vizīte Polijā

2019. g. 30.jūnijs

Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces vizīte Polijā, dalība Ļubļinas ūnijas 450.gadadienai veltītajos pasākumos

2019. g. 30.aprīlis – 1.maijs

Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba vizīte Polijā

2017. g. 26. janvāris

Ministru prezidenta Māra Kučinska vizīte Polijā

Polijas augstāko amatpersonu vizītes Latvijā

2023. g. 31.janvāris –2.februāris

Polijas prezidenta Andžeja Dudas (Andrzej Duda) oficiālā vizīte Latvijā

2023. g. 31.janvāris

Polijas ārlietu ministra Z. Rau (Zbigniew Rau) vizīte Latvijā, dalība Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministru sanāksmē
2022. g. 20.–21. jūnijs

Polijas prezidenta Andžeja Dudas (Andrzej Duda) vizīte Latvijā, dalība Trīs jūru iniciatīvas samitā

2022. g. 29.aprīlis

Latvijā, dalība Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministru sanāksmē
2021. g. 30. novembris – 1.decembris Polijas ārlietu ministra Zbigņeva Rau (Zbigniew Rau) vizīte Latvijā, dalība NATO ārlietu ministru sanāksmē

2021. g. 21. novembris    

Polijas premjerministra Mateuša Moravecka (Mateusz Morawiecki) darba vizīte Latvijā
2021. g. 13. septembris Polijas ārlietu ministra Z. Rau (Zbigniew Rau) un aizsardzības ministra Mariuša Blaščaka (Mariusz Błaszczak) vizīte Latvijā, dalība Baltijas valstu un Polijas ārlietu un aizsardzības ministru sanāksmē
2021. g. 10. jūnijs Polijas ārlietu ministra Z. Rau (Zbigniew Rau) darba vizīte Latvijā
2020. g. 11. augusts Polijas ārlietu ministra J. Čaputoviča (Jacek Czaputowicz) vizīte Latvijā, dalība Latvijas – Krievijas miera līguma simtgadei veltītajā pasākumā

2019. g. 6. decembris

Polijas premjerministra M. Moravecka (Mateusz Morawiecki)  vizīte Latvijā, dalība Baltijas Ministru padomes sanāksmē

2019. g. 29. novembris

Polijas Senāta priekšsēdētāja Tomaša Grodzka (Tomasz Grodzki) darba vizīte Latvijā

2018. g. 26.–28. jūnijs

Polijas prezidenta Andžeja Dudas (Andrzej Duda) oficiālā vizīte Latvijā

PARLAMENTĀRĀ SADARBĪBA

14. Saeimā darbojas Deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu. Grupa sadarbībai ar Latvijas parlamentu izveidota arī Polijas parlamentā.

SADARBĪBA EKONOMIKĀ

Polija ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneriem. 2022. gadā bija vērojams  gan preču, gan pakalpojumu tirdzniecības apjoma pieaugums.

Plašāk:
Savstarpējā tirdzniecība (csb.gov.lv)

Valsts tiešās investīcijas

SADARBĪBA AIZSARDZĪBĀ

Polija ir svarīgs Latvijas stratēģiskais partneris drošības jomā. Polija piedalās Kanādas vadītajā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupā Latvijā ar tanku rotu ar gandrīz 200 karavīriem. Polijas pārstāvji strādā NATO Spēku integrācijas vienībā (NFIU Latvia), kā arī NATO StratCom centrā Rīgā. Polija piedalās NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā (no Šauļu bāzes Lietuvā) ar četriem F-16 iznīcinātājiem.

Latvijas vēstniecībā Varšavā darbojas aizsardzības atašejs. Polijā pastāvīgi uzturas septiņi Latvijas karavīri.

SADARBĪBA IEKŠLIETU JOMĀ

Cieša un regulāra ir pieredzes apmaiņa un divpusējais dialogs ar Polijas radniecīgajiem dienestiem iekšlietu nozarē. Valsts robežsardzes sadarbība ar Polijas Republikas robežsardzi notiek, pamatojoties uz abu valstu Iekšlietu ministriju noslēgto vienošanos  noziedzības apkarošanas jomā, kā arī protokolu par sadarbības veidiem un virzieniem starp abu valstu robežsardzes dienestiem.

Aktīva ir sadarbība starp Latvijas un Polijas robežapsardzības iestāžu operatīvajām (kriminālizmeklēšanas) struktūrvienībām, risinot jautājumus par nelikumīgu personu pārvietošanu pāri ES ārējai robežai. Tāpat sadarbība ar Poliju notiek Frontex aģentūras ietvaros. Valsts robežsardzes koledža īsteno pieredzes apmaiņu ar Polijas Robežsardzes mācību centru personāla profesionālās sagatavošanas pilnveidošanā.

SADARBĪBA IZGLĪTĪBĀ

Latvijas un Polijas sadarbība izglītībā un kultūrā ir plaša un daudzveidīga. Abu valstu attiecību stiprināšanā nozīmīga loma ir poļu diasporai Latvijā. Latvijā dzīvo apmēram 40 tūkstoši poļu, kas ir 2,1% no iedzīvotāju skaita valstī. Aktīvi darbojas Latvijas Poļu savienība un Poļu Kultūras centrs Daugavpilī, kas apvieno Latvijā dzīvojošās poļu kopienas pārstāvjus un poļu kultūras cienītājus.

2023.gada 1.februārī tika parakstīta Latvijas un Polijas kultūras un izglītības sadarbības programma 2023.–2026. gadam. Tajā ietverti abu valstu divpusējās sadarbības pasākumi kultūras, izglītības, jaunatnes un sporta jomās. Programma paredz abpusēju stipendiju piešķiršanu studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās, sadarbību poļu mazākumtautību jautājumos, kā arī poļu valodas un literatūras un latviešu valodas, kultūras un literatūras speciālistu apmaiņu.

Vispārējās izglītības jomā poļu valodas un kultūras apguvi īsteno vairākas izglītības iestādes Latvijā, kas nodrošina mazākumtautību izglītības programmas:

  • Krāslavas grāfu Plāteru dzimtas vārdā nosauktā Poļu pamatskola;
  • Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola;
  • J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija;
  • Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija.

Polija pastāvīgi sniedz finansiālu un tehnisku atbalstu poļu skolu darbībai, nodrošina tās ar viesskolotājiem no Polijas, kā arī sniedz iespēju pedagogiem no Latvijas pilnveidot profesionālās iemaņas Polijā.

Aktīva ir Latvijas un Polijas sadarbība augstākās izglītības jomā. Vairākas Latvijas augstskolas (piemēram, Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija) ir noslēgušas sadarbības līgumus vai studentu un mācībspēku apmaiņas līgumus ar Polijas augstskolām.

SADARBĪBA KULTŪRAS JOMĀ

Poļu tautas vēsture, kultūra un valoda ir nozīmīga daļa no Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma.

Mākslinieki regulāri piedalās abās valstīs rīkotajos festivālos un koncertos, Latvijas mūzikas kolektīvi sadarbojas ar poļu diriģentiem. Starptautiskajai Rakstnieku un tulkotāju mājai izveidojusies cieša sadarbība ar Poliju, tur regulāri uzturas poļu rakstnieki, dzejnieki un tulkotāji. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ilggadēja sadarbības partnere ir Varšavas Nacionālā bibliotēka, kā arī Polijas Sejma bibliotēka un Pomerānijas bibliotēka Ščecinā. Regulārus projektus ar Polijas pārstāvjiem īsteno Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Memoriālo muzeju apvienība, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.  

Latvija saņem ievērojamu atbalstu no Polijas kultūras mantojuma saglabāšanā. Polija ir sniegusi atbalstu Pasienes klostera atjaunošanā, kas kopā ar Pasienes Sv. Dominika Romas katoļu baznīcu ir viena no skaistākajām un izcilākajām sakrālajām poļu jeb Austrumeiropas baroka stila celtnēm Latgalē un visā Latvijā. Baznīca kopš 1999. gada ir Eiropas kultūras mantojuma objektu sarakstā. Vairākus gadus notika Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas fresku restaurācija, kur praktiskos darbus veica restauratori no Polijas. Polijas valdība finansējusi restaurācijas darbus Krāslavas Romas katoļu baznīcā, veicot sānu altāra restaurāciju. Polijas valdība finansējusi arī Piedrujas Romas katoļu baznīcas altāra gleznojuma restaurāciju.

PAŠVALDĪBU SADARBĪBA

Starp daudzām Latvijas un Polijas pašvaldībām izveidojusies aktīva sadarbība ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, lauksaimniecības, vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomās. Vairākām Latvijas un Polijas pilsētām un novadiem ir noslēgti sadarbības un sadraudzības līgumi. Kopš 2002. gada spēkā vienošanās par sadraudzību un sadarbību starp Rīgu un Varšavu. Arī vairākām citām Latvijas pilsētām (Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Rēzekne, Jēkabpils, Valmiera) un novadiem ir sadraudzības pilsētas un apriņķi Polijā. Sadarbības ietvaros pilsētu un novadu latviešu un poļu kopienas, kultūras biedrības un pašdarbības kolektīvi piedalās dažādos starptautiskos mākslas un kultūras festivālos, pilsētu svētkos un deju un koru forumos. Regulāri tiek rīkotas uzņēmēju delegāciju un kultūras speciālistu vizītes, meistarklašu nodarbības un studentu un pasniedzēju apmaiņa.

NODERĪGAS SAITES

Polijas Republikas prezidents: https://www.president.pl/

Polijas Republikas valdība: https://www.gov.pl/web/primeminister

Polijas Republikas Ārlietu ministrija: https://www.gov.pl/web/diplomacy

Polijas Republikas parlamenta augšpalāta (Senāts): https://www.senat.gov.pl

Polijas Republikas parlamenta apakšpalāta (Sejms): http://sejm.gov.pl   

Polijas Republikas vēstniecība Rīgā: https://www.gov.pl/web/latvija/vestnieciba

Latvijas Republikas vēstniecība Polijā: https://www2.mfa.gov.lv/poland