Bērna reģistrēšana Latvijas pilsonībā

13.03.2019. 14:26

Lai reģistrētu Čehijā dzimušu bērnu par Latvijas pilsoni, vienam no vecākiem (Latvijas pilsonim) vēstniecībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • bērna dzimšanas apliecība ar tulkojumu latviešu valodā;
  • abu vecāku personu apliecinoši dokumenti;
  • iesniegums par bērna reģistrāciju pilsonībā;
  • ja bērnam ir citas valsts pilsonība, nepieciešams uzrādīt bērna personu apliecinošu dokumentu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka citas valsts pilsonība nav šķērslis bērna reģistrācijai par Latvijas pilsoni.

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu, ziņu aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā un personas koda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pilsonību pieņem viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Pēc personas koda piešķiršanas, vecākam (Latvijas pilsonim) kopā ar bērnu jāiesniedz vēstniecībā dokumenti Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības saņemšanai. Pases/personas apliecības tiek izsniegtas 4-6 nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

Detalizētāka informācija par Latvijas pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.