Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

12.09.2023. 10:27

Vācijā dzimušais bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi. Ja bērna vecāki ir Latvijas nepilsoņi un bērns ir dzimis pēc  2020. gada 1. janvāra, un bērnam nav piešķirta citas valsts pilsonība, bērnam var piešķirt Latvijas pilsonību.

Lai reģistrētu bērnu par Latvijas pilsoni, vienam no vecākiem dokumenti jānosūta pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Reģistrācijai nepieciešamo dokumentu saraksts ir pieejams Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Ja bērna dzimšanas apliecība ir izsniegta vācu valodā un tā tiek nosūtīta pa pastu no ārvalstīm, dokuments nav jātulko latviešu valodā.

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un par to nosūta vēstuli bērna vecākiem uz norādīto adresi Vācijā.

Pēc pilsonības piešķiršanas un personas koda saņemšanas, bērnam var pieteikt pasi / personas apliecību.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.