Izziņa par ģimenes stāvokli

17.05.2022. 11:03

Lai izprasītu izziņu par ģimenes stāvokli no Latvijas Fizisko  personu reģistra, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • Samaksa.

Ja vēlaties gatavu izziņu saņemt pa pastu, ir jāsamaksā papildus konsulārā nodeva par dokumenta nosūtīšanu Polijas teritorijā – 10.00 EUR.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

 

Pēc laulības noslēgšanas par izmaiņām ģimene stāvoklī ir jāinfomē kompetentās Latvijas iestādes. Dokumentus iespējams iesniegt Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē Latvijā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārājā pārstāvniecībā ārvalstīs.