Bērna reģistrēšana Latvijas pilsonībā

24.11.2023. 12:26

Lai reģistrētu Čehijā dzimušu bērnu par Latvijas pilsoni, vienam no vecākiem (Latvijas pilsonim) vēstniecībā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • bērna dzimšanas apliecība ar tulkojumu latviešu valodā;
  • abu vecāku personu apliecinoši dokumenti;
  • iesniegums par bērna reģistrāciju pilsonībā;
  • ja bērnam ir citas valsts pilsonība, nepieciešams uzrādīt bērna personu apliecinošu dokumentu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka citas valsts pilsonība nav šķērslis bērna reģistrācijai par Latvijas pilsoni.

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu, ziņu aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā un personas koda piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pilsonību pieņem viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Pēc personas koda piešķiršanas, vecākam (Latvijas pilsonim) kopā ar bērnu jāiesniedz vēstniecībā dokumenti Latvijas Republikas pilsoņa pases vai personas apliecības saņemšanai. Pases/personas apliecības tiek izsniegtas 4-6 nedēļu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.

Detalizētāka informācija par Latvijas pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts.

Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 23.09.2014 noteikumiem Nr.563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.