Z. Kalniņa-Lukaševica piedalās ES Ārlietu padomes sanāksmē par tirdzniecību, kā arī tiekas ar ASV tirdzniecības pārstāvi

08.11.2022. 17:38

2022. gada 30. un 31. oktobrī Prāgā, Čehijā, Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmē par kopējās tirdzniecības politiku. Sanāksmē tika pārrunāta tirdzniecības ģeostratēģiskā nozīme, īpaši Krievijas agresijas pret Ukrainu ietekmē un tirdzniecības atbalsts Ukrainai. Ministru sanāksmē liela uzmanība tika pievērsta arī ES un ASV ekonomiskajām attiecībām.

Diskusijā par tirdzniecības ģeostratēģisko nozīmi Z. Kalniņa-Lukaševica pauda: “Atkarība no viena piegādātāja vai piegādes reģiona rada būtiskus politiskus un ekonomiskus riskus, īpaši ja pusēm nav līdzīgas demokrātiskās vērtības. Tādēļ ir jārada stimuli tirdzniecības plūsmu dažādošanai, un svarīga loma šajā procesā ir ES tirdzniecības nolīgumu tīklam. Šajā kontekstā nepieciešams paplašināt mūsu brīvās tirdzniecības līgumu tīklu ar uzticamiem partneriem.”

Parlamentārā sekretāre uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi turpināt atbalstīt Ukrainu un tās ekonomikas atveseļošanu, izmantojot ES tirdzniecības instrumentus. Viņa aicināja laikus sagatavot nepieciešamo lēmumu, lai pagarinātu Ukrainai piešķirtos tirdzniecības atvieglojumus arī pēc noteiktā termiņa beigām 2023. gada vidū. “Atverot ES tirgu Ukrainas precēm, ir iespēja sniegt ieguldījumu Ukrainas ekonomikas noturības stiprināšanā, kā arī veicināt ražošanu un eksportu,” sacīja Z. Kalniņa-Lukaševica.

Kopā ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem Z. Kalniņa-Lukaševica tikās ar ASV tirdzniecības pārstāvi Katrīnu Tai (Katherine Tai). Sarunā parlamentārā sekretāre uzsvēra ciešas transatlantiskās sadarbības un ES–ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes nozīmi pašreizējo ģeopolitisko izaicinājumu kontekstā.

“Mēs pozitīvi vērtējam sasniegto progresu Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes formātā un sagaidām konkrētus rezultātus arī turpmāk,” atzīmēja Z. Kalniņa-Lukaševica, īpaši izceļot sadarbību tehnoloģiju inovāciju un telekomunikāciju tīklu drošības jautājumos, kā arī digitālo prasmju un tehnoloģiju jomā.

Sarunā ar ASV tirdzniecības pārstāvi Katrīnu Tai parlamentārā sekretāre akcentēja ES un ASV sadarbības nozīmi, sniedzot atbalstu Ukrainai un koordinējot sankciju politiku pret Krieviju.

Informācijai

ES Ārlietu padome kopējās tirdzniecības politikas formātā apskata jautājumus par ES tirdzniecības attiecībām ar trešajām valstīm, ietverot preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesību komerciālo pusi, starptautiskā publiskā iepirkuma un ārvalstu tiešo ieguldījumu noteikumu aspektus. Sanāksmes vada prezidējošās valsts ES Padomē ministrs, kas atbild par tirdzniecības jautājumiem.

Foto: Anchela Shaka