Ekonomiskās attiecības

02.12.2014. 19:09

  Latvijas vēstniecība Berlīnē, 16.07.2014.

 Latvijas – Vācijas ārējā tirdzniecība

2013. gadā Latvijas – Vācijas preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums sasniedza apmēram 2,5 milj. EUR un, tādējādi, ierindoja Vāciju 4.nozīmīgākā tirdzniecības partnera statusā.

Kopējais eksports

Kopējais imports

Apgrozījums

Bilance

Preču eksports

Pakalpojumu eksports

Preču imports

Pakalpojumu imports

2013

929,5

1'533,6

2'463,1

-604,2

731,1

198,3

1'406,9

126,8

2012

974,0

1'566,4

2'540,4

-592,4

782,6

191,4

1'444,7

121,7

Izmaiņas

-5%

-2%

-3%

-2%

-7%

+4%

-3%

+4%

Latvijas preču tirdzniecības dinamika ar Vāciju 2004. – 2013.gadā (milj. EUR)

Latvijas pakalpojumu tirdzniecības dinamika ar Vāciju 2004. – 2013.gadā (milj. EUR)

Svarīgākās eksporta preces uz Vāciju 2013. gadā

1. Koksne un tās izstrādājumi

27%

2. Metāli un to izstrādājumi

15%

3. Mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas

10%

4. Transportlīdzekļi

6%

5. Augu valsts produkti

6%

6. Pārējās preces

36%

Svarīgākie eksportētie pakalpojumi uz Vāciju 2013. gadā

1. Transporta pakalpojumi

50%

2. Tūrisms

25%

3. Saimnieciskās darbības pakalpojumi

15%

4. Informācijas un datorpakalpojumi

4%

5. Sakaru pakalpojumi

3%

6. Citi pakalpojumi

3%


Svarīgākās importa preces no Vācijas 2013. gadā

1. Mašīnas, mehānismi; elektriskās iekārtas

24%

2. Transportlīdzekļi

20%

3. Plastmasas un to izstrādājumi

9%

4. Ķīmiskās rūpniecības un saskarnozaru produkcija

8%

5. Metāli un to izstrādājumi

8%

6. Citas preces

31%

Svarīgākie importētie pakalpojumi no Vācijas 2013. gadā

1. Transporta pakalpojumi

49%

2. Tūrisms

38%

3. Saimnieciskās darbības pakalpojumi

6%

4. Būvniecība

5%

5. Informācijas un datorpakalpojumi

1%

6. Citi pakalpojumi

1%

Svarīgākie Latvijas tirdzniecības partneri 2013. gadā

Eksports

Imports

1.

Lietuva

1.

Lietuva

2.

Krievija

2.

Vācija

3.

Igaunija

3.

Polija

4.

Vācija

4.

Krievija

5.

Polija

5.

Igaunija


Tiešās investīcijas

2013. gada beigās Vācijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā sasniedza 547,9 milj. EUR. Galvenās nozares, kurās bija veiktas investīcijas, - gāzes apgādes sektors (32%), apstrādes rūpniecība (21%), nekustamie īpašumi (16%) un tirdzniecība (11%).

Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Vācijā 2013. gada beigās sasniedza 7,9 milj. EUR, no kuriem 62% bija ieguldīti apstrādes rūpniecībā un 18% - transportā un uzglabāšanā.