Vēstniecības darbinieki

19.08.2022. 16:32

VĒSTNIECE

Pastore Gunta 20181

Dr. Sc. Pol. Gunta PASTORE (CV)


DIPLOMĀTI

Jānis VAIVARS
Pārstāvniecības vadītājas vietnieks (t.sk. konsulārie jautājumi)

Pulkvežleitnants Aivars SPRIEDĒJS
Aizsardzības atašejs Čehijā (rezidences vieta Polijā)


VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

Solvita MAŠKOVA
Vēstnieka palīdze, konsulārais darbinieks

Zuzana PROKOPOVA (Zuzana PROKOPOVÁ)
Vēstnieka palīdze

Vāclavs VLAHS (Václav VLACH)
mājas pārvaldnieks, šoferis