Vēstniecības izziņas

22.02.2023. 12:32

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu  Vācijā.

Vēršam uzmanību, ka vēstniecības izsniegtās izziņas nav apliecināmas ar Apostille.

Izziņas no Iedzīvotāju reģistra un no CSDD Transportlīdzekļu reģistra var pieprasīt arī e-pakalpojuma veidā ar portāla www.latvija.lv  starpniecību.

 

 


Lai saņemtu izziņu vācu valodā no Latvijas Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli un citiem jautājumiem, izņemot par adresi) uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstraße 40/41,14193 Berlin) jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai (noteikti jānorāda adrese, tālruņa numurs un e-pasts);
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. pases vai eID kartes kopiju (uz kopijas obligāti jāuzraksta:  „Kopija pareiza”, un jāparakstās);
 4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.

Par šo pakalpojumu ir noteikta valsts nodeva 5 EUR apmērā, konsulāra nodeva 40 EUR apmērā un konsulāra nodeva par pasta izdevumiem 10 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

Dokuments tiek izsniegts vācu valodā 5 darba dienu laikā. 

 

 


Lai saņemtu izziņu vācu valodā no Latvijas Fizisko personu reģistra par adresi (bijušo adresi Latvijā u.c. vai pašreizējo adresi Vācijā) uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstraße 40/41,14193 Berlin) jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai (noteikti jānorāda adrese, tālruņa numurs un e-pasts);
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. pases vai eID kartes kopiju (uz kopijas obligāti jāuzraksta: „Kopija pareiza” un jāparakstās);
 4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.

Par šo pakalpojumu ir noteikta valsts nodeva 2,50 EUR apmērā (par aktuālo adresi) vai 5,00 EUR (par visām adresēm), konsulārā nodeva 40 EUR apmērā un konsulārā nodeva par pasta izdevumiem 10 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

 

 


Lai saņemtu izziņu par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstrasse 40/41,14193 Berlin) jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai (noteikti jānorāda adrese, tālruņa numurs un e-pasts); 
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. pases vai eID kartes kopiju (uz kopijas obligāti jāuzraksta: "Kopija pareiza" un jāparakstās);
 4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.

Par šo pakalpojumu ir noteikta konsulāra nodeva 40 EUR apmērā un konsulāra nodeva par pasta izdevumiem 10 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

Izziņa tiek izsniegta tikai latviešu valodā 10 darba dienu laikā.

Ja izsniegto izziņu nepieciešams tulkot vācu valodā, latviešu-vācu tulku kontaktinformācija ir pieejama šajā vietnē: http://www.justiz-dolmetscher.de/ 

NB! Šim dokumentam nav paredzēts izsniegt “Daudzvalodu standarta veidlapu”, kas tiek izsniegta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012. Tomēr arī uz šo dokumentu ir attiecināms regulas pirmais pants, kas nosaka, ka tam nav nepieciešams papildus apliecinājums ar Apostille.

 * Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 17.08.2021. noteikumiem Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”.

 


Lai pieprasītu izziņu vācu valodā par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstraße 40/41,14193 Berlin) jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai (noteikti jānorāda adrese, tālruņa numurs un e-pasts);
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. pases vai eID kartes kopiju (uz kopijas obligāti jāuzraksta  "Kopija pareiza" un jāparakstās);
 4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.

Par šo pakalpojumu ir noteikta konsulāra nodeva 40 EUR apmērā un konsulāra nodeva par pasta izdevumiem 10 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā. 

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu izziņā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 30.04.2019. noteikumiem Nr.185 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi”.

 


Lai pieprasītu izziņu par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstrasse 40/41,14193 Berlin)  jānosūta:
 1. pases kopija (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne) sodāmību izprasīšanas procesā”, un jāparakstās);
 2. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
 3. pieprasījuma anketa;
 4. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā; NB! Ar vēstniecības starpniecību izziņas saņemšanu ir iespējams pieprasīt tikai piecu (5) darba dienu laikā, neierēķinot pārsūtīšanas laiku.

Izziņu no Sodu reģistra par personas (ne)sodāmību Latvijā  var pieprasīt un saņemt, vēršoties nepastarpināti Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā. Sīkāka informācija: https://www.ic.iem.gov.lv/lv/izzina-par-nesodamibu   

Alternatīvi izziņu var izprasīt un saņemt ar vēstniecības starpniecību attālināti - pa pastu, par ko papildus tiek iekasēta konsulārā nodeva 10.00 EUR.

Izziņas ir pieejamas latviešu, angļu vai krievu valodā.

 • Pakalpojuma cena  par izziņu latviešu valodā 5 darba dienu laikā: 50,40 EUR.
 • Pakalpojuma cena par izziņu angļu vai krievu valodā 5 darba dienu laikā: 56,80 EUR.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par  konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Konsulāro atlīdzību kontā.

Ja izziņa angļu valodā par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra ir nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, aicinām sazināties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu pa e-pastuŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 23.09.2014 noteikumiem Nr.563 “Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām”.

NB! JA IZZIŅAI PAR (NE)SODĀMĪBU NEPIECIEŠAMS PAPILDUS APLIECINĀJUMS AR APOSTILLE UN TĀ TIKS IZMANTOTA CITĀ VALSTĪ, NEVIS VĀCIJĀ – PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA IR CITA. LŪDZAM PAR TO SAZINĀTIES AR VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRO NODAĻU.