Přehled dějin Lotyšska

02.12.2014. 19:09

10. tisíciletí př. n. l.

Příchod prvních obyvatel na lotyšské území po ústupu ledovců.

Začátek 3. tisíciletí př. n. l.

Baltské kmeny (předkové současných Lotyšů) osidlují území Lotyšska.

10. století n. l. - začátek 13. století

Jednotlivé kmeny (Kuršové, Latgalové, Sélové, Zemgalové) začínají tvořit specifické kmenové útvary.

2. pol. 12. století - 13. století

Příchod německých obchodníků, misionářů a křižáků do Lotyšska. V roce 1201 je založeno město Riga. Kmenové útvary se dostávají do rukou Němců. Je založeno Livonsko.

16. století

Livonská válka (1558-1583). Lotyšské území je pod polsko-litevskou nadvládou. Je založeno Kuronské vévodství a Pārdaugava.

17. století

Polsko-švédská válka (1600-1629). Vidzeme a Riga jsou pod švédskou nadvládou. Riga - největší město Švédska. Kuronské vévodství zažívá prudký hospodářský vzestup.

18. století

Severní válka (1700-1721). Vidzeme a Riga se dostávají pod ruskou nadvládu. Během tohoto století je Latgale a Kuronské vévodství anektováno Ruskem.

1850 – 1870

Lotyšské národní obrození. Hnutí mladolotyšů (lotyšsky: jaunlatvieši).

18. listopad 1918

Vyhlášení nezávislosti Lotyšska.

17. červen 1940

Lotyšsko okupováno SSSR.

1941 – 1945

Lotyšsko je okupováno německou Třetí říší. Návrat sovětů a obnova sovětského zřízení na konci druhé světové války.

4. květen 1990

Schválení Deklarace o obnově nezávislosti se stanovením přechodného období.

21. srpen 1991

Úplná obnova nezávislosti Lotyšska

Duben – květen 2004

Lotyšsko se stává členem NATO a Evropské unie.


© Text: Raimonds Cerūzis
© Lotyšský institut, 2004

Tento informační materiál lze volně kopírovat, šířit a citovat pod podmínkou uvedení Lotyšského institutu jako zdroje.
Lotyšský institut je nezisková organizace (státní společnost s ručením omezeným) určená k šíření znalostí o Lotyšsku v zahraničí; připravuje publikace o rozmanitých aspektech Lotyšska v různých jazycích.