Kā uzsākt biznesu Polijā

23.11.2018. 11:28

Kas jāzina pirms uzsākt biznesa aktivitātes

Pirms uzsākt kompānijas reģistrācijas darbības, Jums ir jāpieņem vairāki svarīgi lēmumi, kuri ietekmēs Jūsu tiesības un pienākumus. Tos, kuri jau pieņēmuši lēmumu par darbības jomu, aicinām iepazīties ar  ceļvedi biznesa uzsākšanai dažādās jomās kas Jums palīdzēs spert pirmos soļus. Aktivitāšu meklētājs palīdzēs Jums uzzināt vairāk par darbības jomai raksturīgajiem uzņēmēju tiesībām un pienākumiem, kā arī par citām lietām, kas saistītas ar kompānijas darbību.

Lūdzam iepazīties ar Informāciju ekonomisko aktivitāšu portālā

Komercdarbības juridiska forma

Vispirms Jums ir jāizlemj vai Jūs darbosieties kā individuālais uzņēmējs / civiltiesiskā partnerība (reģistrēta Reģistrā CEIDG) vai vairāk advancēta forma – sabiedrība, kas reģistrēta Nacionālajā Tiesu Reģistrā (KRS).

Gadījumā, ja Jums nav pārliecības par uzņēmuma formu, padomu var sniegt  Komercdarbības formu apraksts.

Komercdarbības konts bankā

Kā uzņēmējam Jums būs jāatver komercdarbības bankas konts, lai risinātu finanšu jautājumus ar Jūsu partneriem, maksāt nodokļus un iemaksas sociālajos fondos. Gadījumā, ja Jūs esat privātais uzņēmējs, reģistrēts CEIDG, atsevišķa komercdarbības konta atvēršana nav obligāta.

Šeit Jūs varat saņemt padomus komercdarbības bankas konta izvēlei, kas būtu piemērots Jūsu vajadzībām.

Kompānijas nosaukums

Katrai uzņēmējdarbībai ir jābūt nosaukumam. Gadījumā, ja ir ieraksts CEIDG, tas varētu būt gan uzņēmuma nosaukums, gan uzņēmēja vārds un uzvārds. Gadījumā, ja kompānijas reģistrēta Nacionālajā Tiesu Reģistrā (KRS), kompānijas nosaukums atkarīgs no sadarbības veida. Dažu vārdu lietošana nav pieļaujama gadījumos, ja kompānija neveic noteiktas saistītas darbības. Tāpat ir ierobežojumi finanšu sektorā. Lūdzam vērst uzmanību, ka kompānijas nosaukums nevar mulsināt klientu par darbības jomu.

Gadījumā, ja Jūs neesat pārliecināts par kompānijas nosaukuma izvēli, jums var palīdzēt ceļvedis.

Darbības joma – PKD kods

Nākamais jautājums, kas Jums būtu jāpatur prātā pirms biznesa darbības uzsākšanas – tā darbības loks. Reģistrējot uzņēmumu Jums nepieciešams norādīt Jūsu darbības jomas, izvēloties PKD kodu. Gadījumā, ja vēlāk Jūs maināt darbības jomu, pastāv iespēja nomainīt reģistrā Jūsu PKD kodu.

Lai sameklētu Jūsu komercdarbībai atbilstošu kodu, lūdzam lietot PKD kodu meklētāju.

Darbības vieta

Katrai kompānijai ir jābūt reģistrācijas adresei. Tā var būt gan ēkas vai dzīvokļa adrese, gan īrēto telpu adrese. Vietas izvēle nosaka kurā nodokļu birojā Jums ir jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam

Vairāk informācijas par reģistrācijas adreses izvēli.

Kādos gadījumos komercdarbība nav jāreģistrē

Ne visai komercdarbības veidi ir jāreģistrē. Šeit var pārliecināties vau Jums ir jāreģistrē Jūsu komercdarbība.

Reģistrācijas process

Komercdarbības reģistrēšana un veikšana uz pilnvarojuma

Visas darbības saistītas ar kompānijas reģistrēšanu var tikt veikt Jūsu pilnvarotās personas. Tāpat kompānijas reģistrācijas laikā Jūs varat nozīmēt pilnvaroto personu, kura pārstāvēs Jūs kā uzņēmēju Polijas teritorijā. Pilnvarojums var būt noderīgs gadījumos, ja Jūs neesat visu laiku Polijā vai gadījumos, ja Jums ir grūtības komunicēt poļu valodā. Gadījumā, ja Jums nepieciešams tulks no latviešu uz poļu valodu un otrādi, palīdzību var sniegt tulki, kuru saraksts atrodams šeit.

Šeit ir atrodams raksts par pilnvarojumiem.

Dokumentu iesniegšanas veids – papīra veidā vai tiešsaistē (online)

Neatkarīgi no tā, kurā reģistrā: CEIDG vai KRS izvēlējāties reģistrēt kompāniju, Jūs varat to darīt kā tradicionālajā veidā – aizpildot iesniegumu papīra formā un iesniedzot to atbildīgajā iestādē, tā arī elektroniski aizpildot un iesniedzot pieteikumu tiešsaistē - online. Gadījumā, ja Jūs izvēlaties online, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts, kas ir iekļauts Jūsu personas apliecībā. Tāpat Jūs varat izmantot Polijas publisko elektronisko pakalpojumu identifikatoru ePUAP, kuru varēs izmantot arī turpmākajām online biznesa darbībām, piemēram – atskaišu iesniegšanai, sarakstei ar nodokļu inspekciju vai ar sociālās apdrošināšanas institūciju (ZUS). Gadījumā, ja Jūs nodarbināt vairāk par 5 darbiniekiem, elektroniskā saziņas forma ir obligāta.

Detalizēta informācija par ePUAP profila izveidošanu un e-parakstu ir atrodama šeit.

Lūdzam paturēt prātā, ka dažu komercdarbību veikšanai ir nepieciešams saņemt speciālu atļauju vai kvalifikāciju. Tāpat pastāv dažas komercdarbības, kuras nevar tikt veiktas CEIDG reģistrētajās kompānijās. Lūdzam iepazīties ar ierobežojumiem uzņēmējdarbības veikšanā.

Pēc reģistrēšanas

Pēc Jūsu uzņēmuma sekmīgas reģistrācijas, lūdzam atcerēties dažas saistības.

Nodokļu maksāšanas formas izvēle, pievienotās vērtības nodoklis (VAT), skaidrās naudas uzskaite

Gadījumā, ja Jūs izvēlējāties reģistrēt uzņēmumu CEIDG reģistrā, Jums ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šajā gadījumā Jūs varat izvēlēties no vairākām nodokļu maksāšanas formām; izvēlieties uzmanīgi, jo no Jūsu izvēles būs atkarīgs kādas formalitātes Jums būs jāpilda un nodokļu likme. Katrai no formām ir savi plusi un mīnusi, mainīt nodokļu formu var, taču ne biežāk ka vienu reizi noteiktajā laika posmā.

Gadījumā, ja Jūsu kompānija ir reģistrēta KRS, Jums būs jāmaksā uzņēmējdarbības ienākuma nodoklis.

Informācija par nodokļu formām ir pieejama šeit.

Informācija par nodokļiem ir atrodama šeit.

Sociālā un veselības apdrošināšana (ZUS, KRUS, apdrošināšana ārvalstīs)

Jums kā uzņēmējam ir jābūt apdrošinātam Sociālās apdrošināšanas institūcijā (ZUS), gadījumā, ja Jūs nodarbināt strādniekus vai ģimenes locekļus, arī tiem ir jābūt reģistrētiem. Gadījumā, ja Jūs esat reģistrēti KRUS un Jūs vēlaties uzsākt komercdarbību, Jūs varat palikt KRUS, taču ar nosacījumiem.

Vairāk informācijas par apdrošināšanu KRUS.

Vairāk informācijas par reģistrēšanu ZUS.

Identifikācijas un paziņošanas numuri

Reģistrācijas procesa laikā Jums automātiski tiks piešķirti Nodokļu identifikācijas numurs (NIP), kas tiek vienlaicīgi izmantots PVN reģistrācijai, kā arī statistikas numurs (REGON), identificēšanai un atskaitēm (jābūt norādītam kompānijas zīmogā). Reģistrācijas procesa laikā tiks informēti Polijas Nacionālais nodarbinātības dienests un Sanitārā iestāde, kuri veiks darba drošības un sanitāro prasību kontroli.

Privātpersonas komercdarbības reģistrācija ir administratīvais process un ir bezmaksas. Juridiskas personas komercdarbības reģistrācija ir maksas pakalpojums.

Reģistrācijas apliecība

Gan komercuzņēmumi, gan individuālie komersanti var izdrukāt savu reģistrācijas apliecību no attiecīga reģistra. Saskaņā ar Polijas likumiem, publiskas iestādes nevar pieprasīt reģistrācijas apliecības gadījumos, ja uzņēmuma dati ir atrodami elektroniskajos reģistros.

Der zināt

Algas Polijā parasti tiek maksātas reizi mēnesī. Polijā pastāv minimālās algas prasības, kas ir obligātas visiem uzņēmumiem Polijā.

Darba laiks Polijā ir 40 stundas nedēļā, 5 darba dienas 8 stundas dienā. Dažos gadījumos ir pieļaujama 12 stundu darba diena.

Biznesa tikšanās ir pieņemts pasniegt savu vizītkarti visiem tikšanās dalībniekiem; vizītkarte var nebūt poļu valodā. Tikšanās parasti paspiež roku, dāmām var nobučot roku, ja tā ir iepazīšanās vizīte – var būt iedotas puķes. Biznesa tikšanās parasti ierodas formālajās drēbēs – uzvalks vīriešiem, sievietēm uzvalks vai kleita.

Informācija sagatavota sadarbībā ar portālu uzņēmējiem "Bizness Polijā"