Vēstnieces Ingas Skujiņas sveiciens Valsts svētkos tautiešiem Vācijā

17.11.2021. 16:45

 

Berlīnē, 2021.gada 18.novembrī

 

Godātie tautieši Vācijā!

Novembris ir rimts un mierīgs laiks, rītos pirmais skats caur logu bieži vien ir miglas un nespodras gaismas vāli. Arī vakari tumši. Un tas vienmēr mudina apstāties un padomāt. Padomāt par mūsu valsti Latviju, par zīmīgām gadadienām, par nākotni. Arī par sevi, par saviem tuvajiem.

18.novembrī svinam Latvijas 103.dibināšanas gadadienu. Tas ir daudz un vienlaicīgi tik maz. Un noteikti ne pašsaprotami. Brīvība un pašiem sava valsts nav pašsaprotamas lietas, to ar savām rokām un prātiem veidojam mēs – Latvijas cilvēki. Pirms vairāk nekā 100 gadiem brīvība tika izcīnīta un valsts dibināta smagās kaujās ar ieročiem rokās un maksājot dzīvību cenu. Pēc ilgajiem okupācijas gadiem bija nepieciešams liels gara spēks, lai atkal atjaunotu mūsu valsti.

Kas mums nepieciešams šodien, lai veidotu savu valsti par spēcīgu un plaukstošu zemi nākotnei? Mīlestība pret Latviju, ticība, pārliecība par mūsu zemi un cilvēkiem. Labs prāts, saticība, uzticēšanās. Atvērta sirds un prāts, lai saskatītu visu, ko varam paņemt plašajā pasaulē un tālāk nodot mūsu Latvijai. Gudrība un uzdrīkstēšanās, pozitīvas ambīcijas.  Mums ir nepieciešams spēks un spēja paraudzīties pāri ikdienas sīkumiem un nebūšanām un ieraudzīt vērtīgās, svarīgās lietas. Un mums ir nepieciešama griba vienam otru atbalstīt. Mums ir nepieciešamas stipras ģimenes un bērni, kuri mīl un pazīst Latviju arī tad, ja ikdienā mājas ir jel kur citur pasaulē.

Vēlu skaistu un mīlestības pilnu Latvijas svētku laiku ikvienā mājā!

 

Jūsu vēstniece

Ingas paraksts pilns