Kādos gadījumos Latvijas pārstāvniecības VAR/NEVAR palīdzēt

14.11.2023. 11:20

Ārlietu ministrija var

 Ārlietu ministrija nevar

I k d i e n ā

 • sniegt padomu, kā rīkoties konkrētā ārkārtas situācijā ārvalstīs
 • sniegt ārlietu dienesta rīcībā esošo informāciju par ieceļošanas kārtību ārvalstīs, kā arī noderīgu informāciju ceļotājiem uz ārvalstīm
 • izsniegt atgriešanās apliecību, lai atgrieztos dzīvesvietas valstī, ja zudis/nozagts personu apliecinošs dokuments
 • sazināties ar tuviniekiem vai draugiem Latvijā, lai konsultētu un rastu risinājumu nepieciešamo naudas līdzekļu pārsūtīšanai ar starptautisko naudas pārskaitījumu starpniecību, ja persona ārvalstīs palikusi bez iztikas līdzekļiem
 • izsniegt valsts aizdevumu, lai segtu ar atgriešanos Latvijā saistītos izdevumus, ja ceļotājam nav citu finanšu līdzekļu saņemšanas iespēju
 • sazināties ar Latvijas pases turētājiem ieslodzījuma vietās viņu tiesību un likumīgo interešu nodrošināšanai
 • pārstāvēt Latvijas pases turētāju tiesības un likumīgās intereses saziņā ar vietējām institūcijām, ja pašai personai tas nav iespējams
 • informēt tuviniekus, ja noticis nelaimes gadījums, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā nelaimes sakarā.
 • iejaukties ārvalsts tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja Latvijas pases turētājs ārvalstī ir izdarījis likumpārkāpumu
 • veikt personu meklēšanu ārvalstīs. Par personas bezvēsts prombūtni jāinformē Latvijas Valsts policija
 • sniegt juridiskas konsultācijas un advokāta pakalpojumus
 • sniegt tulka pakalpojumus
 • apmaksāt Latvijas pases turētāju rēķinus, tai skaitā par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību
 • kārtot ceļotājiem nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma kompāniju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbību
 • palīdzēt ceļotājiem atrast apmešanās vietu vai darbu, vai nokārtot darba atļauju ārzemēs
 • panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā, nekā tie ir vietējiem iedzīvotājiem.

K r ī z e s    g a d ī j u m o s   

 • ja ziņas par ceļojumu ir iekļautas Konsulārajā reģistrā, sazināties ar ceļotāju krīzes skartajā valstī vai ar tā kontaktpersonu Latvijā un pārliecināties, vai nepieciešama konsulārā palīdzība
 • izvērtējot situāciju, nosūtīt SMS ar aktuālo informāciju par krīzi un vēstniecības/Konsulārā departamenta kontaktinformāciju
 • ministrijas, pārstāvniecības mājaslapā vai sociālajos tīklos publicēt aktuālo informāciju par krīzi un kontaktinformāciju saziņai ar ārlietu dienestu
 • sniegt informāciju par izceļošanas iespējām no krīzes skartās valsts ar citu valstu nodrošinātiem transportlīdzekļiem, ja tādi tiek organizēti
 • sniegt informāciju par pulcēšanās vietām krīzes skartajā valstī.
 • ja nav izsludināta evakuācija, nevar nodrošināt personu izceļošanu no krīzes skartās valsts vai teritorijas
 • Latvijas valstspiederīgajiem nodrošināt labākus apstākļus, nekā tie ir citām krīzē iesaistītajām personām
 • nodrošināt finanšu līdzekļus atpakaļceļam uz Latviju, ja krīzes apstākļu dēļ iegādātā biļete nav izmantojama
 • izsniegt apliecinājuma dokumentus, ka krīzes apstākļu dēļ ceļotājs kavējis darbu vai mācības
 • segt izdevumus, kas krīzes dēļ saistīti ar papildu uzturēšanos krīzes skartajā valstī.