Latvijas vēstniecība Čehijā ar Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa vizīti Prāgā atzīmē Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 20. gadadienu

10.04.2024. 14:22
Latvijas vēstniecība Čehijā ar Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa vizīti Prāgā atzīmē Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 20. gadadienu

Š.g. 3.-5. aprīlī Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis vadīja delegāciju, lai Čehijā piedalītos augsta līmeņa diskusijās un sanāksmēs, kuru mērķis bija stiprināt divpusējo sadarbību ar Čehiju un pārrunātu abu valstu sadarbības stiprināšanu  Eiropas Savienības ietvaros.

Vizīte sākās ar Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūrā (EUSPA) apmeklējumu un padziļinātu sarunu ar aģentūras izpilddirektora biroja vadītāju Kristīnu Džannopapu un administrācijas vadītāju Patriku Hamiltonu. Diskusijas laikā abas puses izvērtēja ES Kosmosa programmas aktualitātes un daudzējādās iespējas, ko tā sniedz Latvijai kosmosa izpētes, satelīttehnoloģiju un ar to saistīto nozaru jomā. EUSPA programmas un iespējas ir pieejamas Latvijas uzņēmumiem, sākot no jaunu ideju iesniegšanas, līdz iespējai piedalīties jau esošos projektos.

Miezaiņa kungs kā vienīgais pārstāvis no Baltijas valstīm, pārstāvēja Latviju Čehijas Tirdzniecības kameras rīkotajā konferencē “CZECHIA IN THE EU:NEXT 20 YEARS”, piedāvājot redzējumu par Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspējas jautājumiem un tehnoloģiju lomu. Īpaša vērība tika veltīta vienotā tirgus pilnveidošanas nepieciešamībai digitālo pakalpojumu jomā.

Konferences ietvaros, parlamentārajam sekretāram bija iespēja sarunai ar Čehijas prezidentu Petru Pāvelu. Prezidents apliecināja, ka Latvija ir tuvs partneris un Čehija ir atvērta sadarbībai tai skaitā Latviju interesējošajā kosmosa industrijas jomā, izceļot to kā industriju ar lielu potenciālu savā valstī.

Vizītes laikā notika diskusijas par ES vienotā tirgus nākotni un Digitālā tirgus likumu arī tiekoties ar ‘Amazon’ viceprezidenti sabiedriskās politikas jautājumos Lūsiju Kroninu. Parlamentārais sekretārs uzklausīja uzņēmuma nostāju un nākotnes redzējumu, kā arī interesējās par globālā giganta nākotnes plāniem reģionā un īpaši Latvijā.

Vizītes norise notika sadarbībā ar Latvijas Ārlietu ministriju un tās programmu Publiskās diplomātijas Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades svinībām ārvalstīs. Latvijas vēstnieces Čehijā Elitas Kuzmas rīkotais  pasākums - “kosmosa pusdienas”, jeb Space Lunch, nodrošināja parlamentārajam sekretāram un Latvijas delegācijai platformu pārrunām ar galvenajiem Čehijas kosmosa nozares spēlētājiem, vēlreiz aktualizējot Latvijas un Čehijas divpusējo sadarbību šajā jomā un sadarbības sinerģiju ar  EUSPA programmām. Tika apspriesti būtiski jautājumi par Latvijas iesaisti turpmākajās Čehijas satelītu kosmosa misijās, tostarp AMBIK (Zemes novērošanas satelīts) un QUVIK (satelīts ar teleskopu), ko plānots palaist 2028. gadā.  Latvijai tās paver iespēju partnervalstij piedāvāt savu tehnoloģisku ieguldījumu, tādējādi nodrošinot savu valsts kosmosa inovācijām “lidojumu pieredzi”, kas ir būtiskākā kosmosa tehnoloģiju kvalitātes zīme un nozīmīgs faktors tālākai komercializācijai. Čehijas misiju vadītāji apliecināja interesi sadarboties ar Latvijas kosmosa nozares uzņēmumiem, pateicoties to unikalitātei starptautiskajā līmenī un dalībai tādās misijās kā Lunar Gateway (pie-Mēness starptautiskā kosmosa stacija) un Hēra (Zemes aizsardzība no asteroīdiem). Top arī citi kosmosa jomas sadarbības projekti starp Latvijas un Čehijas uzņēmumiem un zinātniskām institūcijām. Šī tikšanās ar Čehijas industriju Latvijai sniedza iespēju gūt ieskatu, veidot partnerattiecības un izpētīt turpmākās sadarbības iespējas dinamiskajā kosmosa izpētes un tehnoloģiju jomā.

Vizītes ietvaros notika tikšanās ar Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas ES un Ārējās tirdzniecības nodaļas ģenerāldirektoru Dāvidu Mīlleru, kas sniedza  iespēju padziļināti pārrunāt savstarpējās intereses un sadarbību. Diskusijās tika uzsvērta Latvijas un Čehijas viedokļu koordinēšana tādos jautājumos kā ES vienotā tirgus darbība, situācija un palīdzība Ukrainai īpaši rekonstrukcijas jautājumos, kā arī likumdošanas konsolidācija un birokrātiskā sloga mazināšana ES kontekstā. Puses pārrunāja aktīvo NewSpace (jeb uzņēmējdarbība kosmosa jomā) sektoru. Abas puses pauda lielu interesi izmantot jauno tehnoloģiju un inovāciju potenciālu, lai veicinātu ekonomisko sadarbību un izaugsmi.

Vizītes ietvaros parlamentārais sekretārs apmeklēja Čehijas Tehnisko universitāti un tikās ar  rektoru Vojtehu Petrāčeku. Tika pētītas iespējas paplašināt sadarbību starp universitātēm, piemēram, enerģētikā, kosmosa izpētē, kodolpētniecībā, robotikā un cilvēkkapitāla attīstībā.  Tika uzsvērts pētniecības un akadēmisko partnerību savstarpējais ieguvums zināšanu un tehnoloģisko jauninājumu attīstībā. Parlamentārais sekretārs uzaicināja augstskolu pārstāvjus apmeklēt Rīgā rīkoto Eiropas vadošo 5G ekosistēmu forumu 5G Techritory.