Programma

02.12.2014. 19:09

 

Latvijas kultūras pasākumu programma Prāgā

2006. gada maijs

Izstādes

04.05. – 28.05.   

Ebreju muzeja Kultūras un izglītības centrs, Maiselova 15, Praha 1

Izstādes atlāšana 03.05. plkst. 18:00

"Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas"

Bērnu zīmējumu izstāde ir "Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas" projekta sastāvdaļa, kuru sagatavoja ebreju reliģiskā draudze "Šamir" sadarbībā ar UNESCO. Tajā piedalījās vairāk nekā 40 skolas no visas Latvijas.

"Latvijas ebreju kopiena: vēsture, traģēdija, atdzimšana"

Izstādē ir apskatāma Latvijas ebreju kopienas vēsture no 16.gs. līdz 20.gs. sākumam, Otrais pasaules karš, holokausts, ebreju glābēji Latvijā un šodienas valsts politiskā attieksme, pētot un pieminot holokaustu. Kā īpaši svarīga demokrātiskas un integrētas sabiedrības veidošanā  ir izcelta holokausta izglītība.

Autors: Ārlietu ministrija un muzejs "Ebreji Latvijā".

03.05. – 31.05.

Nacionālais muzejs, Václavské náměstí 68, Prāga 1           

Latvijas ceļš no dziesmotās revolūcijas līdz Eiropas Savienībai (1987 – 2004)

Tautas frontes muzeja izstādē tiek eksponētas fotogrāfijas un dokumenti, kas liecina par latviešu tautas atmodas 20. un 21. gadsimtu mijā sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem, kā arī vēsturisko liecību kopijas, kurās atspoguļojās latviešu tautas nacionālās neatkarības kustības atdzimšana.

Izstādes galvenās tēmas - tautas protesta akcijas, mītiņi, cilvēktiesību aizstāvju grupas "Helsinki 86" aktivitātes, 1991.g. janvāra barikādes, 1991.g. augusta pučs, 4. Maija deklarācija, PSRS bruņoto spēku izvešana no Latvijas teritorijas, Latvijas iestāšanās ES. Izstāde ir veidota, izmantojot Tautas frontes muzeja arhīva, LR Ārlietu ministrijas, LR Saeimas, Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas arhīvu oriģinālu dokumentu kopijas. 

09.-27.05.2006, 09.05. plkst. 16.30 / Izstādes atklāšana

Klementinum, hlavní chodba v přízemí, ČR Nacionālā bibliotēka, Prāga 1

9:00 - 19:00, svētdienās 07.05.: 10:00 - 15:00

Izstāde "Čehu-latviešu literāro sakaru pieci simti gadi"

Izstādē var iepazīties ar maz zināmiem čehu-latviešu literāro sakaru posmiem, sākot ar pirmajiem J. A. Komenska darbu izdevumiem Rīgā un hernhūtiešu kustības darbību Livonijā līdz šogad izdotajiem tulkojumiem. Tulkošanas tradīcijas sākumā čehu pusi pārstāvēja F. L. Čelakovskis; pēc Otrās pasaules kara: galvenokārt V. Gaja un R. Paroleks. Mūsdienās literatūrā ienāk jauna tulkotāju paaudze, Kārļa Universitātes Filozofijas fakultātes latviešu valodas specializācijas absolventi Izstādes autori ir Pāvels Štolls, Ivans Malijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Čehijas Nacionālā bibliotēka.

Organizē: Latvijas Nacionālā bibliotēka un Čehijas Nacionālā bibliotēka.

Otrdiena, 2.maijs

Knihkupectví & Café AGITE / FRA – Šafaříkova 15, Praha 2

19.30

Latviešu dzejas antoloģijas prezentācija

Antoloģijā apkopoti triju latviešu dzejnieku paaudžu darbi no 60. gadiem līdz šodienai. 15 nozīmīgākie dzejnieki prezentē mūsdienu latviešu dzeju, tās dažādību un vietu gan Latvijas literārajā tradīcijā, gan pasaules modernās dzejas kontekstā. Antoloģiju sagatavojis Pāvels Štolls un Marta Dziļuma sadarbībā ar latviešu valodas studiju absolventiem, studentiem un tulkotājiem – Petru Borkovecu, Libuši Belunkovu un Aleksandru Buhleri.

Piedalās: Liāna Langa, Uldis Bērziņš, Inese Zandere. Moderators Petrs Borkovecs.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā, Literature Across Frontiers, izdevniecība FRA.

Trešdiena, 3.maijs

Café Nordica, Skandinávský dům, Zlatnická 10, Praha 1

19.00 – 20.30 

Made in Latvia

Autori Uldis Bērziņš, Jānis Elsbergs, Nora Ikstena, Liāna Langa, Laima Muktupāvela un Andris Zeibots lasa savus tekstus, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu populārākās folkroka grupas Iļģi pavadījumā. Muzikālajā sniegumā  grupa vienmēr ir izpaudusi Latvijas vēstures, folkloras, arheoloģijas, mitoloģijas un etnogrāfijas sniegto zinību kvintesenci. Grupa ir pazīstama arī ārpus Latvijas robežām – Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Francijā un ASV. Kopš 1993. gada tai ir iznākuši 7 albumi, kas saņēmuši atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā, Skandināvijas nams.

Café Nordica, Skandinávský dům, Zlatnická 10, Praha 1

20.45 – 21.45

Multimediāla dzejas izrāde no Latvijas

Dzejnieki Sergejs Timofejevs un Semjons Haņins ir krieviski rakstoši Rīgas dzejnieki. Abi autori pārstāv Latvijā pazīstamo grupu «Orbīta» (www.orbita.lv), kuru veido rakstnieki, mākslinieki un mūziķi, kas nodarbojas ar literāri multimediālu darbu izdošanu un savās performancēs apvieno video, mūziku un dzejas lasījumus.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā, Literature Across Frontiers, Skandināvijas nams.

Ceturtdiena, 4.maijs

11.00 – stánek S 201 (střední hala)

Latvijas stenda oficiālā atklāšana grāmatu gadatirgū un izstādes "Čehu-latviešu literāro sakaru pieci simti gadi" atklāšana

Piedalās LR īpašu uzdevumu ministre sabiedrības integrācijas lietās Kārina Pētersone, ČR Kultūras ministrs Vičeslavs Jandāks, LR KM valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos Una Sedliniece.

12.30 – stánek S 201 (střední hala)

Atgriešanās Eiropā – angļu valodā

Austrumeiropas tautu Atmoda pagājušā gadsimta nogalē ietekmēja daudzu miljonu cilvēku likteņus. Nenoliedzami katrai tautai sarežģītais ceļš uz Eiropas mājām ir bijis citāds, tomēr šajā ceļā bijis daudz kopīga. Grāmatā "A Return to Europe" (Atgriešanās Eiropā) apkopoti gan akadēmiski pētījumi, gan atziņas, idejas un atklāsmes, kas radušās, izvērtējot 20. gadsimta vēstures faktus un notikumus, kuri raksturo šo īpašo laiku. Vēstījumu papildina dažādas vēstures liecības – fotogrāfijas un dokumenti no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Čehijas arhīviem. 

Piedalās Janīna Kursīte, Meldra Usenko.

Izdevējs: Tautas frontes muzejs.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā un Tautas frontes muzejs.

14.00 – 15.20 Multikulturní sál "Rosteme s knihou" –  levé křídlo

Lasīšanas veicināšanas programma Latvijā, Somijā un Francijā.

Piedalās Silvija Tretjakova (Latvija - LNB bērnu literatūras centrs), Francois Ballanger (Francija – La Joie par le livres), Maija Berndtson (Somija – Helsinki City Library).

Moderators: Dana Kalinova

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Prāgas Francijas institūts, Pilsētas bibliotēka Helsinkos, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā un Svět knihy, s.r.o.  

15.00 – 15.50  Literární sál – pravé křídlo

Tulkojot kultūru

Rakstnieku un tulkotāju diskusija par tulkojumiem starp dažādām kultūrām, kas attālinātas vai nu ģeogrāfiski, vai laikā. Piedalās dzejnieks un Korāna tulkotājs latviešu valodā Uldis Bērziņš, latviešu rakstnieki un tulkotāji Juris Kronbergs un Silvija Brice un sinoloģe Olga Lomova (Čehija).

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā un Literature Across Frontiers

15.00 – 16.00 stánek S 201 (střední hala)

Gaismas pils

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts un tā nozīme jaunas kultūras un izglītības vides veidošanā. Piedalās Kārina Petersone, Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas fonds, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā. 

16.00 – 16.50 Komorní sál – pravé křídlo / balkon

No ironijas līdz pašironijai

Mūsdienu latviešu dzīves un folkloras atspulgi latviešu literatūrā.

Piedalās dzejnieki un rakstnieki Laima Muktupāvela, Pauls Bankovskis, Andris Zeibots.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

17.00 – 17.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon)

Latvija. Sinagogas un rabīni. 1918 - 1940 – grāmatas prezentācija.

Grāmata stāsta par ebreju draudzes vēsturi Latvijā un iepazīstina lasītājus ar tās galvenajiem pārstāvjiem – rabīniem, kantoriem un šehteriem. Grāmatā ievietotā unikālā Latvijas sinagogu fotogrāfiju kolekcija atsauc atmiņā šo sagrauto ēku izskatu.

Grāmatas teksts ir četrās valodā: latviešu, krievu, angļu un ivritā.

Izdevējs: Ebreju reliģiskā draudze Šamir, projekta vadītājs: rabīns Menahems Barkāns.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā, Ebreju reliģiskā draudze Šamir.

17.30 Kino Atlas, Sokolovská 1, Praha 8

Filma Cilvēka bērns

Režija: Jānis Streičs, 1991

95´

18.00 – 18.45

Globe Bookstore and Cafe, Pštrosova 6, Praha 1

Vilks vienacis (Wolf One Eye)

Zviedrijā dzīvojošā latviešu dzejnieka Jura Kronberga dzejas grāmatas Wolf One Eye prezentācija, kuru angļu valodā izdod Lielbritānijas izdevniecība Arc Publications.

Piedalās Juris Kronbergs, Angela Jarman, Tony Ward.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā un Literature Across Frontiers. 

22.00

A – studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1

Grupas Iļģi koncerts

Folkroka grupu Iļģi 1981. gadā dibināja Ilga Reizniece, un viņa arī šobrīd ir grupas vadītāja. Muzikālajā sniegumā grupa ir vienmēr izpaudusi Latvijas vēstures, folkloras, mitoloģijas, arheoloģijas un etnogrāfijas zināšanu  kvintesenci.

Dinamiskā mūzikas grupa apvieno talantīgus un radošus mūziķus, kas vairāk nekā 20 gadus veltījuši tradicionālās mūsdienu mūzikas interpretācijai. Grupas dalībnieki ir Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs un Vilnis Strods. Grupa ir pazīstama arī ārpus Latvijas robežām – Lielbritānijā, Zviedrijā, Somijā, Vācijā, Francijā un ASV. Kopš 1993. gada tai ir iznākuši 7 albumi, kas saņēmuši atzinību gan Latvijā, gan ārzemēs.

Piektdiena, 5.maijs 

10.30 – stánek S 201 (střední hala)

Kafija ar latviešu dzejniekiem un viesiem

Latviešu dzejnieki Valda Muktupāvela mūzikas pavadījumā lasa savus tekstus kopā ar viesiem no Slovēnijas un Igaunijas un prezentē latviešu dzejas antoloģiju, kas izdota čehu valodā izdevniecībā Fra.

Antoloģijā apkopoti triju latviešu dzejnieku paaudžu darbi no 60. gadiem līdz šodienai. 15 nozīmīgākie dzejnieki prezentē mūsdienu latviešu dzeju, tās dažādību un vietu gan Latvijas literārajā tradīcijā, gan pasaules modernās dzejas kontekstā. Antoloģiju sagatavojis Pāvels Štolls un Marta Dziļuma sadarbībā ar latviešu valodas studiju absolventiem, studentiem un tulkotājiem – Petru Borkovecu, Libuši Belunkovu un Aleksandru Buhleri.

Piedalās Edvīns Raups, Inese Zandere, Sergejs Timofejevs, Semjons Hanins un Jānis Rokpelnis (Latvija) un Iztoks Osojniks (Slovēnija).

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecībā Čehijā, Literature Across Frontiers.

12.00 – 13.00 stánek S 201 (střední hala)

Mūsdienu latviešu literatūrai veltītā Interneta literārā žurnāla Transcript prezentācija - www.transcript-review.org

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecībā Čehijā, Literature Across Frontiers.

13.00 – 13.50 Literární sál – pravé křídlo

Jaunākā proza Latvijā un sieviešu īsprozas antoloģijas Vientulības aina prezentācija.

Antoloģija iepazīstina ar 90. gadu un jaunā gadu tūkstoša sākuma latviešu prozaiķēm Ingu Ābeli, Noru Ikstenu, Andru Neiburgu un Gundegu Repši.

Izdevniecība: One Woman Press.

Piedalās: Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Andra Neiburga un Gundega Repše.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā.

13.00 – 13.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon)

Baltijas regionālā sadarbība

Baltijas valstu sadarbība no 1991. līdz 1997. gadam Igaunijas politiskās histogrāfijas skatījumā. Grāmatas Baltijas regionālā sadarbība prezentācija.

Pie valstīm, kas 1991. gadā atkal parādījās politiskajā kartē, pieder Igaunija, Latvija un Lietuva. Šīs grāmatas mērķis ir trīs Baltijas valstu savstarpējo attiecību un sadarbības dokumentācija un novērtēšana.

Piedalās Īvi Zajedova un Dāvids Štahlavskis

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā.

14.00 – 14.50  Multikulturní sál "Rosteme s knihou" – levé křídlo

Lasoša bērna liktenis Latvijā.

Subjektīvs stāsts par latviešu bērnu literatūru.

Piedalās Inese Zandere.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

15.00 – 15.50  Literární kavárna – pravé křídlo / balkon

Latvijas literatūra 20. gadsimta vēstures lokos. Literatūra, vārda brīvība un cenzūra.

Tradīcijas, meklējumi, vēsturiskais konteksts. Literatūra pēc emigrācijas viļņa Otrā pasaules kara noslēgumā. Dzejas loma Latvijā 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā.

Piedalās rakstnieki un dzejnieki Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš, Juris Kronbergs, tulkotāja Lenka Matuškova.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

15.00, 94´, Gadatirgus kinoteātris

Filma Ceplis

Režija: Rolands Kalniņš

16.00 – 16.50  Multikulturní sál "Rosteme s knihou" – levé křídlo

3 lieli pārsteigumi latviešu bērnu literatūrā.

Piedalās Ilze Stikāne, Bērnu un jaunatnes literatūras padomes prezidente.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

Divadlo Viola, Národní třída 7, Praha 1

18.00 – 20.00

Latviešu dzeja un mūzika

Pazīstami latviešu dzejnieki Liāna Langa, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņš lasa savu dzeju mūzikas grupas Altera Veritas pavadījumā un prezentē latviešu dzejas antoloģiju, kas iznākusi čehu valodā izdevniecībā Fra.

Antoloģijā apkopoti triju latviešu dzejnieku paaudžu darbi no 60. gadiem līdz šodienai. 15 nozīmīgākie dzejnieki prezentē mūsdienu latviešu dzeju, tās dažādību un vietu gan Latvijas literārajā tradīcijā, gan pasaules modernās dzejas kontekstā. Antoloģiju sagatavojis Pāvels Štolls un Marta Dziļuma sadarbībā ar latviešu valodas studiju absolventiem, studentiem un tulkotājiem – Petru Borkovecu, Libuši Belunkovu un Aleksandru Buhleri.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā un Svět knihy, s.r.o.

Sestdiena, 6. maijs

10.00 – stánek S 201 (střední hala)

Kafija ar latviešu dzejniekiem

Latviešu dzejnieki Jānis Elsbergs, Kārlis Vērdiņš, Juris Kronbergs, Knuts Skujenieks, Liāna Langa un Andris Zeibots lasa savus tekstus mūzikas grupas Altera Veritas pavadījumā un prezentē latviešu dzejas antoloģiju, kas izdota čehu valodā izdevniecībā Fra.

Antoloģijā apkopoti triju latviešu dzejnieku paaudžu darbi no 60. gadiem līdz šodienai. 15 nozīmīgākie dzejnieki prezentē mūsdienu latviešu dzeju, tās dažādību un vietu gan Latvijas literārajā tradīcijā, gan pasaules modernās dzejas kontekstā. Antoloģiju sagatavojis Pāvels Štolls un Marta Dziļuma sadarbībā ar latviešu valodas studiju absolventiem, studentiem un tulkotājiem – Petru Borkovecu, Libuši Belunkovu un Aleksandru Buhleri.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā un Literature Across Frontiers

10.00, 79´ - gadatirgus kinoteātris

Filma Elpojiet dziļi!

Režija: Rolands Kalniņš, 1967

11.00 stánek S 201 (střední hala)

Pasaka bērniem ar lellēm

Zirgs, kas naktī dzied, un Kaķīte Martiņa stāsta par Latviju un par saviem labākajiem draugiem - varoņiem no citām latviešu grāmatām, rāda grāmatas, salīdzina dzīvnieku balsis čehu un latviešu valodā, dzied, dala bērniem uzlīmes, aicina uz latviešu animācijas filmiņu seansu.

Piedalās: Vera Kučerova un Martins Matejka mūzikas grupas Iļģi pavadījumā.

Seko jaunākā latviešu komiksa prezentācija – Pingus Posta piedzīvojumi.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

12.00 stánek S 201 (střední hala)

Čehu-latviešu literāro sakaru pieci simti gadi

Pavel Štoll     

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Nacionālā bibliotēka

13.00 stánek S 201 (střední hala)

Pasaka bērniem ar lellēm

Zirgs, kas naktī dzied, un Kaķīte Martiņa stāsta par Latviju un par saviem labākajiem draugiem - varoņiem no citām latviešu grāmatām, rāda grāmatas, salīdzina dzīvnieku balsis čehu un latviešu valodā, dzied, dala bērniem uzlīmes, aicina uz latviešu animācijas filmiņu seansu.

Piedalās: Vera Kučerova un Martins Matejka mūzikas grupas Iļģi pavadījumā.

Seko jaunākā latviešu komiksa prezentācija – Pingus Posta piedzīvojumi.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

14.00 – 14.50 Literární sál – pravé křídlo

Sievietes raksta prozu

Sieviešu prozas uzplaukums Latvijas literatūrā. Latviešu sieviešu īsprozas antoloģijas Vientulību ainava prezentācija.

Stāsts šobrīd ir viens no populārākajiem latviešu literatūras žanriem, turklāt galveno lomu īsprozas autoru vidū šajā laikā spēlē sievietes rakstnieces. Antoloģija iepazīstina ar 90. gadu un jaunā gadu tūkstoša sākuma latviešu prozas autorēm Ingu Ābeli, Noru Ikstenu, Andru Neiburgu un Gundegu Repši. Prezentāciju vada Marta Dziļuma latviešu folkloras mūzikas virtoza Valda Muktupāvela pavadījumā.

Tulkotāji: Miša Bečkova, Lenka Matuškova, Denisa Šeleliova, Mihals Škrabals (Míša Bečková, Lenka Matoušková, Denisa Šelelyová, Michal Škrabal).

Izdevniecība: One Woman Press.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā, izdevniecība One Women Press.

15.00 stánek S 201 (střední hala)

Inga Ābele, Nora Ikstena, Andra Neiburga un Gundega Repše sniedz autogrāfus latviešu sieviešu īsprozas antoloģijā Vientulību ainava.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā, izdevniecība One Women Press

15.30, 75´, Gadatirgus kinoteātris

Filma Nāves ēnā

Režija: Gunārs Piesis, 1971

16.00 stánek S 201 (střední hala)

Pasaka bērniem ar lellēm

Zirgs, kas naktī dzied, un Kaķīte Martiņa stāsta par Latviju un par saviem labākajiem draugiem - varoņiem no citām latviešu grāmatām, rāda grāmatas, salīdzina dzīvnieku balsis čehu un latviešu valodā, dzied, dala bērniem uzlīmes, aicina uz latviešu animācijas filmiņu seansu.

Piedalās: Vera Kučerova un Martins Matejka mūzikas grupas Iļģi pavadījumā.

Seko jaunākā latviešu komiksa prezentācija – Pingus Posta piedzīvojumi.

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

16.00 – 16.50 Literární sál – pravé křídlo

Alberta Bela grāmatas Bezmiegs prezentācija

Nozīmīgais latviešu rakstnieks Alberts Bels Čehijā ir pazīstams jau kopš 70. gadiem, kad viņa grāmatas sāka iznākt Vojķeha Gajas (Vojtěch Gaja) tulkojumos. Romāniem Būris, Izmeklētājs, Poligons un Saucēja balss tagad piepulcējies arī romāns Bezmiegs - romāns ir viens no spilgtākajiem sava laika darbiem, kurā aplūkota cilvēka rīcības brīvības un nodevības problemātika. Latvijā šo darbu atļāva izdot tikai 1986. gadā, gandrīz 20 gadu pēc tā sarakstīšanas; romāns bez cenzūras labojumiem nāca klajā tikai 2003. gadā.  

Organizē: Latvijas Literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1

20.00 – 21.00

Laužot ledu

Ziemeļnieciskās dzejas vakars ar dzejniekiem no Latvijas, Igaunijas un Islandes.

Piedalās Liāna Langa, Kārlis Vērdiņš, Jürgen Rooste, Hallgrímur Helgason un Vigdís Grimsdottir.

Organizē: Literature Across Frontiers, Fund for the Promotion of Icelandic Literature, Latvijas literatūras centrs un Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā

Svētdiena, 7. maijs

10.30, 80´, Gadatirgus kinoteātris

Filma Purva bridējs

Režija: Leonīds Leimanis, 1966

Otrdiena, 9. maijs

9.5. 12.00 – 16.00

zasedací síň NK ČR – 1.patro

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 

Lekcijas par latviešu tradicionālo mūziku ar mūzikas atskaņojumiem

Dr. Valdis Muktupāvels ir viens no galvenajiem latviešu folkloristiem un latviešu tautas mūzikas pratējiem un interpretiem. Viņas lekciju cikls par tautas mūziku paredzēts Kārļa Univerzitātes Filozofijas fakultātes studentiem un citiem interesentiem.

Angļu valodā

Izstāde "Čehu-latviešu literāro sakaru pieci simti gadi"

9. - 27. 5. 2006

9.5. plkst. 16.30 / Izstādes atklāšana

Klementinum, hlavní chodba v přízemí, ČR Nacionālā bibliotēka, Prāga 1

9:00 - 19:00, svētdienās 7. 5. :10:00 - 15:00

Izstādē var iepazīties ar maz zināmiem čehu-latviešu literāro sakaru posmiem, sākot ar pirmajiem J. A. Komenska darbu izdevumiem Rīgā un hernhūtiešu kustības darbību Livonijā līdz šogad izdotajiem tulkojumiem. Tulkošanas tradīcijas sākumā čehu pusi pārstāvēja F. L. Čelakovskis; pēc Otrās pasaules kara: galvenokārt V. Gaja un R. Paroleks. Mūsdienās literatūrā ienāk jauna tulkotāju paaudze, Kārļa Universitātes Filozofijas fakultātes latviešu valodas specializācijas absolventi Izstādes autori ir Pāvels Štolls, Ivans Malijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Čehijas Nacionālā bibliotēka.

Organizē: Latvijas Nacionālā bibliotēka un Čehijas Nacionālā bibliotēka.

Trešdiena, 10. maijs

10.5. 12.00 – 18.00

zasedací síň NK ČR – 1.patro

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 

Lekcijas par latviešu

tradicionālo mūziku ar mūzikas atskaņojumiem

Dr. Valdis Muktupāvels ir viens no galvenajiem latviešu folkloristiem un latviešu tautas mūzikas pratējiem un interpretiem. Viņas lekciju cikls par tautas mūziku paredzēts Kārļa Univerzitātes Filozofijas fakultātes studentiem un citiem interesentiem.

Angļu valodā