Notariālās darbības

16.06.2023. 16:29

Latvijas pārstāvniecību konsulārās amatpersonas var veikt tikai šādas notariālās darbības:

  • apliecināt to, ka persona ir dzīva;  
  • taisīt pilnvaras un piekrišanas notariālo aktu formā bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju pārstāvībai vai konsulārās palīdzības ietvaros.

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārvalstīs un Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu ārvalstīs. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pastāvīgi nedzīvo pārstāvniecības konsulārajā apgabalā, notariālās funkcijas var tikt veiktas tikai konsulārās palīdzības ietvaros.

Apmeklētāji pārstāvniecībās pakalpojuma saņemšanai tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā. Informāciju par pieteikšanās kārtību lūdzam skatīt pārstāvniecības mājas lapā.

Lai saņemtu pakalpojumu, pārstāvniecībā jāierodas personīgi, jāuzrāda sava Latvijas pase/eID karte (Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļauja) un jāveic samaksa par pakalpojumu. Apmaksu veic uz vietas pārstāvniecībā ar maksājumu karti. 

Citos gadījumos notariālās darbības veicamas, izmantojot attālinātos Latvijas zvērinātu notāru pakalpojumus (www.latvijasnotars.lv) vai pie ārvalstu notāriem.

Ja pie ārvalsts notāra taisīts notariālais akts (piemēram, pilnvara) paredzēts iesniegšanai Latvijā, lūdzam savlaicīgi noskaidrot tā sagatavošanas un noformēšanas prasības gan Latvijas iestādē, kurā paredzēts pilnvaru iesniegt, gan Latvijas Zvērinātu notāru padomē.

Ja ārvalstī sagatavotu dokumentu paredzēts izmantot Latvijā, papildus lūdzam pārliecināties par dokumenta īstuma apliecināšanas, kā arī tulkojuma valsts valodā nepieciešamību.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu veidlapā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Notariāta likumu.