Cenrādis un samaksas kārtība

12.02.2024. 10:10

Latvijas vēstniecībā Vācijā par konsulārajiem pakalpojumiem ir iespējams norēķināties tikai ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, American Express) vai ar bankas pārskaitījumu.

Norādīta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība kopā Euro

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

EURO

Pases izsniegšana (4-6 nedēļas)

74.00

Personas apliecības izsniegšana (4-6 nedēļas)

55.00

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus (4-6 nedēļas)

89.00

Pases izsniegšana 4-6 nedēļās:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa

55.00

Personas apliecības izsniegšana 4-6 nedēļas:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa

45.00

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus 4-6 nedēļas:

 1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
 2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa

60.00

IZZIŅAS no FIZISKO PERSONU REĢISTRA izsniegšana latviešu valodā

EURO

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments)  

 • 5 darba dienu laikā (par vienu personu)
 

5.00

Izziņas saņemšana par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu (par personas aktuālo adresi)

2.50

IZZIŅAS no FIZISKO PERSONU REĢISTRA izsniegšana svešvalodā

EURO

Rakstiskas izziņas sagatavošana (viens dokuments):  

 • 5 darba dienu laikā (par vienu personu)

 

45.00

IZZIŅAS IZSNIEGŠANA

EURO

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

40.00

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

EURO

 • 5 darba dienu laikā (izskatīšanas laiks Informācijas centrā)

 
50.40

Izziņas tulkošana (krievu / angļu valodā) Informācijas centrā:  
 • 5 darba dienu laikā


56.80

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA personam, kurām izziņa nepieciešama ASV vīzas noformēšanai

EURO

 • 5 darba dienu laikā 

 
56.80

ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS

EURO

Atgriešanās apliecības izsniegšana

15.00

NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

EURO

Notariālais akts par to, ka persona ir dzīva

60.00

Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kā arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana

50.00
 
   
   

DOKUMENTU SŪTĪŠANA

EURO

Dokumentu pārsūtīšana ar pārstāvniecības starpniecību (viens sūtījums) 40.00

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

EURO

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana vai atjaunošana

7.00

Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšana

7.00

Pārstāvniecībā sagatavota izziņa no CARIS:  
 • 1 darbdienas laikā (viens dokuments - daudzvalodu standarta veidlapa)

  
40.00

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

111.00

PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

EURO

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

61.34

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu

47.11

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

40.00

DOKUMENTU ĪSTUMA APLIECINĀŠANA (LEGALIZĀCIJA)

EURO

Valsts nodeva (2 darba dienu laikā)

15.00

Valsts nodeva (2 stundu laikā)

30.00

Papildu konsulārā nodeva EUR 10,00 (par katru sūtījumu), ja noformētos dokumentus vēlaties saņemt savā dzīvesvietā ar pasta starpniecību.