Seminārs “Resilience of Democracies in the Digital Age: Strengthening International Cooperation”

16.11.2023. 16:29
Seminārs “Resilience of Democracies in the Digital Age: Strengthening International Cooperation”

 

Šī gada 14. novembrī Čehijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas vēstniecība Čehijā  sarīkoja pārdomu rosinātu semināru, par kuru patronāžu uzņēmās Čehijas Parlamenta Deputātu palātas spīkere Marketa Pekarova Adamova (Markéta Pekarová Adamová). Pasākums, pus dienas garumā, pulcēja ne tikai dažādu valstu diplomātus, bet arī ekspertus, studentus un ievērojamus viesus no Briseles, Rīgas un Bratislavas, kā arī no dažādām Čehijas institūcijām, kuras strādā ar šodienas izaicinājumiem, ar kuriem saskaras demokrātiskās valstis digitālajā laikmetā.

Šis seminārs, kurš tika organizēts Latvijas kandidatūras ANO Drošības padomes kandidatūras popularizēšanai vēlēšanām laika periodam 2026-2027, uzsvēra cik svarīgi ir nodrošināt atvērtu, brīvu un drošu informācijas telpu. Pasākuma vadmotīvs bija abu valstu – Latvijas un Čehijas ieguldījums ne tikai cilvēktiesību aizsardzības, bet arī demokrātijas un likumu aizsardzības jomā, kas ir tieši saistīts ar ANO Cilvēktiesību deklarāciju, tās principiem, mērķiem un idejām.

Īpaša pateicība ir jāizsaka Tomāš Foltīn (Tomáš Foltýn), Čehijas Nacionālās bibliotēkas direktoram, kurš kā godātas kultūras in izglītības institūcijas vadītājs, un cilvēks, kuram ir ilgtermiņa partnerattiecības ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, deva milzīgu personīgu ieguldījumu pasākuma līdzorganizēšanā, tā popularizēšanā, kā arī starpvalstu sadarbības un saprašanās veicināšanā.

Viktors Makarovs, Latvijas Ārlietu ministrijas Īpašais pārstāvis digitālajos jautājumos, bija konferences galvenais satura koordinators. Makarova kungs Čehijā ir labi zināms, jo jau iepriekš, dažādu projektu ietvaros, ir sadarbojies ar Čehijas institūcijām, tāpēc tiek uztverts kā viens no pazīstamākajiem un atzītākajiem šī jautājuma ekspertiem. Viņa ieguldījums nodrošināja semināra dalībnieku padziļinātu izpratni par diskutēto tēmu, kā arī reālus ierosinājumos turpmākajām darbībām.

Vienlaikus vēstniecība vēlētos izteikt visdziļāko pateicību Čehijas Ārlietu ministrijai, konkrēti David Koneckī (David Konecký), Drošības un daudzpusējo attiecību nodaļas ģenerāldirektoram, par viņa devumu izvēloties un konkretizējot konferences tēmas, kā arī par nozīmīgo ieguldījumu konferences diskusijā. Šī sadarbība ir kā piemērs Latvijas un Čehijas stiprajām partnerattiecībām risinot kopējas ģeopolitiskas problēmas.

Diskusijas dalībnieku vidū no Čehijas puses bija arī Otakar Foltin (Otakar Foltyn), Čehijas Republikas prezidenta militārā biroja vadītājs, Radek Haratek, Čehijas armijas Informātikas un kiberdrošības spēku komandieris, un Rihard Kadlčāk (Richard Kadlčák), Čehijas Ārlietu ministrijas Kiberdiplomātijas departamenta direktors, Īpašais pārstāvis kiberdrošības jomā, kurš cita starpā sniedza ļoti vērtīgu ieskatu jautājumā no sava skatu punkta uzsverot reģionālās sadarbības nozīmi.

Semināra laikā tika akcentēts starptautiskās sadarbības un atbalsta svarīgums dažādām valstīm saskaroties ar līdzīgiem izaicinājumiem. Diskusijā tika apspriests jautājums par esošo demokrātisko valstu, konkrēti Eiropas Savienības valstu, darbībām izveidojot un stiprinot starptautiskās alianses, konkrēti pievēršot uzmanību Āfrikai, Latīņamerikai un Āzijai. Pasākumā tika uzsvērta stratēģiski svarīgā partnerattiecību veicināšana ar iepriekšminētajiem reģioniem, atbalstot to tiesības uz informācijas neatkarību, izturības pret dezinformāciju palielināšanu, kā arī starptautiskās kiberdrošības veicināšanu.

Diskusiju vadītāji Viktors Makarovs un Patrik Bohler (Patrick Boehler), Radio Brīvā Eiropa, Inovāciju un klausītāju piesaistes nodaļas vadītājs, diskusijā iesaistīja arī godātos paneļu dalībniekus, konkrēti Daci Melbārdi, Latvijas Eiropas Parlamenta deputāti, un Jāni Karlsbergu, NATO Stratēģiskā komunikāciju ekselences centra vadošo ekspertu. Saruna tika virzīta vitāli svarīgo jautājumu virzienā, konkrēti digitālo uzbrukumu, informācijas integritātes un starptautisko alianšu demokrātijas stiprināšanai izveidošanā.

Pasākums noslēdzās ar kultūras programmu un pieņemšana. Kultūras programmu nodrošināja Latvijas mākslinieki ar Ukrainas saknēm Katrīna Gupalo un Edgars Vilcāns, kuri parādīja, cik svarīga ir kultūras apmaiņa un savstarpēja saprašanās.

KOPĀ PAR MIERU UN NOTURĪBU

#LatviaUNSC