Program

02.12.2014. 19:09

 

PROGRAM LOTYŠSKÝCH KULTURNÍCH AKCÍ – KVĚTEN 2006

ÚČASTNÍCI (spisovatatelé a básníci)

VÝSTAVY

3. 5. – 31.5.

Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1  

Cesta Lotyšska od zpívající revoluce do Evropské unie (1987 – 2004)

Výstava rižského Muzea Lidové fronty představuje fotografie a dokumenty, které vypovídají o společenském a politickém dění v Lotyšsku na přelomu 20. a 21. století a v nichž se odráží boje lotyšského národa za obnovení nezávislosti.

Hlavním tématem výstavy jsou protestní akce, mýtinky, aktivity skupiny ochránců lidských práv Helsinky 86, barikády v lednu 1991, srpnový puč v roce 1991, odchod sovětských ozbrojených sil z Lotyšska a vstup Lotyšska do Evropské unie.

Výstava využívá materiály z archívu Muzea Lidové fronty, MZV LR, Parlamentu LR a kanceláře prezidentky Lotyšské republiky.

4.5. – 28. 5.    

3.5. v 18.00 / Zahájení výstavy

Kulturní a vzdělávací centrum Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1

Lotyšské děti kreslí staré synagogy

Výstava dětských kreseb Lotyšské děti kreslí staré synagogy je součástí projektu, který připravila Rižská židovská obec "Šamir", ve spolupráci s UNESCO a zapojilo se do něj více jak 40 lotyšských škol.

Lotyšská židovská obec: historie, tragédie, obnovení činnosti

Výstava fotografií Lotyšská židovská obec: historie, tragédie, obnovení činnosti pojednává o historii lotyšské židovské obce od 16. do začátku 20. století, o druhé světové válce, holocaustu i současném přístupu lotyšského státu k výzkumu, osvětě a pořádání pamětních akcí týkajících se holocaustu.

9.5. – 27.5.

9.5. v 16.30 / Zahájení výstavy

Národní knihovna, Klementinum 190, Praha 1

Výstava "Pět staletí česko-lotyšských literárních vztahů"

Výstava představuje málo známé kapitoly česko-lotyšských literárních vztahů od prvních vydání děl J. A. Komenského v Rize a působení hnutí ochranovských v Livonsku až po překlady vydané v tomto roce. Na české straně stál u zrodu překladatelské tradice F. L. Čelakovský a po druhé světové válce ji nejvíce pěstoval V. Gaja a R. Parolek. V současné době nastupuje nová překladatelská generace, absolventi specializace lotyština na Filozofické fakultě UK. Autory výstavy jsou Ivan Malý, Pavel Štoll a obě národní knihovny.

Pořádá Lotyšská národní knihovna a Národní knihovna ČR

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ 

Úterý  02.05.2006 

Knihkupectví & Café AGITE / FRA – Šafaříkova 15, Praha 2

19.30

Křest Antologie současné lotyšské poezie z nakladatelství FRA

S básníky Liāna Langa, Uldis Bērziņš, Inese Zandere. Uvádí Petr Borkovec.

Antologie obsahuje ukázky z tvorby tří generací lotyšských básníků od 60. let po dnešek. Patnáct významných tvůrců zde představuje současnou lotyšskou poezii v celé její rozmanitosti, v jejím zakotvení jak v domácí osobité tradici, tak i v kontextu moderní světové poezie. Antologii připravili Pavel Štoll a Marta Dziļuma ve spolupráci s absolventy a studenty lotyštiny a s překladateli – Petrem Borkovcem, Libuší Bělunkovou a Alexandrou Büchler.

Pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky  v ČR, Literature Across Frontiers a nakladatelství FRA.

Středa 03.05.2006

Café Nordica, Skandinávský dům, Zlatnická 10, Praha 1

19.00 – 20.30

Made in Latvia

Lotyšští autoři Uldis Bērziņš, Jānis Elsbergs, Nora Ikstena, Liāna Langa, Laima Muktupāvela a Andris Zeibots čtou své texty na počest výročí lotyšské nezávislosti za doprovodu nejpopulárnější folk-rockové kapely Iļģi. Umělecké ztvárnění této kapely soustřeďuje podstatu lotyšské historie, folklóru, archeologie, etnografie a mytologie. Kapela je známá i za lotyšskými hranicemi, koncertovala, např., ve Velké Británii, Švédsku, Finsku, Německu, Francii a USA. Od r. 1993 vydali 7 alb, která získala uznání jak v Lotyšsku, tak v zahraničí.

pořádá: Lotyšské literární centrum, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR, Skandinávský dům a Literature Across Frontiers

Pořad v angličtině, češtině a lotyštině

Café Nordica, Skandinávský dům, Zlatnická 10, Praha 1

20.45 – 21.45

Multimediální poezie z Lotyšska

Básníci Sergej Timofejev a Semjon Chanin patří k lotyšským básníkům píšícím v ruském jazyce. Jsou členy rižské skupiny «Orbita» (www.orbita.lv), sdružující spisovatele, výtvarné umělce a hudebníky zabývající se vydáváním a výrobou literárně-multimediálních děl, kombinujících video, hudbu a čtení poezie.

Čtvrtek 04.05.2006

11.00 – stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Slavnostní otevření lotyšského stánku a zahájení výstavy Pět staletí česko-lotyšských literárních vztahů

Ministryně pro zvláštní záležitosti v otázkách sociální integrace LR Karina Pētersone, ministr kultury ČR Vítězslav Jandák, náměstkyně státního tajemníka ministra kultury LR pro kulturní politiku Una Sedliniece.

Hudba: Iļģi (folkrocková skupina z Lotyšska).

Pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

12.30 – stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Návrat do Evropy

Politické převraty v zemích východní Evropy  na konci 20. století ovlivnily osudy mnoha miliónů lidí. Každý národ se vracel do svobodné Evropy svou složitou cestou, ovšem na této cestě bylo mnoho podobného a společného. V knize A Return to Europe (Návrat do Evropy) jsou shrnuty akademické výzkumy a statě, hodnotící fakta a události, které charakterizují toto období, doplněné fotografiemi a dokumenty z lotyšských, litevských, polských a českých archívů. Účinkují Janīna Kursīte, Meldra Usenko. Nakladatel: Muzeum Lidové fronty Lotyšska.

Pořádá: Muzeum Lidové fronty Lotyšska, Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

14.00 – 15.20  Multikulturní sál "Rosteme s knihou"  –  levé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Program na podporu čtení v Lotyšsku, Finsku a Francii

Beseduje Silvija Tretjakova (Lotyšsko) – Centrum dětské literatury Lotyšské národní knihovny, Francois Ballanger (Francie) – La Joie par le livres, Maija Berndtson (Finsko) – Helsinki City Library

Moderuje Dana Kalinová.

Pořádá: Lotyšské literární centrum, Lotyšská národní knihovna, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR, Svět knihy, s.r.o., Francouzský institut v Praze a Městská knihovna Helsinky

15.00 – 15.50  Literární sál – pravé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Kultura v překladu  

Spisovatelé a překladatelé diskutují o překladech mezi odlišnými kulturami, vzdálenými buď geograficky nebo časově. Účinkuje básník a překladatel koránu do lotyštiny Uldis Bērziņš, lotyšští spisovatelé a překladatelé Juris Kronbergs a Silvija Brice a sinoložka Olga Lomová.

Pořádá:  Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR  a Literature Across Frontiers (LAF)

15.00 – 16.00 stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Zámek světla

Projekt Lotyšské národní knihovny a jeho význam pro vytváření nového kulturního a vzdělávacího prostředí.  Vystoupí Karina Pētersone, Lotyšská národní knihovna.

Pořádá: Lotyšské literární centrum, Lotyšská národní knihovna a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

16.00 – 16.50  Komorní sál – pravé křídlo / balkon, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Od ironie k sebeironii

Reflexe lotyšského současného života a folklóru v lotyšské literatuře.

Účinkují básníci a spisovatelé Laima Muktupāvela, Pauls Bankovskis, Andris Zeibots.

pořádá: Lotyšské literární centrum

17.00 – 17.50 Literární kavárna – pravé křídlo (balkon), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

"Lotyšsko. Synagogy a rabíni. 1918 – 1940" – prezentace knihy

Kniha pojednává o historii židovské obce v Lotyšsku a seznamuje čtenáře s jejími hlavními představiteli - rabíny, kantory a rituálními řezníky.  V knize je unikátní sbírka fotografií lotyšských synagog, které byly zničeny v době holocaustu. 

Kniha je v angličtině, ruštině, hebrejštině a lotyštině.

Vydavatel: Židovská obec Šamir, vedoucí projektu: rabín Menahem Barkahan.

Pořádá: Lotyšské literární centrum, Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice a židovská obec Šamir

17.30, 95´, Kino Atlas Sokolovská 1, Praha 8

Dítě člověka (Cilvēka bērns)

Režie: Jānis Streičs, Lotyšsko 1991

titulky

Film nejen o dětství, ale také o východní katolické části Lotyšska odloučené od ostatní  kultury – Latgale.

Literární předloha: Jānis Klīdzējs

18.00 – 18.45

Globe Bookstore and Cafe, Pštrosova 6, Praha 1

Vlk jednooký (Wolf One Eye)

Křest knihy poezie lotyšsko-švédského básníka Jurise Kronsbergse, kterou v anglickém překladu vydává britské nakladatelství Arc Publications.

Účinkují Juris Kronbergs, Angela Jarman, Tony Ward.

Pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

a Literature Across Frontiers  

22.00

A – studio Rubín, Malostranské nám. 9, Praha 1

Koncert skupiny Iļģi 

Folkrockovou skupinu Iļģi založila v roce 1981 Ilga Reizniece, která je dosud vedoucím skupiny. Jejich umělecké ztvárnění soustřeďuje podstatu lotyšské historie, folklóru,

archeologie, etnografie a mytologie. Tato dynamická hudební skupina sdružuje talentované a tvůrčí lotyšské hudebníky, kteří víc jak dvacet let věnovali interpretaci tradiční hudby.

Dalšími členy jsou Māris Muktupāvels, Gatis Gaujenieks, Egons Kronbergs a Vilnis Strods.

Skupina je známá i za lotyšskými hranicemi, koncertovala, např., ve Velké Británii, Švédsku, Finsku, Německu, Francii a USA. Od r. 1993 vydali 7 alb, která získala uznání jak v Lotyšsku, tak v zahraničí.

Pátek 05.05.2006

10.30 – stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Káva s lotyšskými básníky a hosty

Lotyšští básníci čtou své básně spolu s hosty v doprovodu virtuóze lotyšské folklorní hudby Valdise Muktupāvelse a prezentují Antologii současné lotyšské poezie, která vychází v češtině v nakladatelství Fra.

Antologie obsahuje ukázky z tvorby tří generací lotyšských básníků od 60. let po dnešek. Patnáct významných tvůrců zde představuje současnou lotyšskou poezii v celé její rozmanitosti, v jejím zakotvení jak v domácí osobité tradici, tak i v kontextu moderní světové poezie. Antologii připravili Marta Dziļuma a Pavel Štoll ve spolupráci s absolventy a studenty lotyštiny a s překladateli – Petrem Borkovcem, Libuší Bělunkovou a Alexandrou Büchler.

Účinkují, Edvīns Raups, Inese Zandere, Sergej Timofejev, Semjon Chanin a Jānis Rokpelnis (Lotyšsko) a Iztok Osojnik (Slovinsko).

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

a Literature Across Frontiers

12.00 – 13.00  stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Transcript

Křest čísla internetového literárního časopisu Transcript

věnovaného současné lotyšské literatuře www.transcript-review.org

pořádá: Lotyšské literární centrum a Literature Across Frontiers

13.00 – 13.50  Literární sál – pravé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Nejnovější próza v Lotyšsku

a prezentace antologie povídek lotyšských spisovatelek Krajinou samoty.

V antologii se čtenáři představí výrazné lotyšské prozaičky 90. let i počátku nového tisíciletí Inga Ābele, Nora Ikstena, Andra Neiburga a Gundega Repše. Vychází v nakladatelství One Woman Press. Účinkují spisovatelé Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Andra Neiburga a Gundega Repše.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

13.00 – 13.50 Komorní sál – pravé křídlo (balkon), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Pobaltská regionální spolupráce

Kooperace v regionu v letech 1991–1997 očima estonské politické historiografie.

Prezentace knihy Pobaltská regionální spolupráce.

Ke státům, které se opět objevily na politické mapě v roce 1991, patří Estonsko, Lotyšsko a Litva. Při úsilí o mezinárodní uznání v posledním desetiletí 20. století se pobaltské státy musely vyrovnat s několika úkoly, jako je redefinice třístranné pobaltské spolupráce, rozvoj vztahů a spolupráce mezi severskými a pobaltskými státy v celém prostoru Baltského moře a otázka integrace do EU a ostatních mezinárodních organizací. Předmětem zájmu této práce jsou tyto tři rozdílné, ale přesto vzájemně propojené aspekty spolupráce, zmapování vývoje vzájemných vztahů Estonska, Lotyšska a Litvy v různých oblastech spolupráce a zhodnocení jejich významu pro vytvoření regionální identity. Hovoří: Iivi Zajédová, David  Šťáhlavský.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšska v ČR

14.00 – 14.50  Multikulturní sál "Rosteme s knihou" – levé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Osud čtoucího dítěte v Lotyšsku

Subjektivní vyprávění Inese Zandere o lotyšské dětské literatuře.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

15.00 – 15.50  Literární kavárna – pravé křídlo / balkon, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Lotyšská literatura v historických souvislostech 20. století. Literatura, svoboda slova a cenzura.

Tradice, hledání, historický kontext. Literatura po emigrační vlně na konci 2. světové války.  Poezie v Lotyšsku ve 20. a 21. století. 

Besedují spisovatelé a básníci Knuts Skujenieks, Uldis Bērziņš, Juris Kronbergs, překladatelka Lenka Matoušková.

Pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

15.00, 94´, Veletržní kino, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Cihelna (Ceplis)

Režie: Rolands Kalniņš, Lotyšsko, 1972

Cesta podnikatele Ceplise za ziskem a uznáním v  oboru výroby cihel a jejich exportu.

Literární předloha: Pāvils Rozītis

původní znění – tlumočeno do češtiny

16.00 – 16.50  Multikulturní sál "Rosteme s knihou"  – levé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Tři největší překvapení v lotyšské dětské literatuře

Beseduje Ilze Stikāne, prezidentka Rady pro literaturu pro děti a mládež.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

Divadlo Viola, Národní třída 7, Praha 1

18.00 – 20.00

Lotyšská poezie a hudba

Populární lotyšští básníci Liāna Langa, Edvīns Raups, Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņš čtou ze své poezie za doprovodu hudební skupiny Alter Veritas a prezentují Antologii současné lotyšské poezie, která vychází v češtině v nakladatelství FRA.

Antologie obsahuje ukázky z tvorby tří generací lotyšských básníků od 60. let po dnešek. Patnáct významných tvůrců zde představuje současnou lotyšskou poezii v celé její

rozmanitosti, v jejím zakotvení jak v domácí osobité tradici, tak i v kontextu moderní světové poezie. Antologii připravili Marta Dziļuma a Pavel Štoll ve spolupráci s absolventy a studenty lotyštiny a s překladateli – Petrem Borkovcem, Libuší Bělunkovou a Alexandrou Büchler.

Pořádá: Lotyšské literární centrum,Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR a Svět knihy, s.r.o.

Tlumočeno

Vstup zdarma

Sobota 06.05.2006

10.00 – stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Káva s lotyšskými básníky

Lotyšští básníci Jānis Elsbergs, Kārlis Vērdiņš, Juris Kronbergs, Knuts Skujenieks, Liāna Langa a Andris Zeibots čtou své básně za doprovodu hudební skupiny Alter Veritas a prezentují Antologii současné lotyšské poezie, která vychází v češtině v nakladatelství Fra.

Antologie obsahuje ukázky z tvorby tří generací lotyšských básníků od 60. let po dnešek. Patnáct významných tvůrců zde představuje současnou lotyšskou poezii v celé její rozmanitosti, v jejím zakotvení jak v domácí osobité tradici, tak i v kontextu moderní světové poezie. Antologii připravili Marta Dziļuma a Pavel Štoll ve spolupráci s absolventy a studenty lotyštiny a s překladateli – Petrem Borkovcem, Libuší Bělunkovou a Alexandrou Büchler.

pořádá: Lotyšské literární centrum, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

a Literature Across Frontiers

Pořad v češtině, lotyštině a angličtině

10.00, 79´, Veletržní kino, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Dýchejte zhluboka! (Elpojiet dziļi!)

Režie: Rolands Kalniņš, Lotyšsko 1967

původní znění – tlumočeno do češtiny

Vztah básníka a funkcionářky, dvou ideologických protipólů, jako obraz lotyšského kulturního života 60. let minulého století.

Literární předloha: Gunārs Priede

11.00 stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Pohádka pro děti s loutkami

Kůň, který v noci zpívá a kočička Martinka, vyprávějí o Lotyšsku a o svých nejlepších přátelích – hrdinech z jiných lotyšských knih, ukazují knihy, porovnávají hlasy zvířat v češtině a lotyštině, zpívají, rozdávají samolepky, zvou na promítání lotyšských animovaných filmů.  Účinkují Viera Kučerová a Martin Matějka za hudebního doprovodu skupiny Iļģi. Následuje prezentace nejnovějšího lotyšského komiksu Dobrodružství Lotíka Línka.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

12.00 stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Pět staletí česko-lotyšských literárních vztahů

Uvádí: Pavel Štoll   

pořádá: Lotyšské literární centrum a Lotyšská národní knihovna

13.00 stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Pohádka pro děti s loutkami

Kůň, který v noci zpívá a kočička Martinka, vyprávějí o Lotyšsku a o svých nejlepších přátelích – hrdinech z jiných lotyšských knih, ukazují knihy, porovnávají hlasy zvířat v češtině a lotyštině, zpívají, rozdávají samolepky, zvou na promítání lotyšských animovaných filmů.  Účinkují Viera Kučerová a Martin Matějka za hudebního doprovodu skupiny Iļģi. Následuje prezentace nejnovějšího lotyšského komiksu Dobrodružství Lotíka Línka.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

14.00 – 14.50  Literární sál – pravé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Ženy píší prózu

Vrcholná doba prozaiček v lotyšské literatuře. Prezentace antologie povídek lotyšských spisovatelek Krajinou samoty.

Povídka je v současnosti nejvíce oceňovaným žánrem lotyšské literatury, přičemž vedoucí roli v něm hrají ženy spisovatelky. V antologii se čtenáři představí výrazné lotyšské prozaičky 90. let i počátku nového tisíciletí Inga Ābele, Nora Ikstena, Andra Neiburga a Gundega Repše. Přeložila Míša Bečková, Lenka Matoušková, Denisa Šelelyová a Michal Škrabal.

Vychází v nakladatelství One Woman Press. Moderuje Marta Dziļuma. V doprovodu virtuóze lotyšské folklorní hudby Valdise Muktupāvelse,

pořádá: Lotyšské literární centrum, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

 a nakladatelství One Women Press

15.00 stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Inga Ābele, Nora Ikstena, Andra Neiburga a Gundega Repše – autogramiáda

k antologii lotyšských povídek Krajinou samoty.      

Pořádá: Lotyšské literární centrum, Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

a nakladatelství One Women Press

15.30, 75´, Veletržní kino, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Ve stínu smrti (Nāves ēnā)

Režie: Gunārs Piesis, Lotyšsko 1971

původní znění – tlumočeno do češtiny

Drama rybářů na kře uprostřed moře.

Literární předloha: Rūdolfs Blaumanis

16.00 stánek S 201 (střední hala), Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Pohádka pro děti s loutkami

Kůň, který v noci zpívá a kočička Martinka, vyprávějí o Lotyšsku a o svých nejlepších přátelích – hrdinech z jiných lotyšských knih, ukazují knihy, porovnávají hlasy zvířat v češtině a lotyštině, zpívají, rozdávají samolepky, zvou na promítání lotyšských animovaných filmů.  Účinkují Viera Kučerová a Martin Matějka za hudebního doprovodu skupiny Iļģi. Následuje prezentace nejnovějšího lotyšského komiksu Dobrodružství Lotíka Línka.

pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

16.00 – 16.50  Literární sál – pravé křídlo, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Prezentace knihy Albertse Belse Nespavost

Přední lotyšský romanopisec Alberts Bels je v České republice znám z překladů Vojtěcha Gaji už od 70. let. K románům Klec, Vyšetřovatel, Střelnice a Hlas volajícího nyní přibývá i román Nespavost - jedno z nejpozoruhodnějších děl své doby. Tato kniha směla v Lotyšsku vyjít až v roce 1986, téměř 20 let po svém vzniku, a bez cenzurních zásahů teprve v roce 2003.

Pořádá: Lotyšské literární centrum a Velvyslanectví Lotyšské republiky v ČR

Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1

20.00 – 21.00

Lámání ledů

Večer severské poezie s básníky z Lotyšska, Estonska a Islandu. Účinkují Liāna Langa, Kārlis Vērdiņš, Jürgen Rooste, Hallgrímur Helgason a Vigdís Grimsdottir.

Pořádá: Literature Across Frontier, Lotyšské literární centrum a  Fund for the Promotion of Icelandic Literature.

Neděle, 7. května

10.30, 80´, Veletržní kino, Průmyslový palác, Výstaviště Praha

Zpustlík Edgar  (Purva bridējs)

Režie: Leonīds Leimanis, Lotyšsko 1966

původní znění – tlumočeno do češtiny

Citové drama chudé a krásné pokojské, která dá v lásce přednost baronovu kočímu před bohatým a váženým mužem.

Literární předloha: Rūdolfs Blaumanis

 

Úterý, 9. května

12.00 – 16.00

zasedací síň NK ČR – 1. patro

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Přednášky o lotyšské tradiční hudbě s ukázkami

Dr. Valdis Muktupávels patří k předním lotyšským folkloristům a znalcům i interpretům lotyšské lidové hudby, které bude věnován i cyklus jeho přednášek pro studenty FF UK a další zájemce.

V anglickém jazyce

16.30 / Zahájení výstavy

Výstava "PĚT STALETÍ ČESKO-LOTYŠSKÝCH LITERÁRNÍCH VZTAHŮ"

4. – 27. 5. 2006

Klementinum, hlavní chodba v přízemí, Národní knihovna ČR, Praha 1

denně kromě neděle: 9:00 - 19:00 hod., neděle 7. 5.:10:00 - 15:00 hod

Výstava představuje málo známé kapitoly česko-lotyšských literárních vztahů od prvních vydání děl J. A. Komenského v Rize a působení hnutí ochranovských v Livonsku až po překlady vydané v tomto roce. Na české straně stál u zrodu překladatelské tradice F. L. Čelakovský a po druhé světové válce ji nejvíce pěstoval V. Gaja a R. Parolek. V současné době nastupuje nová překladatelská generace, absolventi specializace lotyština na Filozofické fakultě UK. Autory výstavy jsou Pavel Štoll, Ivan Malý.

Pořádá Lotyšská národní knihovna a Národní knihovna ČR

Středa 10. května

12.00 – 18.00

zasedací síň NK ČR – 1.patro

Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Přednášky o lotyšské tradiční hudbě s ukázkami

Dr. Valdis Muktupávels patří k předním lotyšským folkloristům a znalcům i interpretům lotyšské lidové hudby, které bude věnován i cyklus jeho přednášek pro studenty FF UK a další zájemce.

V anglickém jazyce