Království rostlin a zvířat v Lotyšsku

02.12.2014. 19:09

Řeka Gauja

Lotyšské podnebí je mírné, přímořské a vnitrozemské. Průměrná teplota v hlavním městě je v létě 18oC. Průměrná teplota v zimě je -5oC. Lotyšsko leží v přírodní zóně mezi vegetací severní a střední Evropy.

Pro lotyšskou krajinu jsou charakteristické nížiny a pahorkatiny. Většina krajiny nepřesahuje nadmořskou výšku 100 metrů. V Lotyšsku je více než 3 000 jezer a okolo 750 řek delších než 10 km.

Lesy pokrývají více než 40% celého území. Nejrozsáhlejší lesní plochy najdeme v severní části Kurzeme podél břehů řeky Daugavy a na severovýchodě. Obzvlášť nádherné jsou lesy v Národním parku Gauja a v Lesní rezervaci Slítere, kde jsou vytvořeny speciální rezervace zvěře a rostlinstva. Více než polovina lotyšských lesů jsou bory. Břízoví a jedloví většinou roste ve východní části Lotyšska.

Vedle divokých zvířat, které najdeme i v jiných evropských zemích, jsou zde také zvířecí druhy jinde v Evropě vyhynulé, například lasice, hranostaji a veverky. V některých lesích žijí šelmy - vlci, rysi a dokonce hnědí evropští medvědi. Vzhledem k tomu, že Lotyšsko leží na hranici mezi faunou severní a střední Evropy, potulují se zde losi, jeleni a divocí kanci. Konzervační opatření vedla ke zvýšení počtu jelenů a losů, bobři byli ovšem nasazeni znovu. Ačkoliv je Lotyšsko zemí tažných ptáků, je tu množství vzácných místních druhů, včetně sov, výrů, lesních holubů a některých druhů sokolů. Čáp černý je vzácností, avšak čáp bílý je běžný jev (Lotyšsko dokonce bývá nazýváno zemí čápů). Čápi a volavky se vyskytují v bažinách a na loukách.

Lotyšsko se vyznačuje velkou rozmanitostí flóry (přibližně 7 850 druhů rostlin) a fauny (320 druhů ptáků, 69 druhů savců). V Lotyšsku je největší populace vyder v Evropě, je tu více vlčích smeček než v celé severovýchodní Evropě dohromady a v lotyšských lesích je pravděpodobnost spatřit vzácného čápa černého mnohem větší než v jiných evropských zemích.

V Lotyšsku lze uvidět panenskou přírodu.


Všechna práva vyhrazena, Lotyšský institut, 2000

Tento informační materiál lze volně kopírovat, šířit a citovat pod podmínkou uvedení Lotyšského institutu jako zdroje.
Lotyšský institut je nezisková organizace (státní společnost s ručením omezeným) určená k šíření znalostí o Lotyšsku v zahraničí; připravuje publikace o rozmanitých aspektech Lotyšska v různých jazycích.