Pilsonības jautājumi

05.08.2021. 10:58

Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Latvijas pilsonības atjaunošana

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

Plašāka informācija par pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.