Vēstniecības darbinieki

24.08.2021. 08:41

Inga Skujiņa, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Pulkvedis Edgars Einiks, aizsardzības atašejs

Kristaps Misāns, padomnieks (politiskie jautājumi), pārstāvniecības vadītājas vietnieks

Maija Bilsēna, padomniece - konsulārās nodaļas vadītāja

Marta Bensi, 2. sekretāre (ekonomikas politikas jautājumi)

Ingars Veicis, 2. sekretārs (konsulārie jautājumi)

Helmuts Salnājs, nozares atašejs (eksporta un investīciju jautājumi)

Agita Dūve, kultūras projektu vadītāja

Kaspars Adijāns, mediju un publiskās diplomātijas projektu vadītājs

Ieva Kunga, kultūras projektu vadītāja

Sabīne Uščina, referente (konsulārie jautājumi)

Sofja Platovska, referente (konsulārie jautājumi)

Edgars Kondratjevs, mājas pārvaldnieks

Kristīne Ģēvele-Gailīte, finanšu uzskaitvede