Noderīgas Polijas saites

02.02.2016. 17:34

Valsts pārvaldes portāls (oficiālā mājas lapa internetā) - www.poland.gov.pl

Pamatinformācija par valsti. Polijas oficiālā tīmekļa vietne ir sadalīta trīs galvenās iedaļās atbilstoši trīs mērķa grupām - ceļotājiem, uzņēmējiem un vispārējas informācijas meklētajiem. Uzņēmējdarbības iedaļā sīki izklāstīts, kā uzsākt uzņēmējdarbību Polijā, e-Encyclopedia ir izveidota ar mērķi, lai sniegtu izsmeļošu aprakstu par Polijas valsti, tās institūcijām, kā arī iepazīstinātu ar Polijas vēsturi un kultūru. Tūrisma iedaļā dota ļoti plaša informācija par Polijas interesantākajiem tūrisma objektiem, Vietne angļu, franču, krievu, poļu, spāņu un vācu valodā.

Polijas nacionālā mājas lapa - http://poland.pl/

Jaunumi par Poliju, informatīvie apraksti, noderīgas saites Polijā un tūrisma informācija. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas parlaments - www.sejm.gov.pl

Polijas parlamenta „Seima” mājas lapa, kurā iespējams iegūt informāciju par Polijas parlamenta uzbūvi, aktivitātēm, deputātiem, konstitūciju un vēlēšanu sistēmu. Vietne ir poļu un angļu valodās.

Polijas prezidents - www.president.pl

Oficiālā Polijas prezidenta mājas lapa, kura atrodama informācija, par prezidentu, pirmo lēdiju, prezidenta kabineta sastāvu, padomniekiem, prezidenta pili un prezidenta kanceleju. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas valdība - www.premier.gov.pl

Polijas valdības oficiālā mājas lapa, kurā iespējams iegūt informāciju par premjerministru, ministru padomi, premjerministra kanceleju, administrāciju un preses dienestu, ka arī arhīvā iespējams atrast oficiālos paziņojumus, informāciju par dažādiem pasākumiem. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas ekonomikas ministrija - www.mg.gov.pl

Informācija par Polijas ekonomiku, iekšējo tirgu, starptautiskajām attiecībām, tūrisma informācija un saites ar citām valsts institūcijām. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas finanšu ministrija - www.mf.gov.pl

Informācija finansu sistēmu raksturojošiem lielumiem, muitas pakalpojumiem un finansu drošību Polijā, kā arī biznesa uzsākšanu Polijā. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas centrālā statistikas organizācija - www.stat.gov.pl 

Statistikas dati par Polijas iedzīvotājiem, ekonomiku, u.c. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas Nacionālā banka - www.nbp.pl

Polijas Nacionālās bankas mājas lapā iespējams rast informāciju par banku, tās struktūru, darbību, nacionālo likumdošanu, kas regulē bankas darbu, monetāro politiku, norēķinu sistēmu, finansu sistēmu, Polijas ekonomikas statistikas datus, Polijas Nacionālās bankas izdotās publikācijas, banknotēm un monētām, komercbanku uzraudzību, u.c. aktivitātēm. Vietne ir poļu un angļu valodā.

Polijas tirdzniecības portāls - www.export-import.pl

Šajā portālā varat iegūt visu informāciju par tirdzniecības iespējām Polijā, biznesa uzsākšanu Polijā, preču importu un eksportu no Polijas, investīcijām un sadarbības partneriem. Vietne ir poļu, angļu, krievu, vācu, ukraiņu, spāņu un franču valodā.

Polijas eksporta-importa direktorija - www.exportpoland.com

Šajā portālā iespējams atrast biznesa sadarbības partnerus Polijā. Vietne ir angļu valodā.

Polijas Informācijas un ārvalstu investīciju aģentūra - www.paiz.gov.pl

Visa veida informācija, par investīciju vidi un iespējām Polijā. Iespēja meklēt sadarbības partnerus un iegūt informāciju, par biznesa uzsākšanas iespējām Polijā. Vietne ir poļu, angļu, franču, vācu, japāņu, krievu un itāliešu valodā.

Košalinas pilsētas pašvaldības izveidots potenciālo ārvalstu investoru piesaistes portāls - www.inwestycje.koszalin.pl

Efektīvs instruments, lai iepazīstinātu potenciālos investorus ar pievilcīgākajiem faktoriem Košalinas pilsētā un tās apkaimē.

Polijas eksporta veicināšanas portāls - www.polishproducts.gov.pl

Informācija par Polijas kompānijām, ārvalstu investīcijām, Polijas ekonomiku un biznesa iespējām Polijā. Vietne ir poļu un angļu valodā.

„Polijas tirgus” elektroniskais žurnāls - www.polishmarket.com.pl

Informācija par Polijas tirgu, ekonomiku, biznesa iespējām, zinātni un kultūru. Dažādi raksti un aktuālāka informācija, tai skaitā lieli sabiedriskie pasākumi biznesa vidē. Vietne ir poļu un angļu valodas versijās.

Polijas Eksportētāju mājas lapa - www.poland-export.eu

Vietne paredzēta Polijas eksportētājiem, tajā iespējams iegūt informāciju par ārvalstu tirgiem, par palīdzību Polijas eksportētājiem, kā ari pieejama Polijas eksportētāju direktorija, kurā var meklēt sadarbības partnerus no Polijas. Vietne ir vācu, angļu, spāņu, franču, itāļu, poļu portugāļu un krievu valodā.

Polijas eksportētāju informācija - www.polishexport.info/

Vietne par Polijas eksportētājiem un eksportprecēm var tikt izmantota, ka Polijas eksportētāju datubāze. Vietne ir angļu, poļu, krievu un vācu valodā.

Real Estate Polijas mājas lapa - www.realestate.pl

Šeit atrodams Real Estate piedāvājums meklējot nekustamo īpašumu vai ari citas investīciju iespējas Polijā. Vietne ir angļu valodā.

Polijas Tūrisma organizācija - www.poland.travel

Polijas Tūrisma organizācijas tīmekļa vietnē ceļotājiem dota visplašākā informācija par Polijas tradīcijām, reģioniem, mākslu un kulinārijas izstrādājumiem, kā arī ieteikumi interesantāko objektu apmeklējumiem un atpūtas iespējām. Tīmekļa vietnē ir publicētas arī laika ziņas, ir jaunāko ziņu iedaļa, kā arī dots pasākumu kalendārs, kas regulāri tiek atjaunināts. Vietne angļu, franču, poļu, vācu, krievu un citās valodā.