Vēstnieces iepazīšanās vizītē Meklenburgā-Priekšpomerānijā izcelta Baltijas jūras vienojošā loma

21.06.2023. 12:38

No 2023. gada 12. līdz 13. jūnijam Latvijas vēstniece Vācijā Alda Vanaga iepazīšanās vizītē apmeklēja Meklenburgas-Priekšpomerānijas federālo zemi. Tiekoties ar pavalsts Ministru prezidenti Manuelu Švēzigu (Manuela Schwesig), īpaši tika akcentēta Baltijas jūras vienojošā loma, kas gadsimtu gaitā veicinājusi tās krastos esošo tautu mijiedarbību. “Ģeogrāfiskais tuvums, kultūras un uzņēmējdarbības vides līdzība ir elementi, kas Latviju un Meklenburgu-Priekšpomerāniju padara par dabiskiem sadarbības partneriem un tas ir potenciāls, kas jāizmanto, veidojot ciešākas politiskās un ekonomiskās saites,” uzsvēra vēstniece.

Tikšanās laikā kā īpaši perspektīvi sadarbības virzieni tika izcelta enerģētikas un digitalizācija, kā arī ostu un loģistikas sektors. Ministru prezidente aicināja Latviju izzināt Meklenburgas-Priekšpomerānijas pieredzi, attīstot atkrastes vēja parkus, savukārt Latvijas digitālie sasniegumi, īpaši publisko pakalpojumu jomā, tika izcelti kā virziens, no kura Vācija var mācīties. Tiekoties ar Meklenburgas-Priekšpomerānijas iekšlietu, būvniecības un digitālo lietu ministru Kristiānu Pēgelu (Christian Pegel), puses bija vienisprātis, ka iecere 2024. gadā rīkot Baltijas-Vācijas Digitālo samitu Rostokā būtu labs impulss sadarbības padziļināšanai šajā jomā.

Sarunā ar federālās zemes parlamenta priekšsēdētāju Birgitu Hessi (Birgit Hesse) galvenais uzsvars tika veltīts nepieciešamībai stiprināt parlamentārās demokrātijas tradīcijas, attīstīt kritisko domāšanu un mazināt sabiedrības radikalizācijas riskus, attīstot pārrobežu kontaktus, sekmējot parlamentāro sadarbību un pārņemot labās prakses piemērus.

Tāpat iepazīšanās vizītes laikā vēstniece tikās ar Rostokas mēri Evu-Mariju Krūgeri (Eva-Maria Kröger), lai pārrunātu iespējas turpināt attīstīt ilgstošo un sekmīgo sadarbību starp Rīgu un Rostoku. Apmeklējot Rostokas ostu, tika izzinātas iespējas ciešākai sadarbībai ostu un loģistikas sektoros, bet, tiekoties ar tirdzniecības un rūpniecības kameru, kā arī uzņēmēju pārstāvjiem, tika diskutēts par perspektīvākajiem virzieniem ekonomiskās sadarbības veicināšanai.