V Národní knihovně ČR byla zahájena výstava „Horizont – Lotyšsko slaví 100 let“

07.02.2020. 10:59

6. února 2020 zahájilo Velvyslanectví Lotyšské republiky společně s českými a lotyšskými partnery v Národní knihovně České republiky fotografickou výstavu „Horizont – Lotyšsko slaví 100 let“. Expozice zahrnuje obrazy ze sbírky Lotyšské národní knihovny „Perly lotyšské krajiny“, jež vyzdvihují lotyšskou architekturu, historické obrazy a nejkrásnější výjevy lotyšské krajiny.

Velvyslankyně Gunta Pastore v proslovu k přítomným poděkovala Národní knihovně České republiky i Lotyšské národní knihovně za spolupráci při vzniku výstavy. Vyjádřila také své potěšení nad skvělou dlouhodobou spoluprací obou knihoven, jak tomu je ostatně mezi Lotyšskem a Českem i na úrovni státní.

Generální ředitel Národní knihovny České republiky Martin Kocanda a ředitelka Oddělení zvláštních sbírek Lotyšské národní knihovny Dagnija Baltiņa ve svých řečích vyjádřili radost ze skvělé spolupráce, k níž mezi oběma knihovnami dochází, i z fotografické výstavy zpřístupněné v Praze k poctě století Lotyšska.

Událost zkrášlil svou hrou na housle žák náchodské Základní umělecké školy Vilém Jirsa, jenž sbírá vavříny na domácích i mezinárodních soutěžích. Náchod patří k partnerským městům lotyšského města Bauska a byl to právě soubor ZUŠ v Náchodě, který uctil svým koncertem století Lotyšska v listopadu 2018 v Praze.

Výstavu navštívili profesionálové české kultury, zástupci médií, partneři Národní knihovny ČR, pedagogové, studenti, přátelé Lotyšska, členové diaspory a diplomatického korpusu. Výstava je součástí programu veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí Lotyšské republiky a programu Lotyšské národní knihovny věnovanému oslavám století Lotyšska. V Národní knihovně ČR bude přístupná do 28. března.

Ředitelka Oddělení zvláštních sbírek Lotyšské národní knihovny Dagnija Baltiņa spolu s ředitelkou Oddělení komunikace Ievou Gundare se na své návštěvě Prahy setkaly s vedením Národní knihovny ČR, ale navštívily také Národní technickou knihovnu, druhého nejdůležitějšího partnera Lotyšské národní knihovny v Česku.