Pilsonības jautājumi

16.06.2023. 10:03

Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Latvijas pilsonības atjaunošana

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

Plašāka informācija par pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.