Knihy a články o Lotyšsku

12.11.2019. 15:57

ŠVEC Luboš (2014)

Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991. Nakladatelství Dokořán, Praha. 

ŠTOLL Pavel (2014)

Zkušenosti a vztahy: Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Nakladatel: Filozofická fakulta UK v Praze. 

BÖHM Alois (1927)

O Lotyšsku. Československo-lotyšská společnost, pobočka v Brně

ČELAKOVSKÝ František Ladislav (1903)

Růže stolistá. Báseň a pravda. Výkladem a rozborem opatřil František Bílý. 3. vydání. Nakladatel B. Stýblo, Praha

DANĆÁK B., POSPÍŠIL I., RAKOVSKÝ A. (1999)

Pobaltí v transformaci - politický vývoj Estonska, Litvy a Lotyšska.

Masarykova univerzita v Brně, 1999.

Deset let Československo-lotyšské společnosti v Praze (1935 )

1925-1935. Československo-lotyšská společnost, Praha

ENTNER Hanuš (1928)

Slovníček česko-lotyšský. Se stručným úvodem mluvnickým. Československo-lotyšská společnost, Praha

ENTNER Hanuš (1930)

Lotyšská riviera. Stručný průvodce po lotyšských mořských lázních. Československo-lotyšská společnost, Praha

ENTNER Hanuš (1936)

Lotyšsko a jeho moře. Turistický průvodce a rádce s ilustracemi, mapou a 2 schématickými plánky. Československo-lotyšská společnost, Praha

ENTNER Hanuš (1941)

Lotyši. In Stavitel chrámu. Památník básníka a myslitele Otokara Březiny, s. 225-227. Čin, Praha

FINK Pavel (1928 a)

Osvobozená země. Mars (Kolo Moravských spisovatelů), Brno

FINK Pavel (1931)

Za severním sluncem. Dojmy a pozorování z toulek na Baltu. Družstvo moravského Kola spisovatelů, Brno

CHALOUPKA Adolf (1937)

Země na severu. Nakladatel Vladimír Zikeš, Praha

KRASTS Eduard (1925)

Lotyšský národ a republika lotyšská. Praha

KRASTS Eduard (1930)

Lotyšsko. S 11 vyobrazeními a mapkou. Vesmír, Praha

MIŠKOVSKÝ Josef (2002)

Pobaltí - turistický průvodce. Vydal J. Miškovský vlastním nákladem ve spolupráci

s vydavatelstvím A. Drábek Balt-East. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PAROLEK Radegast (1978)

Srovnávací dějiny baltických literatur. Od nejstarších dob do současnosti. Univerzita Karlova, Praha

RAINIS Jánis (1982)

Daleké ozvěny. Přel. R. Parolek. Mladá fronta, Praha

ŘEHÁČEK Luboš (1961)

P.J. Šafařík a počátky naší baltistiky. In: Slavica Pragensia, 3, 1961

ŘEHÁČEK Luboš (1981)

Baltistika na pražské univerzitě (1848-1978). In: Praha-Vilnius. Sborník prací k 400. výročí založení univerzity ve Vilniusu. Uspoř. J. Petr a L. Řeháček. Univerzita Karlova, Praha 1981

ŘEHÁČEK Luboš (1988)

Vztah F.L. Čelakovského k folklóru, jazykům a literaturám baltských národů. In: Práce z dějin slavistiky XI - Slavistický odkaz F. L. Čelakovského, s. 245-262. Vìd. red. J. Petr, Z. Urban. Univerzita Karlova, Praha

SOBKOVÁ Helena (1995)

Kateřina Zaháňská. Mladá fronta, Praha

ŠAFAŘÍK Pavel Josef (1835)

O národech kmene litevského. Časopis českého muzea 1835, s. 292-315.

SLABIHOUDOVÁ N., ŠTOLL P., VLČKOVÁ A. (2003)

Slovník pobaltských spisovatelů. Nakladatelství Libri, Praha.

ŠMEJKAL J. V. (1935)

Píseň písní národu českého. Nakladatel A. Neubert, Praha

ŠVEC Luboš, MACURA Vladimír, ŠTOLL Pavel (1996)

Dějiny pobaltských zemí. Nakladatelství Lidové noviny, Praha

ŠVEC Luboš (2001)

Československo a pobaltské státy 1918-1939. Univerzita Karlova v Praze,

Nakladatelství Karolinum.
Výstava baltické knihy v Praze  (1933)

Ústřední knihovna města Prahy, 14.-29. ledna 1933

Z baltské daemonologie. Listy filologické, 20, 34-37

ZUBATÝ Josef (1894)

O alliteraci v písních lotyšských a litevských. In: ZUBATÝ (1954)

ZUBATÝ Josef (1945, 1949, 1954)

Studie a články. Sv. I/1, I/2, II. Red. Václav Machek. Praha