Příroda a ekoturistika v Lotyšsku

02.12.2014. 19:09

Lotyšsko patří mezi nemnohé země na světě, v nichž jsou přírodní ekosystémy, z valné části nedotčené člověkem, zachovány na více než 50 procentech území. Je to pravé místo pro turistu, který se zajímá o zemi, kde příroda a tradice žijí v souladu odnepaměti.

Země, kterou dnes nazýváme Lotyšsko, vábila cizince už dávno - nejdříve dobyvatele všeho druhu a později cestovatele a dobrodruhy. Například němečtí cestovatelé od 30. let 19. století nazývali okolí města Sigulda "vidzemským Švýcarskem", protože jim pískovcové břehy řeky Gauji připomínaly Labe v Sasku.

Ve 20. století Lotyšsko bohužel zažilo dvě války a v letech 1940 - 1991 bylo okupováno a izolováno za železnou oponou Sovětského svazu. Proto je Lotyšsko na současných evropských a světových turistických mapách pouhým "bílým místem". Dnes tato málo známá země čeká na své objevení, aby se ukázala jako barvitá mozaika, kterou Lotyšsko skutečně je.

Přírodní rozmanitost

Kde jinde se dá najít větší rozmanitost? V Lotyšsku nalezneme zachovalou divokou přírodu charakteristickou pro Skandinávii, bohaté kulturní dědictví srovnatelné se střední Evropou a pastýřsky idylickou krajinu.

Lotyšsko je země rozmanitých terénů, kde se pláně střídají s pahorkatinami a údolími řek. Jsou tu hluboké hvozdy, rozlehlé bažiny a čiré vody. Jsou tu také louky, pole, háje, aleje, zahrady a parky. Tyto prvky dohromady vytvářejí jedinečnou mozaiku - lotyšskou krajinu. Je to pravé místo pro turistu, který má rád přírodu, váží si tradic a zajímá se o kulturu místních obyvatel. Je to místo pro toho, kdo má potěšení ze styku s lidmi a oceňuje smyslové vjemy, které se z aktivního poznávání proměňují v relaxaci.

Zelený střed Evropy

Vzácný černý čáp

Kdyby bylo území Lotyšska zázračným způsobem přemístěno do středu západní Evropy a "bílé místo" by bylo zaplněno barvami jeho přírody, jaký by byl výsledek? Uviděli bychom území podobající se přírodní rezervaci či národnímu parku, obklopené vysoce urbanizovanou krajinou moderní Evropy. Na světě dnes zbylo málo zemí, na jejichž územích převládají ekosystémy z valné části nedotčené člověkem. Kde se lesy, bažiny, jezera a řeky po století rozvíjely přirozeně, s minimálním zásahem člověka. Kde se dokonalé písčité pláže prostírají v délce 200 km, neponičené letovisky, restauracemi nebo davy rekreantů. Nikde jinde v Evropě nenajdeme tak velkou populaci čápů černých a orlů křiklavých. Četnost těchto vzácných je jedna z největších v Evropě. Na území o velikosti 64 589 km2 najdeme stovky vlků a rysů, 4 000 vyder a 100 000 bobrů. První a druhá světová válka a brutální komunistický režim si vyžádal velké oběti na lidských životech v celém Lotyšsku - hustota obyvatel se snížila na 37 lidí na 1 km2. Příroda se ovšem zachovala a zaplňovala prázdno způsobené hrůzami války.

Mezi východem a západem, severem a jihem

Lotyšsko však zůstalo na svém místě - ve východní části střední Evropy, v přechodné klimatické zóně. Přímořské klima západního Lotyšska se mění ve vnitrozemské. Je to přirozená křižovatka pro lidi, flóru i faunu. Geografická poloha Lotyšska na břehu Baltského moře vytváří jedinečné podmínky, kde severo-jižní a západo-východní vegetace může vzkvétat vedle sebe. Z 1304 druhů domorodých kvetoucích rostlin a kapradin, které najdeme v Lotyšsku, jich několik stovek roste na lotyšských hranicích nebo nedaleko nich. Podobná situace je u zvířecí populace. Proto skoro všude, kam se podíváme, uvidíme druhy rostlin a zvířat charakteristické pro různé zeměpisné polohy - zde se vyskytují na jednom místě. V lotyšských lesích najdeme typické "západní" vřesovce čtyřřadé (lat. Erica tetralix), "východní" cinu širokolistou (lat. Cinna latifolia), "severskou" létající veverku a "jižního" plcha velkého.

Lesy

Lotyšské lesy se nacházejí v pásu smíšených lesů, skládajících se ze severských jehličnanů a jižních listnatých stromů. Najdeme zde bory vedle lipoví a veskrze rozmanitou paletu dalších druhů. Díky jedinečnému klimatu a terénu skoro čtvrtina lotyšských lesů roste ve vlhké půdě. Mnohé rostlinné a zvířecí druhy, které mohou přežít jen ve stálých biotopech, si tu našly domov. Právě existence vlhkopůdních lesů zajišťuje vysokou úroveň biologické rozmanitosti. Některé lotyšské lesy splňují požadavky přírodních lesů. Lotyšské lesy též skrývají bohaté zásoby různých plodů - divoké jahody, borůvky, maliny a brusinky. Období pro česání těchto plodů trvá od konce června do konce září. Je to také čas pro sběr hub. Nejrozšířenější houby jsou hřiby, křemenáče, lišky a holubinky. Pokud ve 30. letech bylo Lotyšsko známo svým vývozem másla a vepřového, dnes je známo vývozem lišek. Kromě označených soukromých pozemků jsou dary lotyšských lesů - různé plody, houby a lískové oříšky, přístupné každému.

Pobřeží

 Pobřežní pásmo, Rižský záliv

Moře a pobřežní pásmo, které se táhne 497 km podél Baltského moře a Rižského zálivu, je důležitou součástí lotyšské krajiny. Písečné přesypy či duny do výše 36 metrů, písečné pláže, řeky a jejich ústí, lesy, bažiny a jezera tvoří souvislý ekosystém, který se vyvinul v důsledku interakce země a moře. Během padesátileté sovětské okupace byla většina pobřeží uzavřena, protože byla považována za pohraniční pásmo. Obchodní a rekreační činnost v této oblasti byla omezena. Dodnes zde zůstaly malebné rybářské vesnice, jakoby vystřižené z historických knih. Tyto vesnice byly původně obydlené Lívy, starým ugrofinským kmenem, který žil podél baltského pobřeží.

Pobřežní rybolovecké zvyky jsou podstatnou součástí lotyšské kultury. Výprava na ryby s místním rybářem, včetně přípravy úlovku, se může stát nezapomenutelným zážitkem. Nezbytnou vizitkou pobřežních rybářských vesnic je vůně uzených ryb.

Malé přístavy, zpustlé za sovětské éry, zase ožily a čekají na plachtaře. Plachtěním z přístavu do přístavu lze obeplout skoro půlku Lotyšska.

Jedinečné přírodní oblasti se uchovaly v pobřežních nížinách, jednou z nich je jezero Pape a k němu přiléhající území. Je to typické pobřežní jezero s rozlohou 1200 ha. Vzácné druhy ptáků, jako je moudiváček lužní, sýkořice vousatá, bukač velký, bukáček, chřástal polní, moták lužní, chřástal kropernatý a malý, hnízdí na jezeře a v jeho okolí. Jezero a nedaleká bažina Nida jsou důležitým místem odpočinku pro husy běločelé a polní a kolihy během migrace. Břeh jezera se může pochlubit jednou z mála rozhleden pro pozorování ptáků v Lotyšsku. Miliony suchozemských ptáků a tisíce tažných netopýrů se každý rok stěhují přes proužek suché země mezi jezerem Pape a Baltským mořem.

Bažiny

Ve srovnání s jinými evropskými zeměmi zabírají bažiny značnou část Lotyšska. 4,9% lotyšského území tvoří otevřené bažiny. 50% těchto bažin je zcela nenarušené lidskou činností. Na těchto územích je více než 20 chráněných druhů rostlin. V bažinách hnízdí přinejmenším 15 druhů ptáků, mezi nimi jeřábi, kulíci zlatí, tetřívci obecní, kolihy malé, dřemlíci tundroví a sokoli stěhovaví. Bažiny jsou důležitým místem odpočinku při tahu jeřábů a hus. Žije tu 10 druhů chráněného hmyzu a vzácné druhy hlemýžďů. Bažiny jsou též vysoce ceněny pro velkou rozmanitost plodů, které tu rostou, včetně klikvy, morušky, brusinek a borůvek.

Státní rezervace Teiči. Zabírá plochu 19.337 haa je to největší chráněná bažina v Pobaltí. Protáhlá bažina pokrývá větší část území, je tu však i 19 jezer, úžlabiny, ostrovy s minerální půdou, močály, slatiny a přírodní louky. Právě zde probíhá nejintenzivnější proces vzniku rašeliny v Lotyšsku. Je tady také největší výskyt jeřábů před tahem v Lotyšsku. Na jednom z ostrovů bažiny stále existuje stará ruská vesnice starověrců (lidé, kteří zachovali zároveň ruskou ortodoxní víru i staré pohanské pověry). Bažinu lze navštívit jen v doprovodu průvodce.

Jezera a řeky

V Lotyšsku je 12 500 řek, dlouhých celkem 38 000 km, a 2 256 jezer s rozlohou větší než 1 ha, s celkovou plochou větší než 1 000 km2. Východní Lotyšsko, kde mnohé z těchto jezer najdeme, je známo jako Země modrých jezer. Skoro žádné z vnitrozemních vod nejsou znečistěné - jsou ideální pro koupání a rybolov. Přestože toky některých lotyšských řek byly narovnány, větší a střední řeky si uchovaly přírodní obrysy. Proto jsou jejich břehy domovem pro takové vzácnosti současné evropské zvěře, jako je vydra, bobr a ledňáček. Lotyšsko je jedním z mála míst v oblasti Baltského moře, kde se stále vyskytují oblasti tření lososů. Je tu množství řek vhodných pro kanoistiku a rafting.

Řeka Gauja

Národní park Gauja. Gauja, nejdelší lotyšská řeka, je mimořádně populární mezi turisty, poněvadž v celé své délce 452 kilometrů nebyla odchýlena od svého původního koryta. 85 kilometrů teče Gauja starobylým údolím, které je středem Národního parku Gauja. Nikde jinde v Lotyšsku nenajdeme tolik strmých hrází, roklí, potoků, pískovcových a dolomitových útesů a jeskyní jako ve starobylém údolí řeky Gauji a jejich přítoků. Podobně jako jiné národní parky na východě Pobaltí i národní park Gauja zahrnuje přírodní území relativně nedotčené člověkem, historické venkovské krajiny a důležité starobylé památky. Park také nabízí pěší stezky, vyhlídky, místa pro odpočinek, dobře vybavená místa pro kempování, parkoviště, kavárny, různé druhy turistických chat, informační centra a služby erudovaných průvodců.

Venkovské statky

Duše Lotyšska se projevuje na typické selské usedlosti, kde život probíhá v souladu se zákony a rytmy přírody. Je to místo, kde se uctívají starobylé tradice a kde se radostně slaví každoroční svátky. Při večeru Lígo (letní slunovrat, Jánský svátek) se tradiční ohně zapalují skoro na každém statku. Lígotáji (ti, kdo slaví svátek), kteří během dne nasbírali pestré Jáňu záles (jánské polní byliny), se rozdělují do párů, aby hledali pověstný tajuplný květ kapradí, které kvete jednou za rok o této noci. Osamocený selský dvůr je nedílnou součástí lotyšské krajiny. Mnohé vypadají stále stejně jako před staletími. Lotyšská krajina je též nemyslitelná bez majestátních velkých stromů, obvykle dubů, starých několik staletí, které najdeme jak na statcích, tak na polích. Lotyšsko se též stalo domovem pro 9 – 10 tisíc párů čápů bílých. Mnozí dnešní statkáři otevírají své statky turistům. Více než 140 statků nabízí možnost přenocování se snídaní a různé způsoby trávení volného času.

Chráněné přírodní oblasti

Lotyšsko má dlouhou tradici ochrany přírody. První zákony a nařízení vůči využívání lesů byly přijaty již v 16. a 17. století. V 19. století bylo vynaloženo značné úsilí při zalesňování pobaltských pobřežních dun a pobřeží Rižského zálivu. Ve 20. století začaly vznikat návrhy chráněných oblastí. První chráněná oblast v Lotyšsku byla v kraji Kurzeme - ostrov Moricsala na jezeře Usma.

V současnosti je 8,5% lotyšského území chráněno zákonem. Jsou zde 4 státní rezervace, 3 národní parky, 22 přírodních parků, 211 přírodních rezervací, 6 chráněných krajinných oblastí a 1 biosférická rezervace. Dohromady tato místa tvoří lotyšské přírodní dědictví, které očekává návštěvy náruživých ekoturistů a nabízí bohatství zážitků.


© Text: Valdis Pilāts

© Lotyšský institut, 2000

Tento informační materiál lze volně kopírovat, šířit a citovat pod podmínkou uvedení Lotyšského institutu jako zdroje.
Lotyšský institut je nezisková organizace (státní společnost s ručením omezeným) určená k šíření znalostí o Lotyšsku v zahraničí; připravuje publikace o rozmanitých aspektech Lotyšska v různých jazycích.