Pase / personas apliecība (eID)

13.06.2024. 10:51

Apmeklētāji bez pieraksta netiek pieņemti!

Lūdzam uz apmeklējumu vēstniecības Konsulārajā nodaļā ierasties PRECĪZI norādītajā laikā, ņemot līdzi nepieciešamos dokumentus un aizpildītus 2 iesniegumus:

1. iesniegums pase/eID  

2. dzīvesvietas iesniegums

 

Pieraksta kārtība pases vai eID pieteikšanai vēstniecībā Berlīnē

Katru pirmdienu plkst. 9.30 tiek atvērts pieraksts 5 nedēļas uz priekšu. 

Vēršam uzmanību, ka pieraksts netiek atvērts svētku dienās.

Pierakstu Latvijas vēstniecībā Berlīnē aicinām pieteikt vēstniecības elektroniskajā pieraksta sistēmā.

 

·         Pieraksta sistēmā jāraksta TIKAI tās personas vārds, kurai jānoformē pase/ eID karte (piemēram, ja pase tiek pieteikta bērnam, tad sistēmā jānorāda TIKAI bērna vārds un uzvārds, savukārt pavadošā vecāka vai aizbildņa vārds sistēmā NAV jāraksta)

·         Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni.

 

Svarīga informācija

Informējam, ka no 2023. gada 1. maija personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, piesakot jaunu pasi, ir pienākums pieteikt arī personas apliecību (eID)!  

·         Iesniegums par pases/personas apliecības izsniegšanu ir pieejams tikai latviešu valodā.  Persona ar savu parakstu apliecina iesniegumā iekļauto ziņu pilnīgumu un pareizību. Personu apliecinošs dokuments tiek izgatavots saskaņā ar parakstīto iesniegumu. Ja pēc dokumenta saņemšanas tiek konstatētas neprecizitātes personas parakstītajā iesniegumā, izmaksas par jaunas pases vai personas apliecības noformēšanu sedz pieteicējs.

·         Pasi / personas apliecību izgatavo Latvijā, un tas aizņem aptuveni 4 - 6 nedēļas no pieteikuma noformēšanas brīža.

·         Par pasu un personas apliecību pieteikumu pieņemšanu ārpus Berlīnes lasiet šeit.

 

Lai saņemtu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

1.    vecā pase / personas apliecība (ja ir);

2.    Latvijas nepilsonim - OBLIGĀTI jāņem līdzi uzturēšanās atļauja Vācijā;

3.    iesniegums pases / eID kartes saņemšanai;

4.    aizpildīts iesniegums par dzīvesvietu Vācijā;

5.    jaundzimušajiem bērniem - jāuzrāda dzimšanas apliecības oriģināls.

Fotografēšana notiek vēstniecībā pieteikuma noformēšanas laikā. Bērniem līdz 5 gadu vecumam jāiesniedz fotosalonā izgatavota fotogrāfija (3,5x4,5 cm, uz balta fona). Par konsulārajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar maksājumu kartēm (GIRO/EC, VISA, VISA Electron, VPay, Maestro, MasterCard).

 

Ja ir notikušas šādas izmaiņas:

1.    Laulības noslēgšana un uzvārda maiņa vai laulības šķiršana un uzvārda maiņa

Lai noformētu jaunus personu apliecinošus dokumentus vārda/uzvārda maiņas gadījumā, vispirms jāaktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā.

Pirms apmeklējuma rezervēšanas aicinām pārliecināties, ka ziņas par jauno vārdu/uzvārdu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā. Izvēloties pakalpojumu automatizētajā pieraksta sistēmā, lūdzam atzīmēt pirmo variantu - Pases/eID kartes maiņa.

2.    Piedzimis bērns

Lai noformētu pirmo personu apliecinošu dokumentu, personai ir jābūt reģistrētai Latvijas pilsonībā. *

 

Cenrādis

Pakalpojums

EUR

pase

74.00

personas apliecība

55.00

pase un personas apliecība

89.00

pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

55.00

personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

45.00

pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

60.00

Pases saņemšana pa pastu

10.00

Personas apliecības saņemšana pa pastu (atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 18. punktam, PIN1, PIN2 un PUK kodus un personas apliecību nosūta atsevišķos sūtījumos)

20.00

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.