Vēstniecības darbinieki

04.03.2021. 13:56

VĒSTNIECE

Pastore Gunta 20181

Dr. Sc. Pol. Gunta PASTORE (CV)


DIPLOMĀTI

Diāna EGLĪTE 
Otrā sekretāre, pārstāvniecības vadītāja vietniece

Pulkvežleitnants Aivars SPRIEDĒJS aizsardzības atašejs Čehijā


VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

Solvita MAŠKOVA
Vēstnieka palīdze, konsulārais darbinieks

Zuzana PROKOPOVA (Zuzana PROKOPOVÁ)
Vēstnieka palīdze

Anita STŪRE
Vēstnieka palīdze

Vāclavs VLAHS (Václav VLACH)
mājas pārvaldnieks, šoferis