Pase / personas apliecība (eID)

02.09.2022. 10:33

Aicinām pieteikt apmeklējumu vēstniecības ELEKTRONISKAJĀ PIERAKSTU SISTĒMĀ. 

Apmeklētāji bez pieraksta pieņemti netiks.

·         pieraksta sistēmā jāraksta TIKAI tās personas vārds, kurai jānoformē pase/ eID karte (piemēram, ja pase tiek pieteikta bērnam, tad sistēmā jānorāda TIKAI bērna vārds un uzvārds, savukārt pavadošā vecāka vai aizbildņa vārds sistēmā NAV jāraksta)

·         Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni.

UZMANĪBU IZMAIŅAS! Informējam, ka no 2021. gada 1. janvāra personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, piesakot pasi, ir pienākums pieteikt arī personas apliecību (eID)!

Iesniegums par pases / personas apliecības izsniegšanu ir pieejams tikai latviešu valodā.  Persona ar savu parakstu apliecina iesniegumā iekļauto ziņu pilnīgumu un pareizību. Personu apliecinošs dokuments tiek izgatavots saskaņā ar parakstīto iesniegumu. Ja pēc dokumenta saņemšanas tiek konstatētas neprecizitātes personas parakstītajā iesniegumā, izmaksas par jaunas pases vai personas apliecības noformēšanu sedz pieteicējs.

Rūpējoties par klientu un darbinieku drošību un veselību, apmeklētāju pieņemšana vēstniecībā tiek veikta, ievērojot distancēšanās nosacījumus un pēc iespējas samazinot apmeklētāju uzturēšanās laiku vēstniecībā. Vienlaicīgi Konsulārās nodaļas telpās tiks ielaists tikai viens apmeklētājs vai vienas ģimenes locekļi. Pieņemšanas laikā lūdzam lietot sejas aizsarglīdzekļus/maskas. Lūdzam ņemt vērā, ka līdz savam pieraksta laikam var nākties uzkavēties ārā, tāpēc iesakām nodrošināties ar laikapstākļiem atbilstošu apģērbu. Lūdzam iecietīgi uztvert arī iespējamās, no mums neatkarīgās, nobīdes pieraksta laikos.

Lai saņemtu pasi / personas apliecību, vēstniecībā jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. vecā pase / personas apliecība (ja ir),
  2. Latvijas nepilsonim - OBLIGĀTI jāņem līdzi uzturēšanās atļauja Vācijā,
  3. Vācijas dzīvesvietas pieraksta izziņas kopija un aizpildīts iesniegums par dzīvesvietu Vācijā.

Fotografēšana notiek vēstniecībā pieteikuma noformēšanas laikā. Bērniem līdz 5 gadu vecumam jāiesniedz fotosalonā izgatavota fotogrāfija (3x4 cm, uz balta fona). Par konsulārajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar maksājumu kartēm (GIRO/EC, VISA, VISA Electron, VPay, Maestro, MasterCard).

Ja ir notikušas šādas izmaiņas:

• Laulības noslēgšana un uzvārda maiņa vai laulības šķiršanas un uzvārda maiņa

Lai noformētu jaunus personu apliecinošus dokumentus vārda/uzvārda maiņas gadījumā, vispirms jāaktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā.

Pirms apmeklējuma rezervēšanas aicinām pārliecināties, ka ziņas par jauno vārdu/uzvārdu ir iekļautas Fizisko personu reģistrā. Izvēloties pakalpojumu automatizētajā pieraksta sistēmā, lūdzam atzīmēt pirmo variantu - Pases/ eID kartes maiņa.

Piedzimis bērns

Lai noformētu pirmo personu apliecinošu dokumentu, personai ir jābūt reģistrētai Latvijas pilsonībā. *

PAR PASU UN PERSONAS APLIECĪBU PIETEIKUMU PIEŅEMŠANU ĀRPUS BERLĪNES LASIET ŠEIT

Pakalpojums

EUR

pase

70.00

personas apliecība

55.00

pase un personas apliecība

75.00

pase (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

55.00

personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

45.00

pase un personas apliecība (bērniem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

60.00

Pases saņemšana pa pastu

10.00

Personas apliecības saņemšana pa pastu (atbilstoši 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 18.punktam, PIN1, PIN2 un PUK kodus un personas apliecību nosūta atsevišķos sūtījumos)

10.00 + 10.00

Pasi / personas apliecību izgatavo Latvijā, un tas aizņem aptuveni 4 - 6 nedēļas no pietiekuma noformēšanas brīža.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr. 134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi”.