O Lotyšsku

18.02.2015. 11:00

Lotyšsko v kostce

Lotyšské národní symboly

Lotyšská města

Přehled dějin Lotyšska

Dějiny Lotyšska

Příroda a ekoturistika v Lotyšsku

Lidové kroje v Lotyšsku

Sport v Lotyšsku

Významné osobnosti v lotyšských dějinách

Lotyšské pamětihodnosti

Království rostlin a zvířat

Speciality lotyšské kuchyně a recepty

Všechny informace jsou převzaty a přeloženy z internetových stránek Lotyšského institutu, neziskové organizace určené k šíření znalostí o Lotyšsku v zahraničí. Tento informační materiál lze volně kopírovat, šířit a citovat pod podmínkou uvedení Lotyšského institutu jako zdroje.

Na stránkách Lotyšského institutu získáte informace o Lotyšsku o následujících tématech v anglickém jazyce:

Lotyšský jazyk

Státní svátky a významné dny

Lotyšsko ve 20. století

Národnostní menšiny

Multietnické Lotyšsko

Hudba

Lidové písně

Námořnictví

Příroda a životní prostředí

Jantar

Svět zná Lotyšsko díky