Atgriešanās apliecības saņemšana

04.12.2023. 12:09

Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas dod tiesības tās saņēmējam vienreiz šķērsot Latvijas robežu, atgriežoties no ārvalstīm Latvijā. Atgriešanās apliecība tiek izsniegta, ja uzturēšanās laikā ārzemēs pase Latvijas valstspiederīgajam ir zudusi vai kļuvusi nederīga. Atgriešanās apliecības derīguma termiņš ir 30 dienas.

Atgriešanās apliecība ir paredzēta tiešam mājupceļam uz Latviju vai valsti, kur ir deklarēta dzīvvesvieta. Šis dokuments nav paredzēts ceļojumam uz citām valstīm. Pēc atgriešanās Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir jāsaņem jauna pase.

Atgriešanās apliecību izsniedz Latvijas vēstniecībā Prāgā vienas līdz trīs dienu laikā. Ja nepieciešams, atgriešanās apliecību var izsniegt arī dažu stundu laikā (ārkārtas gadījumā).

Lai vēstniecībā noformētu atgriešanās apliecību, iesniedzami šādi dokumenti:

  1. iesniegums atgriešanās apliecības saņemšanai;
  2. ja personu apliecinošs dokuments nozaudēts vai nozagts: policijas izziņa par dokumenta reģistrēšanu par zudušu vai zagtu.
  3. divas fotogrāfijas 3,5x4,5 cm formātā;
  4. valsts nodeva par atgriešanās apliecības noformēšanu – 15.00 EUR, ar bankas karti vēstniecībā vai ar pārskaitījumu uz:

       Valsts nodevu bankas konts:

       Saņēmējs: Valsts kase

       Konta numurs: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
       Bankas nosaukums: Valsts kase
       BIC kods: TRELLV22
       Maksājuma mērķis: VA2, vārds, uzvārds, atgriešanās apliecība