Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

11.11.2021. 11:05

Izvērtējot iespēju pārcelties uz dzīvi citā valstī kopā ar nepilngadīgiem bērniem, vecāku pienākums ir rūpīgi pārdomāt bērnu aprūpes, izglītības un socializēšanās iespējas ārvalstī. Tā kā citā valstī vispārpieņemtās uzvedības un bērnu audzināšanas normas un tradīcijas var būtiski atšķirties no Latvijā pierastajām, aicinām Latvijas valstspiederīgos, pirms pārcelties uz dzīvi citā valstī, iepazīties ar šīs valsts kultūru, tradīcijām un paražām, kā arī ievērot mītnes zemes likumus.

Ja ir nepieciešama konsultācija ģimenes un bērnu tiesību jautājumos, iesakām vērsties ārvalsts atbildīgajā institūcijā.

Ja, atrodoties ārvalstī kopā ar bērniem, Jūsu ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā, aicinām:

  • informējiet Latvijas vēstniecību, tiklīdz ģimene nonāk sociālo dienestu redzeslokā. Vēstniecībai ir nepieciešama atbildīgo sociālo darbinieku kontaktinformācija, lai varētu sazināties un skaidrot lietas apstākļus.
  • meklējiet juridisko palīdzību pēc iespējas agrākā lietas stadijā.  Noskaidrojiet vai ir iespēja saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību (lai nebūtu jāmaksā par advokāta pakalpojumiem) vai arī meklējiet privātu advokātu. Vēstniecība nesniedz juridiskas konsultācijas.
  • neparakstiet nekādus dokumentus/vienošanās, ja tām nepiekrītat vai tās nesaprotat. Nekavējoties konsultējieties ar juristu vai advokātu. 
  • ja svešvalodas zināšanas nav pietiekamas, pieprasiet, lai tiktu nodrošināts tulks.
  • saņemot jebkādus dokumentus saistībā ar lietu, īpaši, ja tas ir brīdinājums par tiesas procesa uzsākšanu, tie nekavējoties jāparāda juristam vai advokātam.

Vēršam uzmanību, ka vēstniecība sniedz tikai vispārīga rakstura informāciju. Lai saņemtu juridisku konsultāciju, ir jāvēršas pie profesionāliem juristiem vai advokātiem. Vēstniecība nevar iejaukties ārvalsts tiesībsargājošo iestāžu darbībā, ietekmēt tiesnešu lēmumus, kā arī panākt pieņemamāku tiesas procesuālo kārtību.

Aicinām iepazīties ar Tieslietu ministrijas sagatavotajām Vadlīnijām vecākiem bērnu aprūpes nodrošināšanai Vācijā