Dzimšanas apliecību un laulības dokumentu izprasīšana un Apostille

22.04.2024. 15:55

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Fizisko personu reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Vācijā.

Atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošus dokumentus – dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības var saņemt:

o    Portālā www.latvija.lv ;

o    vēršoties Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai dzimtsarakstu nodaļās;

o    ar vēstniecības starpniecību.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai dzimtsarakstu nodaļās dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības var pieprasīt:

1. nosūtot iesniegumu pa pastu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas norādīto adresi;

2.  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;

3. nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta oficiālo e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai attiecīgās dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi.

Ar vēstniecības starpniecību.

 

NB! Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 6. panta trešo daļu personai, kurai ārvalsts iestādē jāiesniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība), kas ir izsniegts pirms 1993.gada 1.septembra, ir pienākums izprasīt jaunu dokumentu.

 


 Jauna dokumenta izprasīšana (dokumentam apliecinājums ar Apostille nav nepieciešams)

Dokuments tiek izsniegts tikai latviešu valodā 10 darba dienu laikā.

Vēstniecībā izdotos dokumentus ar Apostille apliecināt nevar!

Dokumentu iespējams izprasīt ar Daudzvalodu standarta veidlapu, ko izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1191Tā atceļ atsevišķu publisku dokumentu un to apliecinātu kopiju legalizācijas un Apostille prasību Eiropas Savienībā, ja tos izdevusi kādas dalībvalsts publiskā iestāde un šie dokumenti ir paredzēti iesniegšanai citas dalībvalsts publiskajās iestādēs. Plašāka informācija par dokumentu legalizācijas un Apostille prasības atcelšanu Eiropas Savienībā pieejama šeit.

Ja tomēr ir nepieciešams dokuments, kuru ir jāapliecina ar Apostille, lūdzam tieši sazināties ar attiecīgo iestādi Latvijā.

Lai pa pastu ar vēstniecības starpniecību no Latvijas izprasītu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, lūdzam uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstraße 40/41,14193 Berlin) nosūtīt:  

  1. aizpildītu iesniegumu(noteikti jānorāda sava adrese, tālruņa numurs un e-pasts);
  2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
  3. pases vai eID kartes kopiju (uz kopijas obligāti jāuzraksta: "Kopija pareiza" un jāparakstās);
  4. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija.

Par šo pakalpojumu ir noteikta valsts nodeva 7 EUR apmērā un konsulāra nodeva par pasta izdevumiem 10 EUR apmērā. Ja ir nepieciešama daudzvalodu standarta veidlapa, tad papildus ir jāveic konsulārās nodevas apmaksa 40 EUR apmērā.

Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

Laulības apliecība nav izsniedzama, ja laulība ir šķirta vai laulātais ir miris; dzimšanas apliecība nav izsniedzama, ja persona ir mirusi. Šajos gadījumos ir izprasāma izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Lai pa pastu saņemtu izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra par dzimšanas, laulību vai miršanas reģistrāciju, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Reinerzstraße 40/41,14193 Berlin) jānosūta:

1.    pases vai eID kartes kopiju (uz kopijas obligāti jāuzraksta: „Kopija pareiza" un jāparakstās)

2.    pieprasījuma anketa:
   

 anketa izziņas pieprasīšanai no dzimšanas reģistra
 anketa izziņas pieprasīšanai no miršanas reģistra

 anketa izziņas pieprasīšanai no laulību reģistra 

     

Par šo pakalpojumu ir noteikta konsulāra nodeva 40 EUR apmērā un konsulāra nodeva par pasta izdevumiem 10 EUR apmērā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīts pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai, t.sk. apstiprinājums par valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanu Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

Izziņa tiek izsniegta latviešu valodā 10 darba dienu laikā.

 

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.


Jauna dokumenta izprasīšana Latvijā (dokumentam apliecinājums ar Apostille ir nepieciešams)

No 2019.gada 1.jūlija dokumentu ar Apostille Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vairs neapliecina. To veic zvērināti notāri Latvijā:

·         Latvijas Zvērinātu notāru padome
Tālrunis: +371 67218955
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

·         Civilstāvokļa aktu dokumenti (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības) un izziņas (par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu)
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments  
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
Mājaslapa: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/lv-ministrija-struktura-dd-html

·         Tiesu spriedumi par laulības šķiršanu, Padomes regulas (EK) 2201/2003 39.pantā paredzētais sertifikāts par spriedumu laulības šķiršanas lietā:


• Ja laulība ir škirta pie zvērināta notāra, jāvēršas pie attiecīgā notāra
Zvērinātu notāru padome
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājas lapa: https://www.latvijasnotars.lv/notaries_map

• Ja laulība ir škirta tiesā, jāvēršas attiecīgajā tiesā
Tiesu administrācija 
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājas lapa: https://tiesas.lv/tiesas/saraksts

·         Izziņas par darba stāžu, pensiju
Latvijas Nacionālais arhīvs  
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
Mājaslapa: https://www.arhivi.gov.lv/

·         Izziņas no Fizisko personu reģistra (par ģimenes stāvokli, dzīvesvietu u.c.)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: www.pmlp.gov.lv

 

NB! Ja izprasāmā dokumenta īstumu nepieciešams apliecināt/legalizēt (Apostille) izmantošanai ārvalstīs, tas jānorāda iesniegumā Latvijas attiecīgajai iestādei.

* Fiziskas personas datu (vārda, uzvārda, personas koda un citu iesniegumā norādīto personas datu) apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs juridiskais pienākums ir apstrādāt personas datus saskaņā ar Ministru Kabineta 18.06.2019. noteikumiem Nr.267 “Noteikumi par publisku dokumentu legalizāciju ar apliecinājumu (apostille)” un Ministru kabineta noteikumiem 18.06.2019. noteikumiem Nr.264 “Publiska dokumenta legalizācijas noteikumi”.