Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Vāciju

25.01.2024. 17:56

Vācija ir viens no Latvijai nozīmīgākajiem stratēģiskajiem ekonomiskās sadarbības partneriem. Vācija ir ne tikai starp lielākajiem Latvijas ārējās tirdzniecības partneris, bet arī viens no nozīmīgākajiem ārvalstu investoriem Latvijā. Par abu valstu ciešajām sadarbības saitēm liecina arī biežās Vācijas federālo zemju un uzņēmēju delegāciju vizītes Latvijā, tādējādi pierādot vācu firmu interesi par Latviju kā uzticamu un drošu biznesa un investīciju galamērķi.

Lielākās vācu investīcijas ieplūdušas reālajā sektorā. Ņemot vērā, ka Latvija ir ieinteresēta palielināt apstrādes rūpniecības apjomus, kā arī kāpināt nozares īpatsvaru IKP, nākotnē īpaši nozīmīgi būs Vācijas investoru veiktie ieguldījumi tieši ražošanā.

Tāpat vēlamies turpināt attīstīt sadarbību profesionālās izglītības un apmācību jomā. Esam veikuši nozīmīgus soļus, sadarbībā ar Vāciju īstenojot duālās izglītības programmas, piemērojot Vācijas pieredzi uz praksi vērstas profesionālās izglītības sistēmas izveidē Latvijā. Augstākās izglītības jomā Vācijas studenti ir iecienījuši Latvijas augstskolas. Pēc ārvalstu studentu skaita Latvijā Vācijas studenti pārliecinoši ieņem pirmo vietu, galvenokārt izvēloties studijas medicīnas jomā.

Cieša sadarbība starp abām valstīm izveidojusies un turpinās arī tūrisma jomā.