Vēstniece Bādenē-Virtembergā pārrunā sadarbības iespējas enerģētikā un digitalizācijā

13.03.2023. 15:08

No 2023. gada 27. līdz 28. februārim Latvijas vēstniece Vācijā Alda Vanaga iepazīšanās vizītē apmeklēja Bādenes-Virtembergas pavalsts galvaspilsētu Štutgarti. Vizītes laikā vēstniece tikās ar pavalsts landtāga priekšsēdētāju Muhteremu Arašu, Bādenes-Virtembergas Ministru prezidenta vietnieku-iekšlietu, digitalizācijas un kopienu ministru Tomasu Štroblu, valsts sekretāru Florianu Hasleru, Štutgartes pilsētas birģermeistaru Franku Noperu, kā arī pārstāvjiem no pavalsts Ekonomikas ministrijas, Štutgartes Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī Baden-Württemberg International. Tikšanās mērķi bija veicināt jaunu kontaktu veidošanos, kā arī stiprināt politisko un ekonomisko sadarbību starp Latviju un Bādeni-Virtembergu, īpaši digitalizācijas un enerģētikas jautājumos.

Tiekoties ar landtāga priekšsēdētāju Muhteremu Arašu (Muhterem Aras), vēstniece izcēla digitalizācijas sniegtās priekšrocības, lai veicinātu publisko pakalpojumu pieejamību, kā arī risinātu izaicinājumus, kas saistīti ar darbaspēka trūkumu. Ņemot vērā lielo Ukrainas bēgļu īpatsvaru Bādenē-Virtembergā, A. Vanaga uzsvēra, ka Latvijā izstrādātie mašīntulkošanas risinājumi var būtiski atvieglot publisko iestāžu darbu ar uzturēšanos saistītās dokumentācijas sakārtošanā.

Sarunā ar Bādenes-Virtembergas Ministru prezidenta vietnieku Tomasu Štroblu (Thomas Strobl), kā arī Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem tika akcentēti Latvijas plāni attīstīt vēja enerģijas ražošanu, lai tuvākajos gados kļūtu par uzticamu zaļās enerģijas eksportētāju. Tāpat vēstniece iepazīstināja ar priekšrocībām uzņēmējdarbības attīstīšanai Latvijā, īpaši uzsverot augsti kvalificēta darbaspēka un digitālās infrastruktūras pieejamību, kā arī ērto starptautisko savienojamību, ņemot vērā gan esošos tiešos lidojumus starp Rīgu un Štutgarti, gan izstrādē esošo RailBaltica projektu.

Tiekoties ar Bādenes-Virtembergas valsts sekretāru Florianu Hasleru (Florian Hassler), galvenā uzmanība tika veltīta aktuālajai ģeopolitiskajai situācijai Eiropā, īpaši saistībā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā. Vēstniece norādīja uz Latvijas sniegto atbalstu Ukrainai, kas pārsniedz 1% no IKP, kā arī valsts ievērojamām investīcijām aizsardzības spēju stiprināšanā. Savukārt sarunā ar Štutgartes birģermeistaru Franku Noperu (Frank Nopper) tika izcelts potenciāls sadraudzības pilsētu tīkla veicināšanā, kā arī pārrunātas sadarbības iespējas tādās jomās kā tūrisms, uzņēmējdarbība un enerģētika.

Štutgartes Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, kā arī Baden-Württemberg International sarunu galvenie temati bija 2023. gadā Bādenē-Virtembergā plānotais Baltijas-Vācijas Digitālais samits, kā arī iespējas sadarbības veicināšanai uzņēmējdarbības un izglītības jomā, lai attīstītu Latvijas uzņēmēju eksportspēju uz Vāciju.

Reģionālā vizīte Štutgartē tika organizēta sadarbībā ar Latvijas Republikas goda konsulu Bādenes-Virtembergas pavalstī Volfgangu Blethenu (Wolfgang Blättchen).

 

Vizītes fotogalerija:  https://www.flickr.com/photos/lvembassygermany/albums/72177720306426567

Foto: LTBW