Konsulārais reģistrs

03.08.2021. 11:46

2018 E dari digitali apmacibas

Konsulārais reģistrs ir Ārlietu ministrijas informācijas sistēma portālā www.latvija.lv. Ikviens Latvijas valstpiederīgais, kurš īslaicīgi (līdz 3 mēnešiem) dodas uz ārvalstīm, aicināts reģistrēties. Reģistrācija ir bez maksas. Viena persona var piereģistrēt arī citus ceļotājus, piemēram, ģimeni, kas ceļo kopā. Pamācība, kā reģistrēties, pieejama šeit.

Ja attiecīgajā ārvalstī iestāsies plaša mēroga krīze (piemēram, dabas stihija, teroristu uzbrukumus, karadarbība u.tml.), Ārlietu ministrija varēs ātri sazināties ar ceļotāju vai norādīto kontaktpersonu, lai organizētu nepieciešamās konsulārās palīdzības saņemšanu. Konsulārajā reģistrā var norādīt arī iegādāto ceļojuma apdrošināšanu.