Atgriešanās apliecība

09.06.2023. 18:53

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta tad, ja, atrodoties kā tūristam ceļojumā Vācijā, pase vai personas apliecība ir nozagta vai bojāta. Atgriešanās apliecība ir pagaidu ceļošanas dokuments, kas aizstāj pasi vai personas apliecību un dod tiesības atgriezties pastāvīgās dzīvesvietas valstī vai Latvijā.

Ja Jūsu reģistrētā dzīvesvieta ir Vācijā, vēstniecībā jākārto jauna pase vai personas apliecība. Tāpat, ja Vācijā Jums ir dzimis bērns, viņam/viņai vēstniecībā ir jākārto pase vai personas apliecība.

Atgriešanās apliecība tiek izsniegta Latvijas vēstniecībā Vācijā Konsulārajā nodaļā. Noformējot atgriešanās apliecību, pieprasītāja klātbūtne Konsulārajā nodaļā identitātes pārbaudei ir obligāta. Apliecība netiek sūtīta pa pastu.

Apliecība tiek izdota tajā pašā dienā, kad persona ir ieradusies vēstniecībā un iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus, kā arī samaksājusi valsts nodevu.

Atgriešanās apliecības pieprasītājs personīgi vēstniecībā iesniedz:

  1. aizpildītu iesniegumu atgriešanās apliecības saņemšanai;
  2. divas fotogrāfijas (3x4 cm);
  3. Nederīgo Latvijas pilsoņa/nepilsoņa pasi vai personas apliecību (ja tāda ir personas rīcībā).

Valsts nodeva par apliecības izsniegšanu ir 15 EUR. Samaksāt var tikai ar maksājumu karti.

Ja atgriešanās apliecība nepieciešama bērnam, jāuzrāda vecāka (Latvijas pilsoņa/nepilsoņa) pase vai personas apliecība.

Latvijā atgriešanās apliecība jānodod jebkurā Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, iesniedzot dokumentus jaunas pases vai personas apliecības saņemšanai.