Izziņa par ģimenes stāvokli

12.08.2021. 13:56

Lai izprasītu izziņu par ģimenes stāvokli no Latvijas Fizisko  personu reģistra, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Iesniegums;
  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte);
  • Samaksa.

Ja vēlaties gatavu izziņu saņemt pa pastu, ir jāsamaksā papildus konsulārā nodeva par dokumenta nosūtīšanu Polijas teritorijā – 10.00 EUR.

Pēc laulības noslēgšanas par izmaiņām ģimene stāvoklī ir jāinfomē kompetentās Latvijas iestādes. Dokumentus iespējams iesniegt Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē Latvijā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārājā pārstāvniecībā ārvalstīs.